Nieuwsbrief juli 2015

VAN HET BESTUUR


Nieuwe Leden:
Gegevens verwijderd om privacy redenen.                

LIEFDE VOOR DE MIDDELEEUWEN
Op 5 juni jl. is verschenen de bundel Liefde voor de middeleeuwen met artikelen van Rob Kemperink (1940-2013). Deze bundel is te koop bij de balie van Museum Flehite voor € 15,-.

Er is gekozen voor artikelen die niet gemakkelijk te vinden zijn in boeken en tijdschriften. Ze handelen over missionarissen als Willibrord, Bonifatius en Liafwin, vroege middeleeuwers als gravin Adela van Hamaland en de schrijver Rodulfus Glaber en zijn Historiën, pelgrims en het mirakel van Amersfoort in 1444, en de oudste geschiedenis van Amersfoort, Apeldoorn en de Veluwe. Enigszins los daarvan staat een bijdrage over de graven van Holland. De bundel wordt afgesloten met een beknopte bibliografie.

MODERNE DEVOTIE (1)
De Moderne Devotie heeft in de 14e en 15e zijn stempel gedrukt op het religieuze leven in Amersfoort. De belangrijkste auteur van deze religieuze vernieuwingsbeweging was Thomas a Kempis (De navolging van Christus). In april is ‘Verborgen manna’ verschenen, een bundeling van een achttal door ons lid J. Koekkoek vertaalde/bewerkte traktaten en brieven van Thomas a
Kempis (Kok, Utrecht). In dit boek wordt onder meer veel aandacht geschonken aan deugden zoals armoede, nederigheid en geduld.


ISBN: 9789043524841, Uitgeverij: Kok, Uitvoering: Hardback,

Afmeting: 203 x 126 x 22 mm
Genre: Geloofsopbouw, Prijs: € 17,99
http://www.kok.nl/boek/verborgen-manna/#sthash.pEuAvH64.dpuf

MODERNE DEVOTIE (2)
De hervormingsbeweging van Geert Groote is van grote invloed geweest op de stad Amersfoort. Deze Moderne Devotie beweging van de late Middeleeuwen heeft de stad tot op de dag van vandaag gekleurd. Om dit ook aan een groter publiek te kunnen laten zien wordt er een specifieke Moderne Devotie wandeling ontwikkeld. Daarin zullen alle belangrijke plekken van de Moderne Devotie, en van alle kloosters die daardoor beïnvloed zijn, terug te vinden zijn. Omdat er best nog wel veel overeind staat uit die tijd wordt het een boekje met zowel beeld als tekst.

 Mariënhof, Moderne Devotieklooster (beeldmateriaal: Flehite)


 Het initiatief voor de route komt van de Actuele Moderne Devotie
 Beweging, die in samenwerking met conservator Gerard Raven van
 Museum Flehite op 28 mei een presentatie verzorgde voor een kleine
 groep belangstellenden. Net zoals veel andere steden is Amersfoort
 nog niet echt bekend met de Moderne Devotie, terwijl deze beweging
 ooit begonnen is met de georganiseerde zorg in de stad, die zorg die
 nu nog overal terug te vinden is.

 De bedoeling is om de wandeling eind van dit jaar te kunnen
 presenteren.
 Voor meer info: Moderne Devotie Beweging, M.de Vries, 06-28987955
 

 De Observant, Fransiscanerklooster sterk door de Moderne Devotie beïnvloed

BELGEN IN AMERSFOORT TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
Op het internet is het een en ander te vinden over de opvang van (Belgische) vluchtelingen in Amersfoort tijdens de Eerste Wereldoorlog. De redactie van het Documentatiecentrum voor Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 wil als tweede nummer in 2016 een themanummer uitbrengen over ‘kerken en vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog’.

De redactie zoekt een auteur die dit onderwerp kan en wil behandelen. De deadline voor een bijdrage is 1 juni 2016. Contactpersoon voor aanbiedingen en nadere informatie is dr. Lodewijk Winkeler. hoofd Katholiek Documentatie Centrum, Postbus 9100 – 6500 HA Nijmegen, tel. +31 24 3612412,

fax +31 24 3612403, e-mail: l.winkeler@kdc.ru.nl, website: www.ru.nl/kdc.


ZIJ DIE MOESTEN VLUCHTEN – 10 mei 1940
Wim Buitenhuis (Uitgeverij Buitenzorg, Ermelo, 2015; ISBN 9789491670138)


 Een boek over een vergeten stukje ingrijpende geschiedenis uit de eerste meidagen van 1940.
 Het beschrijft de evacuatie van 30.000 mensen en enorme hoeveelheden vee op de N.W. Veluwe,   

 75 jaar geleden. De heer Buitenhuis dook in archieven en interviewde veel toen jonge, nu oudere
 evacués. Op 9 mei jl. werd het boek in de Catharinakapel te Harderwijk gepresenteerd tijdens een  

 herinneringstocht van de evacuatie door die oudere evacués op een gezamenlijke bijeenkomst

 van vertegenwoordigers van de gemeentebesturen uit Nijkerk/Hoevelaken, Barneveld/Voorthuizen, 

 Putten, Ermelo en Harderwijk.


