Nieuwsbrief juli 2018

VAN HET BESTUUR

OVF 140 jaar 1 en 2 september 2018
Op 2 september 2018 bestaat de OVF 140 jaar. Dat vieren we door in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september 14 mini-excursies voor 140 cent aan te bieden. De excursies duren 1 à 1,5 uur. Per excursie zijn er meestal 8-10 deelnemers.
In deze Nieuwsbrief presenteren we 9 excursies. In de Nieuwsbrief van volgende maand volgen nog 5 mini-excursies. Elk OVF-lid mag een introducé meenemen.

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen aan jellehekman@xmsnet.nl en te vermelden aan welke excursie u wilt deelnemen en of u een introducé wilt meenemen. U kunt ook een “2e keus” aangeven.
Plaatsing volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Na inschrijving volgt binnen twee weken een bevestiging van de plaatsing. Na de bevestiging dient u € 1,40 per deelnemer over te maken op de bankrekening van de OVF. Het bankrekeningnummer wordt vermeld in de bevestiging.
Pas als betaald is, is de inschrijving definitief.

St Joriskerk – Toren en zolder
Excursie op zaterdag 1 september, 14.00 uur

De toren van de St Joriskerk is niet zo hoog als de OLV-toren, maar de beklimming en de wandeling over de zolder is minstens zo spectaculair. U moet geen hoogtevrees hebben of slecht ter been zijn.

Dieventoren
Muurhuizen 97 3811 ED
Excursie op zaterdag 1 september, 14.00 uur

De Plompetoren of Dieventoren of Gevangentoren ook wel Latijntje genoemd, is een middeleeuwse toren aan de Muurhuizen. Het gebouw huisvest het Gilde der Edele Flumieren. Leden van het gilde leiden u rond en vertellen over de toren en het gilde.

De Beiaard in de OLV-Toren
OLV-plein
Excursie op zaterdag 1 september, 11.15 uur (let op afwijkend tijdstip!)
De Onze-Lieve-Vrouwetoren, een pronkstuk onder de Nederlandse torens, werd gebouwd in de 15e eeuw. In de toren zijn – in de wereld een unicum – twee bespeelbare beiaarden aanwezig.

Archeologische wandeling grafheuvels
Parkeerplaats Treekerweg, Leusden (ingang t.o. Pannenkoekenrestaurant)
Excursie op zaterdag 1 september, 14.00 uur
De OVF begon als vereniging met opgravingen bij oude grafheuvels. Tijdens een wandeling wordt door een archeoloog uitgelegd hoe dat ging en wat er gevonden is.

Museum Grombaard
Zon & Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Excursie op zaterdag 1 september, 14.00 uur
De geschiedenis van het psychiatrisch centrum Zon & Schild wordt door middel van objecten, verhalen, beelden en documenten weergegeven in museum Grombaard.

Winkels Langestraat
Excursie op zondag 2 september, 14.00 uur
De winkelpanden van Fortmann en Hehenkamp en het winkelpand van voorheen Koppelman (Langestraat 63 en 76) zijn fraaie voorbeelden van onder architectuur gebouwde panden uit het einde van de 19e eeuw. U wordt rondgeleid en krijgt deskundige uitleg.

Museum Klooster Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Zuidsingel 40
Excursie op zaterdag 1 september, 14.00 uur

Op de zolder van het klooster Onze Lieve Vrouw van Amersfoort bevindt zich een klein museum over de geschiedenis van de kloosterorde en het missiewerk dat in de loop der eeuwen is verricht.

Wandeling “Tussen de stadsmuren”
Excursie op zondag 2 september, 14.00 uur
Gilde Amersfoort start in het najaar met een nieuwe wandeling, “Tussen de stadsmuren”.
U krijgt de primeur, u kunt op 2 september deelnemen aan de try out.

Historische Rondvaart Waterlijn
Krommestraat 5
Excursie op zondag 2 september, 14.00 uur
Speciale vaart voor leden van de OVF met bijzondere verhalen over historische plekken.

Tentoonstelling 140 jaar OVF
In het kader van het jubileum van onze vereniging wordt een tentoonstelling gehouden die daaraan aandacht geeft. De betekenis van de OVF, zowel het vormgeven van het museum als de inspanningen voor het behoud van ons historisch erfgoed, worden daarin zichtbaar gemaakt onder de titel “Schatten van Amersfoort”.
De tentoonstelling is geopend op 8 juni a.s. om 16.00 uur in de publiekszaal van Archief Eemland in het Eemhuis. Het publiek is welkom vanaf 11 juni tot 6 januari 2019.

Bij de laatste Kroniek was een poster en een flyer van deze tentoonstelling gevoegd. Gebruik deze om breed aandacht voor de tentoonstelling te wekken door de poster voor uw raam te hangen of de flyer door te geven.

