Nieuwsbrief januari 2011

In deze eerste nieuwsbrief van 2011 wenst het bestuur u een gezegend en inspirerend jaar toe. We hopen u bij verschillende van onze activiteiten te mogen ontmoeten. En uiteraard rekenen we op uw steun aan de vereniging.

Voor velen zal dat slechts de financiële bijdrage zijn. Hoewel onmisbaar om ons werk te doen, we zullen ook een beroep doen op onze leden tot medewerking aan de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het doen van (historisch) onderzoek, de voorbereiding van publicaties, zowel in de Kroniek als een uitgave van de Stichting Flehite Publicaties. Dit jaar zullen we de leden een vragenlijst toesturen, om inzicht te krijgen in de “competenties” van ons ledenbestand.

En als u zelf ideeën hebt over onderwerpen voor onderzoek of voor een artikel in de Kroniek (daar had ik nu altijd al graag iets over willen horen), laat ons het weten.

LEGAAT

De Oudheidkundige Vereniging Flehite heeft een legaat ontvangen uit de nalatenschap van mw. A. W. Slijper, gewoond hebbend aan de Madoerastraat 45 te Amersfoort, en overleden op 21 mei 2010. Het bestuur heeft dit legaat, groot € 4000,–, in dank aanvaard.

LEZING 25 JANUARI 2011

1611 – Mariënhof: van klooster tot weeshuis

In 2011 is het vierhonderd jaar geleden dat de Staten van Utrecht goedkeuring verleenden voor de overdracht van kloostercomplex Mariënhof aan het Burgerweeshuis.

Spreker is Dick van Wees, auteur van het boek ‘Het Burgerweeshuis van Amersfoort’.

20.00 uur in Museum Flehite

Voor leden gratis, niet-leden dienen € 3,50 te betalen.

LEZING 22 FEBRUARI 2011

De Heiligenberg

De Heiligenberg is een opvallend steile en solitaire heuvel naast de Heiligenbergerbeek. Over het ontstaan van de heuvel doen boeiende sagen de ronde. Van een voormalig klooster op de heuvel zijn uit historische bronnen wat gegevens bekend. In de lezing van Wim de Gans zal vooral worden ingegaan op aardkundige aspecten betreffende het ontstaan van de berg en naast gelegen beek. Daarnaast zullen mogelijke discrepanties tussen sage, historie en aardkunde worden aangestipt.’

20.00 uur in Museum Flehite

Voor leden gratis, niet-leden dienen € 3,50 te betalen.

TENTOONSTELLING Museum Flehite 15 januari t/m 27 maart 2011:

Engelbert Lhoëst, ZONNESCHILDER ‘De laatste Nederlandse expressionist’

Ruim twee jaar na zijn overlijden organiseert Museum Flehite een grote overzichtstentoonstelling van het werk van de in Amersfoort geboren schilder Engelbert L’hoëst. Kunstverzamelaar en –handelaar Leendert van Lier noemde hem de laatste Nederlandse expressionist. Zelf had Engelbert L’hoëst (1919-2008) er altijd moeite mee om bij een stroming te worden ingedeeld: “Op mij is geen “isme” van toepassing, want ik heb mij laten inspireren door het fauvisme, kubisme, impressionisme en expressionisme”. “Ik heb geen stijl, want elk moment van het leven is weer anders, ik ben steeds zoekende gebleven”, is de tekst op een stuk papier dat jarenlang bij de deur van zijn atelier in Soesterberg hing.

Troostrijke schilderkunst

Engelbert L’hoëst werd op 15 september 1919 geboren in de Coninckstraat in Amersfoort, op een steenworp afstand van Museum Flehite. Zijn natuurlijke ouders heeft hij nooit gekend. Hij werd door pleegouders opgevoed, wist al op jonge leeftijd dat hij schilder wilde worden, ging op zijn 17e in de leer bij de schilder A.C. Sleeswijk (1870-1945) in Soest en erfde ruim twintig jaar later diens villa met atelier. Op tweede kerstdag 1959 brandde ‘Villa Pictura’ volledig af. L’hoëst verloor daarmee bijna zijn complete oeuvre. Driemaal verloor hij zijn geliefde als gevolg van een ernstige ziekte. Steeds hield de schilderkunst hem echter op de been.