 De prijs van deze verrassende uitgave bedraagt € 16,95, Verkrijgbaar in de boekhandel.

THUIS IN TWEE WERELDEN; DE MOOISTE EMIGRATIEVERHALEN
Expositie Museum Flehite; 25 juli t/m 25 oktober 2015
In verband met de opbouw van de expositie is het museum gesloten van 13 t/m 17 juli


Op zoek naar werk, rust, ruimte of avontuur vertrekken jaarlijks duizenden Nederlanders naar het buitenland. Bij zulke grote aantallen zou je haast denken dat emigratie ‘best goed te doen’ is, maar het is hard werken. Waar de emigrant ook
heengaat en hoe goed hij/zij zich aan weet te passen, ieder ervaart vroeger of later een gevoel van vervreemding en verlies. Emigranten leven altijd in twee culturen.
Hierover gaat de tentoonstelling Thuis in twee werelden: de mooiste emigratieverhalen die van 25 juli t/m 25 oktober te zien is in het museum. Vier windrichtingen staan elk symbool voor een ander type emigrant: in het westen vinden we de pionier, in het noorden de nieuwe emigrant, in het oosten de expat en in het zuiden de semigrant.
De bezoeker gaat de wereld rond en de geschiedenis door aan de hand van de boeiende verhalen van zestien emigranten (waaronder vier kinderen). Zo is te ervaren hoe Wolfert van Kouwenhoven in 1625 van Amersfoort naar Amerika reisde en Nieuw-Amersfoort stichtte. Ook is te zien dat René Clement in het Orange City (Iowa) een wel heel Nederlands stadje vond en hoe kunstenares Maartje Blans beïnvloed werd door haar verblijf in Beijing. Met de bijbehorende app kun je in de huid van de emigrant kruipen en zelf uitvinden hoe het is om te emigreren.

In de aanloop naar deze tentoonstelling in Flehite vertellen Amersfoortse emigranten alvast over hun ervaringen over de grens. Hoe ziet hun leven er nu uit en wat missen ze bijvoorbeeld uit Nederland?
Lees mee: Amersfoorters in den vreemde.
Hetty Hessels uit Amersfoort staat juist op het punt te emigreren. Dit voormalig gemeenteraadslid voor de VVD verhuist binnenkort met haar gezin naar Saudi-Arabië. Wat daar allemaal bij komt kijken?
Hetty praat ons regelmatig bij: Emigreren naar Saudi-Arabië.


Meer foto’s en verhalen gezocht
Hebt u ook een interessant verhaal, bij voorkeur voorzien van beeldmateriaal rondom emigratie? Of kent u iemand die graag over zijn of haar bevindingen vertelt? Neem dan s.v.p. contact op met g.raven@museumflehite.nl of via de post naar Museum Flehite, t.a.v. Gerard Raven, Breestraat 80, 3811 BL Amersfoort.

KINDERWORKSHOP IN HET MONDRIAANHUIS
De meeste kunstwerken kun je bekijken met je ogen, maar er bestaat ook kunst die je op een andere manier kunt ervaren. Kunst die je kunt ruiken bijvoorbeeld, of voelen, of horen. In de tentoonstelling Anders Abstract in het Mondriaanhuis kom je veel van dit soort kunstwerken tegen. Bij de tentoonstelling Anders Abstract organiseert het Mondriaanhuis heel veel leuke en leerzame activiteiten. Elke woensdagmiddag is er bijvoorbeeld een kinderworkshop gepland ‘Kijken met je handen’. Daar gaan kinderen met de museumdocent langs een aantal van deze werken, waarna ze zelf aan de slag gaan met veel verschillende materialen en ze een eigen kunstwerk maken dat je niet alleen kunt zien, maar ook voelen en/of ruiken!
Bij de tentoonstelling is speciaal voor kinderen een zoekboek ontwikkeld met interessante weetjes, opdrachten en vragen over de kunst in de tentoonstelling. Het zoekboek is voor € 1,- te koop bij de balie van het museum.


 Locatie: Kortegracht 11, Amersfoort, Tijd: 14.00 – 16.00 uur,

 Leeftijd: ca. 7 tot 12 jaar.
 Kosten: € 7,50 per kind. (inclusief materiaal, limonade en koek).
 Reserveren via info@mondriaanhuis.nl of 033 4600170.

