Nieuwsbrief maart 2013

VAN HET BESTUUR


Algemene Ledenvergadering
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, te houden op dinsdag 26 maart 2013 om 20.00 uur in het museum.


1. Opening door de voorzitter
2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2012
4. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
   –   Jaarverslag 2012
   –   Jaarrekening 2012 , inclusief verslag kascommissie, begroting 2013 en vaststelling     

       contributie  2014
   –   Herbenoeming kascommissie
   –   Jaarverslagen Monumentencommissie en Collectiecommissie
   –   Bestuursmutaties: onze bestuursleden, de heren P. Jonkman, M.F. Palte en H.W. van 

       Tilburg zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen voor een nieuwe 

       periode als bestuursleden te benoemen. Voor rooster van aftreden zie bijlage.
   –   De heer J.C. van Dijk wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Hij zal in 2014 de plaats

       innemen van onze secretaris, mevrouw A. Houët-Berenschot, die in dat jaar aftreedt.

       Alle verslagen zijn bijgevoegd.
5. Vaststelling Huishoudelijk Reglement; opmerkingen over dit reglement dienen voor 20 maart

    a.s. te zijn in gediend bij het bestuur (m.f.palte@xmsnet.nl)
6. Presentaties
   –   Monumentencommissie
   –   Collectiecommissie
   –   Directeur Amersfoort in C
7. Overige mededelingen: Stichting Fonds Bos, Stichting Flehite Publicaties
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

Alle vergaderstukken liggen vanaf 15 maart 2013 ter inzage bij de balie van Museum Flehite en zijn vanaf die datum ook te vinden op de website van de Vereniging: www.historisch-amersfoort.nl

Ledenbijeenkomst
Op 19 februari jl. hadden we een geanimeerde bijeenkomst, waarin het bestuur sprak met een aantal leden over het functioneren van de vereniging, nu en in de toekomst. In de komende tijd zal het bestuur zich bezinnen op de uitkomsten van deze bespreking. Maar de vorm waarin dit gesprek is gevoerd is ons goed bevallen.


Nieuwe leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Bibliotheek
We ontvingen de volgende boeken:
Ruud Meijer, Beroep Huisvrouw, Geschiedenis van het Amersfoortse huishoudonderwijs; Uitgeverij Verloren (2012), ISBN 978-90-8704-333-9.
Shan Happé, Ruud Frings, Ilse van Zeewijk-Vink en Hans Bulthuis, Altis 50 jaar, Herdenkingsboek Atletiekvereniging Amersfoort 1961-2011.
Geen heden zonder verleden, Cobu Boys 1946-2006.
Wulfred Hofland, Amersfoort en Eem; Opstellen van Wulfred Hofland. (indien nog voorradig te verkrijgen bij de auteur, whofland@xs4all.nl).

Excursie naar Bennekom en Nijmegen
(zaterdag 15 juni 2013)
Onze excursie gaat in 2013 naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom en naar Museum Het Valkhof en de Ottoonse kapel in Nijmegen.

n Nijmegen worden we rondgeleid door niemand minder dan Anton van Hooff, deskundige op het gebied van de Oudheid. Hij publiceerde onder meer over Marcus Aurelius, Athene, Nero & Seneca en Caesar. Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften en hij geeft lezingen over onderwerpen uit de klassieke geschiedenis. Vertrek om 9.15 uur en terugkeer om 17.30 uur aankomst in Amersfoort. U gaat toch ook mee?

De OVF-excursie is alleen voor OVF-leden en gaat door bij 35 aanmeldingen. De kosten bedragen € 45,- per persoon.


AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)


Dinsdag 26 maart 2013; Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 23 april 2013; Remco Reiding: “Kind van het Ereveld”
Dinsdag 28 mei 2013; E.J. Vinkhuysen (oud res. majoor der huzaren en bibliothecaris Museum Nederlandse Cavalerie): “De Oranjes en de regio; Prins Bernhard en de cavalerie in Amersfoort” (voorlopige titel)
Zaterdag 15 juni 2013; Excursie naar Bennekom (Kijk- en Luistermuseum) en Nijmegen (De Valkhof en Ottoonse kapel)
Dinsdag 26 november 2013; Ton Reichgelt: “Oud schrift”.
De lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

WAD GETEKEND
Annemieke Harkema; 23 februari t/m 2 juni 2013 in Museum Flehite


Sinds vijf jaar reist kunstenares Annemieke Harkema (1958) eens per jaar af naar het Noord-Friese Nes. In een afgelegen gastatelier trekt ze zich wekenlang terug om zich volledig toe te leggen op het tekenen van haar omgeving: het boerenland rond het atelier en de enige kilometers verderop gelegen Waddenzee bij Moddergat. Het resultaat is een serie opmerkelijke tekeningen waarin het accent ligt op de lucht, een steeds weer veranderende factor in het verder zo sobere, vlakke landschap. Het noordelijke land is niet alleen te zien, maar is ook voelbaar. Harkema heeft het vermogen de energie – en soms ook de daarmee gepaard gaande onrust – van wind, deinende golven en wuivend duingras in haar werk vast te leggen. Met de tentoonstelling Wad getekend is het Waddenoeuvre van Annemieke Harkema voor het eerst te zien in haar woonplaats Amersfoort.

