Nieuwsbrief januari 2013

VAN HET BESTUUR

In deze eerste nieuwsbrief van 2013 wenst het bestuur u een gezegend en inspirerend jaar toe. We hopen u bij verschillende van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Lezing ‘Honderd jaar Openbare Bibliotheek in Amersfoort (1913-2013)’
(dinsdag 29 januari 2013)

Spreker is Ayolt Brongers, auteur van onder meer het boek ‘Druk werk in Amersfoort’ (1996) en het artikel ‘Van verlichting tot Zonnehof; lenend lezen in Amersfoort’ (Tijdschrift Flehite maart 1995 3/4, p. 56/60).

De lezing wordt gehouden in Museum Flehite en begint om 20.00 uur. Toegang voor leden van de OVF is gratis (Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50).

Nieuwe leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Algemene Ledenvergadering
Op 26 maart 2013 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens die vergadering kunt u weer kennis maken met de activiteiten van en binnen de vereniging.
Evenals vorig jaar zal de Collectiecommissie een aantal voorwerpen uit de collectie van het museum presenteren. En wel in de vorm van VERZOEKNUMMERS. Als u meer wilt weten van een of meer voorwerp(en) in het museum, kunt u dat melden bij de voorzitter van de Collectiecommissie, Ger de Ree (deree@capriolus.nl) De vijf meestgenoemde voorwerpen zullen tijdens de vergadering worden behandeld.

Excursie naar Bennekom en Nijmegen
(zaterdag 15 juni 2013)
Onze excursie gaat in 2013 naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom en naar Museum Het Valkhof en de Ottoonse kapel in Nijmegen. In Nijmegen worden we rondgeleid door niemand

minder dan Anton van Hooff, deskundige op het gebied van de Oudheid. Hij publiceerde onder meer over Marcus Aurelius, Athene, Nero & Seneca en Caesar. Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften en hij geeft lezingen over onderwerpen uit de klassieke geschiedenis.
Voorlopig wordt uitgegaan van 9.15 vertrek en 17.30 uur aankomst in Amersfoort. Nadere info volgt.
U gaat toch ook mee?

De OVF-excursie is alleen voor OVF-leden. De kosten bedragen € 45,- per persoon.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar excursie@historisch-amersfoort.nl (bent u vegetariër of volgt u een dieet, wilt u dit dan bij opgave vermelden?) en het bedrag direct over te maken op bankrek.nr. 3795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite (met vermelding van ‘Excursie’). Met opgave van redenen is 100 % terugstorting mogelijk tot 18 mei, 50 % tot 1 juni, 0 % vanaf 1 juni.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

Dinsdag 29 januari 2013; Ayolt Brongers: “Honderd jaar Openbare Bibliotheek in Amersfoort”
Dinsdag 26 februari 2013; Alex Luigjes: “Glas in lood”
Dinsdag 26 maart 2013; Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 23 april 2013; Remco Reiding: “Kind van het Ereveld”
Dinsdag 28 mei 2013;
Zaterdag 15 juni 2013; Excursie naar Bennekom (Kijk- en Luistermuseum) en Nijmegen (De Valkhof)

De lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

LENAERT NICASIUSSPELD VOOR WILLEM VAN LOON
Secretaris Willem van Loon van de stichting Kapel van Coelhorst heeft woensdag 19 december jl. de Lenaert Nicasiusspeld gekregen. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Lucas Bolsius tijdens zijn afscheid in Café Het Hoekje te Hoogland. Van Loon ontving de Amersfoortse onderscheiding voor zijn langdurige inzet als secretaris van de

stichting, voor de realisatie van de restauratie en onderhoud van de Kapel van Coelhorst.
Sinds 1995 is Willem van Loon actief voor de stichting Kapel van Coelhorst. Deze stichting bracht geld bijeen voor de restauratie van de Kapel en beheert sindsdien de Kapel. Naast het secretariaat van de stichting toonde hij grote persoonlijke inzet bij de volledige restauratie van de Kapel. Door zijn inspanningen bevindt de Kapel zich momenteel in een uitstekende staat van onderhoud. Hij ontwikkelde een website en beheerde het archief. Het archief is inmiddels overgedragen aan Archief Eemland.
In de periode 1993/1994 was hij als onbezoldigd opzichter betrokken bij de bouw van het oecumenisch centrum “Het Brandpunt” in Kattenbroek. Daarnaast was hij secretaris van de bouwcommissie die namens de kerken was samengesteld.
Willem maakte vanaf 2005 ruim zes jaar deel uit van de Monumentencommissie van de OVF, een taak die hij trouw, nauwgezet en met kennis van zaken vervulde.
Ook op deze plaats willen we Willem van harte met deze onderscheiding feliciteren.

