Nieuwsbrief augustus 2018

Van het bestuur

OVF 140 jaar 1 en 2 september 2018
Op 2 september 2018 bestaat de OVF 140 jaar. Dat vieren we door in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september 12 mini-excursies voor 140 cent aan te bieden. De excursies duren 1 à 1,5 uur.

Zie voor de excursies en de wijze van aanmelding het onlangs verzonden Nieuwsbericht. In dat overzicht is een fout geslopen. De excursie naar het depot Flehite is op vrijdag 31 augustus.

Historische Borrel 1 september 2018 (vooraankondiging)
Op 2 september bestaat de Oudheidkundige Vereniging Flehite 140 jaar. Naast de mini excursies voor leden, vieren we dat met een “historische borrel” op zaterdagmiddag 1 september.
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie:
Rietveldpaviljoen – Zonnehof 8 Amersfoort
Nadere mededelingen volgen.

OVF begroet het 600ste lid
Voorzitter Jelle Hekman en secretaris Jan Carel van Dijk hebben Marga Lagrand begroet als 600st lid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Het nieuwe lid ontving een mand met bloemen van de voorzitter en de secretaris bood haar een tasje met historische publicaties van de OVF aan.
Mevrouw Lagrand is 1,5 jaar geleden verhuisd van het centrum van Amsterdam naar Amersfoort. Aanleiding voor de verhuizing was het feit dat haar dochter al acht jaar in Amersfoort woont. De kennissenkring in Amsterdam werd kleiner en de reis naar dochter en kleinkind was soms te omslachtig. Ze praat met enthousiasme over haar nieuwe woonplaats. Ze woont in een comfortabel appartement met aan de achterzijde uitzicht op de Amersfoortse berg en aan de voorzijde uitzicht op de Nieuwe Stad (voorheen
Erdal-complex) en de noordelijke wijken.
Hoewel ze al vele tientallen jaren regelmatig in Amersfoort kwam, heeft ze nu de stad pas echt ontdekt. Ze typeert Amersfoort als een echt historische stad; een stad met een hart.
Het ledenaantal van de OVF groeit gestaag, mede door enkele ledenwerfacties van het bestuur. Eind 2016 waren er 550 leden. Het bestuur hoopt dat door de activiteiten in het kader van het 140 jarig bestaan de groei zich zal voortzetten.

Ledenstand:

Per 1 augustus heeft de OVF 604 leden.

NIEUWE MEDEWERKER MUSEUM FLEHITE
Annebeth Felet is de nieuwe medewerker communicatie bij het museum Flehite. Ze stelt zich als volgt voor:
“Op het moment is het nog een bouwput, maar ik ben blij dat ik in dit prachtige, sfeervolle gebouw in Amersfoort mijn nieuwe werkplek heb gevonden. Wat dat betreft ruil ik de ene historische omgeving in voor de andere. Tot voor kort werkte ik in het Universiteitsmuseum in Utrecht en de Oude Hortus als communicatiemedewerker. Sinds 1 juni ben ik in dienst bij Museum Flehite om samen met Joyce bekendheid te geven aan de mooie tentoonstellingen die hier georganiseerd worden.
Ik kijk er naar uit om de komende tijd de mooiste verhalen uit de Amersfoortse geschiedenis te leren kennen.”


NIEWEGS OUDER PAAR VOORGOED IN THUISSTAD AMERSFOORT
Kunstverzamelaar Els Blokker schenkt schilderij aan Museum Flehite
Kunstverzamelaar Els Blokker schenkt het olieverf-schilderij Ouder Paar (1924) van de Amersfoortse kunstenaar Jakob Nieweg (1877 – 1955) aan Museum Flehite in Amersfoort.

De Collectie Nardinc, de privécollectie van Els en Jaap Blokker, werd eerder dit jaar geschonken aan Singer Laren. Het ouder echtpaar dat Jakob Nieweg schilderde valt hierbuiten, want het was sinds 2002 in bruikleen bij het Amersfoortse museum, naar aanleiding van de tentoonstelling over Jakob Nieweg.
Directeur Onno Maurer: “We zijn heel blij met dit fraaie schilderij en zijn mevrouw Blokker zeer dankbaar voor deze schenking. We delen dit schilderij graag met onze bezoekers, het is dan ook meestal in onze tentoonstelling te zien.”

Jacob Nieweg
In 1914 verwisselde predikant kansel voor palet en penseel en werd kunstschilder.
Veel van Niewegs kleurrijke landschappen, bloemen en fruitbomen zijn op te vatten als een ode aan de natuur. Hij vervaardigde ook vele portretten, diverse soorten stillevens en stadsgezichten. Lange tijd vormde het werk van Vincent van Gogh een grote bron van inspiratie voor Nieweg.