In de voetsporen van Van Gogh

Zijn grote voorbeelden waren de schilders van Cobra, de Vlaamse en Duitse expressionisten, James Ensor en vooral: Vincent van Gogh. Net als Van Gogh werd L’hoëst aangetrokken door de zon in het zuiden; hij verbleef regelmatig in Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal. Hij ontwikkelde, onder invloed van het mediterrane licht, een sterk coloristische vorm van expressionisme. In Nederland werd hij vooral aangetrokken door het rivierenlandschap en kwamen zijn Hollandse ‘hemelbeelden’ tot stand. Na de oorlog beleefde L’hoëst zijn artistieke doorbraak en nam hij deel aan tentoonstellingen van de Utrechtse Progressieven in het Centraal Museum.

Monografie en museale presentatie

Engelbert L’hoëst was een veelzijdig kunstenaar. Hij was behalve schilder ook schilderijenrestaurator en hij vervaardigde vele ‘studies’ naar oude (en minder oude) meesters. Hij raakte daardoor nogal eens betrokken bij “affaires” in de kunstwereld. In 1989 organiseerde kunsthandelaar Jan Juffermans een grote overzichtstentoonstelling in het Singer Museum in Laren. L’hoëst was de 85 al gepasseerd, toen hij voor het eerst in zijn geboortestad Amersfoort (Museum Flehite 2006) museaal werd gepresenteerd. Vijf jaar na die tentoonstelling verschijnt nu het langverwachte boek over Zonneschilder Engelbert L’hoëst bij Van Spijk Uitgevers in Venlo. Het boek bevat bijdragen van het Duitse verzamelaarsechtpaar Liselotte en Walter Farrenkopf, de Duitse journalist Hans-Jörg Modlmayr en hoofd en conservator van Museum Flehite, Onno Maurer.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

25 januari 2011, 20.00 uur (Museum Flehite): lezing ‘1611 – Mariënhof: van klooster tot weeshuis’

22 februari 2011, 20.00 uur (Museum Flehite): lezing ‘De Heiligenberg’

31 maart 2011 Ledenvergadering Oudheidkundige Vereniging

LEDENMUTATIES

Nieuwe Leden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

HISTORISCH CAFE

Archief Eemland en partners wensen u allereerst een gelukkig en gezond 2011. Vanzelfsprekend bent u weer van harte uitgenodigd voor het eerste Historisch Café van het nieuwe jaar op donderdag 13 januari in Het Stadscafé, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.

Traditiegetrouw bijt Archief Eemland de spits af met een preview op de geheel vernieuwde website die eind januari wordt gelanceerd.

Zoals altijd zal er tijdens dit café weer volop gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meenemen.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 10 februari 2011 in het Stadscafé.

Afdelingsbijeenkomsten NGV Werkgroep Lezingen en activiteiten

Alle bijeenkomsten, mits anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB in Amersfoort.

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

Op zaterdag 15 januari spreekt dhr. Hennie Kok over de lotgevallen van Twentse dienstplichtigen (1811-1813) ten tijde van Napoleon. In De Brug.
Op dinsdagavond 25 januari spreekt dhr. Dick van Wees over Het Burgerweeshuis van Amersfoort. In Museum Flehite.

Op zaterdagmiddag 29 januari is er een computergenealogiemiddag. In De Brug.
Op donderdagavond 10 februari vertelt dhr. H.J. (Herman) de Wit ons wat Geneaknowhow de genealoog te bieden heeft. In De Brug.
Op dinsdagavond 22 februari vertelt dhr. Wim de Gans over De Heiligenberg. In Museum Flehite.
Op donderdagavond 3 maart spreekt mevr. Nelleke van Zeeland over het landelijke ontsluitingsproject van militieregisters. In het gemeentehuis van Ede.
Op dinsdagavond 15 maart geeft mevr. H.P.C.M. (Marijke) Hilhorst een inleiding over “Hoe schrijf je een familiegeschiedenis”. In De Brug.
Op zaterdagmiddag 2 april is er een computergenealogiemiddag. In De Brug.
Op donderdagavond 14 april is er een korte afdelingsledenvergadering en daarna een lezing. In De Brug.

Zowel leden van de NGV als niet-leden kunnen zich registreren op de website van de NGV (www.ngv.nl). Zie op de homepage aan de rech­ter­kant: “Bent u nog niet geregistreerd? Registreer u nu!” Niet-leden van de NGV kun­nen zich registreren als gast. Het registreren kost niets en geeft geen verplichtingen. Na registratie hebt u wel meer mogelijkheden om gebruik te maken van de faciliteiten van de website.