PLUSPUNTKOOR 20 JAAR
Dit jaar viert het Pluspuntkoor (seniorenkoor) in Amersfoort-Noord zijn 20-jarig jubileum. Op 2 november wil het koor daar een hele dag aan wijden. Naast een jubileumconcert zullen er lezingen worden gehouden over muziekonderwijs door de jaren heen o.a. door de directeur van de muziekschool en een muziekleraar.
Nu leek het de dirigent van het koor leuk om die dag ook op te luisteren met een kleine tentoonstelling ter plekke (in de kerk “De Hoeksteen”) over b.v. “100 jaar openbaar/amateur-muziekleven in Amersfoort”.
Ons lijkt het ook een mooi initiatief en wij zouden graag willen weten wie een dergelijke tentoonstelling kan en wil organiseren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan voorwerpen uit de collectie van het Museum, fotomateriaal e.d. van het Archief en oude muziekinstrumenten die wellicht bij onze leden aanwezig zijn.
Wie van onze leden wil zich hiervoor inzetten? En wellicht is er ook wel iemand die een kleine lezing rond het thema wil verzorgen? Graag reactie naar M.F.Palte (m.f.palte@xmsnet.nl)

AANWINSTEN MUSEUM FLEHITE
In 2012 kreeg Ikea Amersfoort een echt Amersfoorts affiche in het assortiment ingelijste stationsformaten. Het betreft een amateurfoto van het Havik door Geurt van den Berg in een beperkte oplage. Desgevraagd heeft Ikea een exemplaar aan het museum geschonken.TOBEEN, Poëtisch realist uit de Aquitaine
(Museum Flehite, 18 november 2012 – 18 februari 2013)
De Franse schilder Tobeen (1880-1938) werd in zijn vroegere werk geïnspireerd door het kubisme van Picasso en Braque. Later schilderde hij in een poëtisch realistische stijl, die typerend voor zijn oeuvre werd. In 1972 kocht kunstpedagoog H.P. Bremmer (1871-1956) in Parijs twee werken van Tobeen voor de collectie van Hélène Kröller-Müller. Dat betekende de introductie van het werk van de schilder in Nederland. Verschillende kunsthandelaren en collectioneurs kregen eveneens belangstelling en namen werk van Tobeen in hun collecties op. Ook in diverse museale collecties is het werk van Tobeen vertegenwoordigd.


In museum Flehite is voor het eerst in Nederland een uitgebreide tentoonstelling te zien met (inter)nationale bruiklenen uit particuliere en museale collecties. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Musée des Beaux-Arts in Bordeaux.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
Afdelingsbijeenkomsten:
Op donderdagavond 17 januari spreekt de heer D. Steenbeek over Amersfoort op de kaart (2)
Op donderdagavond 19 februari spreekt de heer Z. Klaasse over het Kadaster
Op dinsdagavond 12 maart2013 spreekt mevrouw Daniëlle Teeuwen (IISG Amsterdam) over “Sociale vangnetten in de Gouden Eeuw”.
Op dinsdagavond 16 april 2013 spreekt prof. dr. Joost Jonker over “Economische crises door de eeuwen heen”.
Op dinsdagavond 14 mei 2013 is het onderwerp van mevrouw Rosalien Fiedeldij Dop: “Erochique”.

HISTORISCH CAFE
Tijdens het Historisch Café op 10 januari a.s. opent Alice van Diepen de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Daarnaast is er volop gelegenheid om elkaar bij te praten. (van 17.00 tot 19.00 uur in het Stadscafé, Stadhuisplein 7 in Amersfoort).