IN HET WATER GEVONDEN, Het Amersfoortse Mirakelboek
Naar het handschrift Brussel (Koninklijke Bibliotheek Albert I, 8179-8180) uitgegeven en hertaald door
Dick E.H. de Boer, Juliette Duisterwinkel en Ludo Jongen (ISBN 978-90-8704-505-0)


In december 1444 werd buiten de Amersfoortse Kamperpoort een pijpaarden beeldje van Onze Lieve Vrouw onder het ijs gevonden. Zodra het was “gered”, vonden wonderen plaats die aan dit beeldje werden toegeschreven. De geruchten daarover verspreidden zich als een lopend vuurtje. Een eeuw lang voltrokken zich nog veel meer mirakelen. Daarvan zijn er 542 schriftelijk overgeleverd,  als korte verhaaltjes die alle aspecten van het leven raken. De tekst daarvan is bewaard in drie handschriften uit het begin van de zeventiende eeuw. Een van die handschriften werd vervaardigd op verzoek van Heribert Rosweyde, een van oorsprong Utrechtse, geleerde jezuïet die in Antwerpen informatie verzamelde over het katholieke geloofsleven in de noordelijke Nederlanden.
Dit boek biedt een hertaling in modern Nederlands van het Amersfoortse Mirakelboek, samen met het dossier van Rosweyde. De inleiding geeft een beeld van de historische en religieuze context.


Presentatie
De presentatie van dit boek zal naar verwachting plaats vinden op 24 september a.s. De uitgave werd mogelijk onder meer door bijdragen van de OVF/Stichting Fonds Bos en het PrinsBerhardCultuurfonds/Van Hoorn-Kosterfonds. Leden van de OVF zullen bij voorintekening een reductie krijgen op de prijs van dit boek (omvang ca. 296 blz., prijs ca. € 25,00)

HERDENKING JOHAN VAN OLDENBARNEVELT 2019,


 Al weer enige tijd geleden werd op een bijeenkomst in Flehite gerefereerd
 aan een ophanden zijnde herdenking van de 400ste sterfdag van Johan van
 Oldenbarnevelt – in 2019.
 Het is een Amersfoorts initiatief met als belangrijk uitgangspunt deze
 herdenking zoveel als mogelijk samen te doen met Rotterdam en Den Haag.
 Op museaal en archiefgebied is die samenwerking al gaande, op

 theatergebied (wij willen een opera over JvO 

 en zijn tijd maken) wordt eraan gewerkt en 

 mogelijk ook op ander gebied – gildes,

 oudheidkundige verenigingen, historische genootschappen e.d.- is wellicht  een samenwerking mogelijk.

Inmiddels is een eerste nieuwsbrief verschenen.  Een tweede is in de maak.

AGENDA
Dinsdag 8 september 2015: OVF-lezing; Janny Venema: Wolfert van Kouwenhoven, een van de stichters van Nieuw Amsterdam
Donderdag 24 september 2015: Presentatie “In het water gevonden”, het Amersfoortse Mirakelboek
Dinsdag 29 september 2015: OVF-lezing; Hans Krabbendam: Thuis in twee werelden; emigratie toen en nu (n.a.v. de expositie in Museum Flehite)
Woensdag 14 oktober 2015: Lezingenavond Maand van de Geschiedenis; Aanvang 19.00 uur.
Dinsdag 27 oktober 2015: OVF-lezing; Sander Wassing: De Bloedraad.
Donderdag 26 november 2015; Sint Joriskerk; 17.00 uur: Presentatie Jaarboek 2015. “Spreker is prof. Jo Thijssen, schrijver van het Jaarboek-artikel “Centsprenten uit Amersfoort. Frans Felix als boekhandelaar, drukker en uitgever, 1827-1843”.
Vrijdag 29 april 2016: Brongerslezing. Spreker: Maarten van Rossem (o.v.)


De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij
de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Donderdagmiddag 10 september 2015 spreekuur familiegeschiedenis.
Zaterdagmiddag 19 september 2015: computermiddag.
Donderdagmiddag 8 oktober 2015 spreekuur familiegeschiedenis.
Donderdagavond 15 oktober 2015 spreekt Saskia Klooster (NIMH) over ‘Genealogische opzoekingen in het archief van de Koninklijke Marine’
Dinsdagavond 3 november 2015 spreekt Odette Franssen over Geneanet. Na een afdelingsledenvergadering.
Donderdagmiddag 12 november 2015 spreekuur familiegeschiedenis.
Donderdagmiddag 10 december 2015 spreekuur familiegeschiedenis.
Dinsdagavond 15 december 2015 spreekt Peter Eyckerman over ‘Datering van oude foto’s’.
Verdere lezingen op 21 januari, 16 februari, 17 maart, 12 april (met ledenvergadering) en 10 mei
2016.
Donderdagmiddag 14 januari 2016, 11 februari, 10 maart, 14 april , 12 mei, 9 juni 2016 spreekuur
familiegeschiedenis.


HISTORISCH CAFE
Zie www.archiefeemland.nl/agenda
In de maanden juli en augustus is er geen Historisch Café. Het eerstvolgende HC is op 10 september
a.s.