Ouder paar
Nieweg woonde lange tijd in Amersfoort en heeft daar ongetwijfeld het oude paar gezien. Gezien de kleding waren het mensen uit de arbeidersklasse, met doorleefde gezichten. Nieweg portretteerde graag zulke oude mensen, een thema dat tegenwoordig opnieuw in de belangstelling staat.
Nog tot en met 23 september is het Ouder Paar van Nieweg te zien in de tentoonstelling Armando tot Mondriaan tot Wolter in het Rietveldpaviljoen. De expositie toont werken van Amersfoortse kunstenaars die zich lieten inspireren door de natuur.

WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
Vanaf zaterdag 30 juni worden niet alleen de schilderijen en tekeningen uit de Indische periode van Herman Klaasen getoond, maar ook een grote collectie kunstobjecten, dansmaskers en beelden uit de verzameling van producent en theatermaker Gerard Mosterd .(ook uit het Soesterkwartier)
Bezoek is mogelijk op zaterdag of (vanaf 13 juli) woensdag in de maanden juli en augustus .

Op 11 augustus om 15.00 uur zal Max Smith een Power-Point-presentatie geven in het Wijkmuseum over Ned. Indië (opgeven bij Gezina Tuinstra, T: 033.4635661/06.22422725).

De Maand van de Geschiedenis, die in oktober wordt gehouden, heeft dit jaar het thema ‘OPSTAND!’.
Het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort zal daaraan komend najaar een kleine expositie wijden. Daarin staan de gebeurtenissen rond de spoorwegstaking, die vanaf 17 september 1944 het landelijke spoorwegverkeer gedurende enkele weken lam legde, centraal.
In deze tentoonstelling zullen allerlei objecten (zoals tekeningen, foto’s, dagboeken en/of allerlei andere materiële herinneringen) worden getoond.
Wie hiervoor (uiteraard tijdelijk) materiaal beschikbaar wil stellen kan zich op zaterdagen (tussen 11.00 en 16.00 uur) bij het museum melden.
Belangstellenden kunnen ook telefoonnummer 033-4635661 of 06-2242275 bellen.

Wijkmuseum Soesterkwartier , St Bonifaciusstraat 61 , 3812 TD Amersfoort .Toegang is gratis , maar een vrijwillige bijdrage gewenst (pinautomaat aanwezig)
Groepen kunnen het museum ook op een andere dag een bezoek brengen. Aanmelden op een van genoemde telefoonnummers.

ANTASIEDIEREN SCHILDEREN OF EEN SELFIE ZONDER TELEFOON
Creatieve kinderworkshops in de zomervakantie bij Museum Flehite

Deze zomervakantie kunnen de kids creatief aan de slag bij Museum Flehite in het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof. Op donderdag 23 augustus laten ze zich net als veel kunstenaars inspireren door de natuur. Begeleid door kunstenares Anna Skubisz maken ze een aquarel van een zelfverzonnen fantasiedier. Op dinsdag 14 of 21 augustus bekijken de kinderen eens goed de portretten in de tentoonstelling. Hoe zijn ze gemaakt? Welk portret spreekt aan? Daarna gaan ze aan de slag met een levensgrote selfie.

Praktische informatie
Locatie: Rietveldpaviljoen- Zonnehof 8 │Tijd: 14.00 – 15.30 uur │Kosten: € 8,- (inclusief limonade en iets lekkers)│ Opgeven tot een dag van te voren om 17.00 uur via educatie@museumflehite.nl onder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer.

SALON ’18 / AMERSFOORT-UTRECHT
Overzicht van Amersfoortse en Utrechtse beeldende kunst in het Rietveldpaviljoen
Museum Flehite en Kunsthal KAdE slaan de handen in een voor Salon’ 18 / Amersfoort – Utrecht. Van 13 oktober t/m 6 januari is in het Rietveldpaviljoen een selectie van hedendaagse kunst uit Utrecht, Amersfoort en omgeving te zien. Zowel kunstenaars met een gevestigde reputatie als aanstormend talent zijn na een selectie door het curatorenteam uitgenodigd hun werk te exposeren dit najaar.
Met de aftrap van deze eerste Salon in 2018 willen Museum Flehite en Kunsthal KAdE elke drie jaar de Amersfoortse en Utrechtse kunstenaars een podium geven. In deze editie staat de autonome beeldende kunst centraal, in een volgende editie wordt het onderwerp Architectuur, Mode, Toegepaste kunst en Design.
Het curatorenteam (Robbert Roos en Judith van Meeuwen, curatoren van kunsthal KAdE, Onno Maurer, conservator Museum Flehite en gastcurator Carolien de Boer, beleidsadviseur Beeldende Kunst gemeente Utrecht), nodigde de eerste 25 kunstenaars uit. De geselecteerde kunstenaars werd gevraagd om collega’s voor te dragen voor de tweede uitverkiezing. Uit deze voordrachten is de definitieve selectie samengesteld. Deze tweetrapsselectieprocedure leverde een aantal verrassende namen en verborgen talent op.
In totaal zal er werk van een vijftigtal kunstenaars gepresenteerd worden, waaronder ook werk van drie HKU-eindexamenkandidaten.