18 x het vlakke boerenland
Een bijzonder thema binnen het ‘noordelijke’ werk van Harkema is het uitzicht vanuit de ateliertuin. In een serie van achttien tekeningen legde ze achttien dagen op rij het platte land met strakke horizon vast. Hoewel gemaakt vanuit hetzelfde gezichtspunt, zijn de tekeningen opvallend verschillend van opzet en sfeer. Ook hier spelen de verschillende weersomstandigheden weer een belangrijke rol. Speciaal voor Museum Flehite vervaardigde Annemieke Harkema een Waddentekening van 2 meter hoog en 1 meter breed. Door het staande formaat krijgt de Friese lucht relatief veel ruimte en komt de fascinatie van de kunstenares voor dit element des te sterker naar voren. Met haar Waddenoeuvre plaatste Harkema zich in de traditie van de Friese expressionist Gerrit Benner en van de kunstenaars van de Groninger Ploeg.


Jong talent
Annemieke Harkema werd in Amsterdam geboren. Op haar zesde kreeg ze haar eerste tekenles van de schilder Rinus Duin. Ze doorliep de Rijksakademie in Amsterdam en betrok na haar afstuderen een atelier in de hoofdstad. Harkema richtte zich eerst en vooral op de tekenkunst: ze trok met grote regelmaat door Amsterdam en omgeving op zoek naar geschikte onderwerpen voor haar werk. Zo was ze vaak in Artis, waar ze de ‘bewoners’ uitvoerig observeerde en in schetsen en tekeningen vastlegde. In de jaren negentig begon ze te exposeren in galeries in Den Haag en Amsterdam en werd lid van kunstenaarsgenootschap De Ploegh.
Naast haar passie voor tekenen schildert Harkema en heeft zij een omvangrijk grafisch oeuvre op haar naam staan. Bij de tentoonstelling Wad getekend verschijnt een gelijknamig cahier

(€ 7,50).

WERELDSCHATTEN!
Intensieve samenwerking Museum De Lakenhal en Universiteit Leiden
Museum De Lakenhal heeft als ambitie de geschiedenis, kunst en kunstnijverheid van de stad Leiden zo goed en aansprekend mogelijk te tonen in het museum en daarbuiten, in synergie met de stad. De Leidse universiteit is al sinds 1575 een belangrijke bepalende factor in de ontwikkeling en de identiteit van Leiden. De tentoonstelling Wereldschatten! vormt het begin van een meer intensieve samenwerking tussen Museum De Lakenhal en de Universitaire Bibliotheken Leiden.


Van Cicero tot Erwin Olaf. Ontdek de Bijzondere Collecties van de Universiteit Leiden
Museum De Lakenhal toont in samenwerking met de Universitaire Bibliotheken Leiden van 9 maart t/m 30 juni 2013 topstukken uit de schatkamer van de Universiteit Leiden:
de Bijzondere Collecties. Van de 9de-eeuwse codex Aratea tot kaarten van Blaeu, tekeningen van grootmeesters als Rembrandt en Goltzius en foto’s van Richard Avedon, Robert Capa en Erwin Olaf: niet eerder was het mogelijk om kwetsbare topstukken uit alle gelederen van deze collectie in tentoonstellingsverband te bewonderen.
Voor nadere bijzonderheden over museum De Lakenhal en de Bijzondere Collecties van de Universiteit Leiden verwijzen we u naar de website: www.lakenhal.nl

VERDWENEN DORPEN IN NEDERLAND
CartoMagie heeft een kaart vervaardigd van de verdwenen nederzettingen in Nederland die auteur Bert Stulp in zijn boekenserie Verdwenen dorpen in Nederland heeft beschreven. Op de kaart zijn alle steden, dorpen en gehuchten afgebeeld, inclusief de periode en de reden(en) van verdwijning – overstroming, zandoverstuiving, oorlog, industrie – infrastructuur, ontvolking, concurrentie en verplaatsing.
De ondergrond is een mix van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en basistopografie, met een schilderij van de Sint Elisabethsvloed en de dijkbreuk bij Wieldrecht als decor. Contouren van Nederland in 800 en 1500 zorgen voor een bijzonder schaduw-effect.

De kaart is een echte aanwinst voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Nederland, en in verdwenen dorpen in het bijzonder. De kaart is uiteraard prima te combineren met de boeken uit de serie Verdwenen dorpen in Nederland.
Bent u geïnteresseerd? U kunt de kaart als poster (A1) bestellen via www.cartomagie.nl. De kosten zijn € 22,50 per exemplaar, exclusief € 6,75 verzendkosten.
Hebt u opmerkingen over de boekenserie Verdwenen dorpen in Nederland of over de kaart? Of hebt u tips of aanvullingen? Is er bijvoorbeeld een verdwenen dorp dat u in de boekenserie of op de kaart mist? Discussieer mee over verdwenen dorpen op LinkedIn

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
Afdelingsbijeenkomsten:

Op dinsdagavond 12 maart 2013 spreekt mevrouw Daniëlle Teeuwen (IISG Amsterdam) over “Sociale vangnetten in de Gouden Eeuw”.

Op dinsdagavond 16 april 2013 spreekt prof. dr. Joost Jonker over “Economische crises door de eeuwen heen”.


HISTORISCH CAFE
Historisch Café op 14 maart a.s. van 17.00 tot 19.00 uur in het Stadscafé, Stadhuisplein 7 in Amersfoort. De OVF zal hier in persoon van Yvo Meihuizen iets vertellen over het werk van de Monumentencommissie van de Oudheidkundige Vereniging Flehite.