Het Gilde staat klaar om de rondleiding ‘Schatten van Amersfoort’ te verzorgen. Zie https://www.gildeamersfoort.nl/

WIE WEET?
In een vorige Nieuwsbrief werd gevraagd waar de grafsteen van de Amersfoorter Jan Cock Blomhoff in het Brouwerplantsoen was gebleven.
Bij nadere inspectie is gebleken dat er geen grafzerken zijn verdwenen. Helaas zijn de zerken de afgelopen jaren kennelijk zo slecht leesbaar geworden, dat ze nauwelijks zijn te ontcijferen. Het wordt misschien eens tijd om ze een keer goed schoon te maken.

MUSEUM FLEHITE IN HET RIETVELDPAVILJOEN
19 mei t/m 23 september Armando tot Mondriaan tot Wolter
Vanwege een grondige renovatie van het eigen pand, organiseert Museum Flehite deze zomer een tentoonstelling in het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof in Amersfoort. In deze nieuwe context toont het museum werk uit de eigen collectie plus enkele schilderijen van Mondriaan en Armando; twee kunstenaars die een bijzondere band hebben met Amersfoort.
Wat hebben Armando, Mondriaan en Wolter gemeen? De drie kunstschilders brachten alle drie hun jeugd door in Amersfoort. Ook werden zij alle drie geïnspireerd door de natuur.
Naast het werk van Armando, Mondriaan en Wolter, toont de tentoonstelling werken uit de collectie van Museum Flehite van o.a. Engelbert L’Hoëst, Jakob Nieweg en Albert Fiks. Ook zij hebben in Amersfoort gewoond.

Conservator Onno Maurer weet op een bevlogen manier verbanden te leggen tussen de figuratieve en abstracte landschapsschilders die zich lieten inspireren door de natuur rondom de stad. Tijdens rondleidingen geeft hij een blik op de mooiste en soms tragische verhalen die schuil gaan achter de kunstenaars en hun werk. De rondleidingen zijn op woensdag 18 en woensdag 25 juli om 14.00 uur. Aanmelden kan via info@museumflehite.nl.

WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
Vanaf zaterdag 30 juni worden niet alleen de schilderijen en tekeningen uit de Indische periode van Herman Klaasen getoond, maar ook een grote collectie kunstobjecten, dansmaskers en beelden uit de verzameling van producent en theatermaker Gerard Mosterd .(ook uit het Soesterkwartier)
Bezoek is mogelijk op zaterdag of (vanaf 13 juli) woensdag in de maanden juli en augustus.

Op 11 augustus om 15.00 uur zal Max Smith een Power-Point-presentatie geven in het Wijkmuseum over Ned. Indië (opgeven bij Gezina Tuinstra, T: 033.4635661/06.22422725).

De Maand van de Geschiedenis, die in oktober wordt gehouden, heeft dit jaar het thema ‘OPSTAND!’.
Het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort zal daaraan komend najaar een kleine expositie wijden. Daarin staan de gebeurtenissen rond de spoorwegstaking, die vanaf 17 september 1944 het landelijke spoorwegverkeer gedurende enkele weken lam legde, centraal.
In deze tentoonstelling zullen allerlei objecten (zoals tekeningen, foto’s, dagboeken en/of allerlei andere materiële herinneringen) worden getoond.
Wie hiervoor (uiteraard tijdelijk) materiaal beschikbaar wil stellen kan zich op zaterdagen (tussen 11.00 en 16.00 uur) bij het museum melden.
Belangstellenden kunnen ook telefoonnummer 033-4635661 of 06-2242275 bellen.

Wijkmuseum Soesterkwartier , St Bonifaciusstraat 61 , 3812 TD Amersfoort .Toegang is gratis , maar een vrijwillige bijdrage gewenst (pinautomaat aanwezig)
Groepen kunnen het museum ook op een andere dag een bezoek brengen. Aanmelden op een van genoemde telefoonnummers.

KAMP AMERSFOORT TREURT OM ARMANDO
Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort, heeft 2 juli jl. bloemen geplaatst bij de Ladder van kunstenaar Armando, die zondag in Potsdam overleed. “We treuren om het verlies van deze bijzondere persoonlijkheid, die decennialang nauw betrokken is geweest bij Kamp Amersfoort”, zegt Meershoek. “We verliezen in hem een inspirerende en betrokken ambassadeur van stad en kamp.”

De Ladder torent nabij Kamp Amersfoort uit boven wat Armando ‘schuldig landschap’ noemde. Het veertien meter hoge beeld is een van de vele kunstwerken die geïnspireerd zijn op zijn oorlogservaringen in Amersfoort.

Armando groeide op nabij Kamp Amersfoort, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 35.000 Nederlanders in erbarmelijke omstandigheden gevangen zaten. Als geen ander hield de kunstenaar de beklemmende geschiedenis van het kamp levend.

Bij het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort zijn foto’s te zien van fotografe Cara Louwman, die verweven zijn met de kunst van Armando. Ook zijn de boombladeren verkrijgbaar, die Armando belangeloos beschikbaar stelde. De opbrengst van de verkoop komt direct en geheel ten goede aan de vernieuwingsplannen van Kamp Amersfoort.


ZOEKPLAATJES IN HET MUSEUM (4)
We blijven deze keer aan de Utrechtseweg, maar nu bovenaan op de Berg. Het collectienummer van deze afbeelding is 1000-669.In het handschrift van de maker, W.A. Croockewit zien we dat het hier gaat om: “Gezicht op den Amersfoortschen Berg met Biertent en Zevenboompjes in plm. 1880. Op de voorgrond links het huis van den heer Van As, rechts het Roomsch kerkhof, geheel rechts het huis ….(onleesbaar) daar.”

In een oude krant wordt er wel melding gemaakt van een biertent bij Zevenboompjes, maar waar stond die precies en wie exploiteerde hem? Andere vragen:
– Er zijn meerdere Croockewit’s (o.a. een OVF-bestuurder). Wie was deze W.A. Croockewit?
– Wie was mijnheer Van As en waar woonde hij?
– Was er een RK-kerkhof op de Berg, d.w.z. in Klein Zwitserland?
– Wie kan “onleesbaar” ontcijferen?

Tekening van de biertent door D.J.C. Heldring (1898)

AGENDA
Woensdag 12 september 2018: 14.00 uur. Excursie naar Landgoed Schothorst op zoek naar historische groene sporen onder leiding van Kees de Heer. Maximaal 15 personen. (Aanmelding is gesloten)
Dinsdag 18 september 2018: Jan Carel van Dijk: De Amersfoortse horeca in de laatste 140 jaar.
(De op deze datum geplande lezing van Marita Mathijsen: Historiezucht; de obsessie met het verleden in de 19e eeuw (in het kader van het OVF-jubileum) is uitgesteld).
OVF-lezingen worden gehouden in de “Stad van Cahen”, Muurhuizen 104 in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
De zaal gaat open om 19.30 uur.

TENTOONSTELLINGEN
Eemhuis (11 juni ’18 tot 6 januari ‘19): Schatten van Amersfoort, expositie naar aanleiding van het 140-jarig bestaan van de OVF.
Rietveldpaviljoen (19 mei t/m 23 september): Armando tot Mondriaan tot Wolter
Kunsthal KAdE (van 26 mei tot 19 augustus) Krijt.
Mondriaanhuis: (vanaf 18 mei) Puur Natuur
Piet Mondriaan (1872 – 1944) is vooral bekend geworden als pionier van de abstracte kunst. Hij begon echter pas rond zijn veertigste levensjaar, na zijn vertrek naar Parijs, te experimenteren in deze stijl. Voor die tijd schilderde hij realistische taferelen waarin de natuur een hoofdrol speelde. De tentoonstelling focust op de figuratieve periode van Mondriaan en toont een selectie van werken uit de periode 1895 -1910. De expositie laat een grote variëteit in onderwerpen zien en toont o.a. landschappen, portretten, bloemen en stillevens. Daarmee wordt zichtbaar hoe verrassend veelzijdig Mondriaan was, ook in deze fase van zijn leven.
Wijkmuseum Soesterkwartier:
In het kader van “Hoe creatief is het Soesterkwartier”, deze keer een schilderijen- en tekeningententoonstelling “Uit het leven van Herman Klaasen” oud Soesterkwartierder. De nadruk ligt op het werk uit zijn Indische periode. Gelijk met Herman, exposeert Gerard Mosterd een selectie van zijn maskers en beeldjes enz. uit Nederlands-Indië.

HISTORISCH CAFE
De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren tweemaandelijks op de tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Iedereen die zich (vakmatig) bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving is dan van harte welkom. Omstreeks 17.30 uur zal een rondje langs de partners worden gehouden om aan elkaar te vertellen waarmee elk bezig is.
In de zomermaanden is er geen Historisch Café.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Zaterdagmiddag 15 september 2018; genealogisch café en computermiddag.
Maandag 15 oktober 2018; lezing van Paul Welling over de Amersfoortse familie Welling, textielarbeiders en handwerkslieden.
Donderdag 15 november 2018; lezing van Paul Koulen over Eemlandse voorouders in Berbice, Demerara en Essequibo + afdelingsledenvergadering.
Zaterdag 24 november 2018; Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Donderdag 13 december 2018; lezing van Wim Zondag over “Koninklijke akten, de burgerlijke stand en het naamrecht vanaf ca. 1800”.