NIEUW INTERNETTIJDSCHRIFT
Op 1 juni heeft de redactie van de Stadsbron tijdens een bijeenkomst in de Observant de Stadsbron gelanceerd. Bij de lancering was er een debat over de zin en onzin van dit initiatief, tussen Miro Lucassen, Marc Chavannes, Siem Eikelenboom, Miriam Barendregt en Rene van Zanten. Na een inspirerende bijeenkomst is de website met de eerste artikelen online gegaan. In welk tempo De Stadsbron zich ontwikkelt moet nog blijken. Vooralsnog verschijnt er onregelmatig een nieuwsbrief met daarin een korte omschrijving van de nieuwste artikelen.
Te bezoeken via www.destadsbron.nl

Zo af en toe zal er een artikel in verschijnen, waarvan de inhoud ook voor degenen die de mededelingen van de OVF volgen interessant zou kunnen zijn. Te noemen zijn:
Muurgedicht aan de Eem (Joke Sickmann) Een gedicht als aanleiding om de geschiedenis van de Oliemolen eens uit te pluizen.
Het Amersfoortse pakhuis de Spijker, toekomst en geschiedenis (Joke Sickmann) Waar ooit het Spijkertje stond aan de Eemhaven komt de zoveelste horecagelegenheid. Reden om in de bijzondere historie te duiken van dit pakhuis. Opdat de herinnering niet verloren gaat.

De missie van dit tijdschrift wordt als volgt beschreven: Gevestigde media hebben steeds minder ruimte voor berichtgeving die veel (redactie)tijd kost of een kleine doelgroep heeft. Dat verschraalt de informatievoorziening en beperkt ons zicht op de wereld. Uiteindelijk gaat dat ten koste van de ratie. Dat geldt landelijk, maar lokaal misschien nog wel meer. Daarom creëren we een plek voor die zaken die we in de berichtgeving missen, niet in concurrentie met maar in aanvulling op de bestaande media. Dus geen actualiteit, geen man bijt hond, geen voetbaluitslagen. Wel analyse, opinie, achtergrondinformatie en onderzoeksjournalistiek.
De stadsbron: kritisch, transparant, open. http://www.destadsbron.nl/nl/missie


BEZOEK HUIS DOORN. SPECIALE AANBIEDING VOOR OVF-LEDEN
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Als laatste residentie van de Duitse keizer en Coördinatiepunt Herdenken WO1 organiseert Museum Huis Doorn dit jaar verscheidene activiteiten om dit te herdenken.

Tentoonstelling ‘Verzet en Verdriet in Beeld’
De tentoonstelling (25 augustus 2018 – 27 januari 2019) geeft een overzicht van gebeeldhouwde topstukken, waaronder beelden van Kollwitz, Andriessen, Rädecker en Barlach die gemaakt zijn naar aanleiding van en in reflectie op de twee wereldoorlogen. De kunstwerken zijn afkomstig uit Duitse en Nederlandse collecties en illustreren hoe beide landen met sculpturen de wereldoorlogen herdenken. Twee uitersten komen in de expositie samen: daadkrachtig verzet en intens verdriet.

Museum Huis Doorn is een bezoek meer dan waard
Huis Doorn is het voormalige ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II, die na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog naar het neutrale Nederland vluchtte. Op het landgoed zijn o.a. de tentoonstelling ‘Tusschen twee vuren’, over Nederland tijdens WOI, in het tentoonstellingspaviljoen, de rozentuin van Auguste Victoria, het mausoleum waar Wilhelm II is bijgezet en het pinetum te bezichtigen.

Speciale aanbieding
Museum Huis Doorn wil de leden en donateurs van de OVF bij een bezoek aan het museum in dit bijzondere herdenkingsjaar in de historische Oranjerie een gratis koffie, thee of fris aanbieden. Deze actie is geldig t/m 31 december 2018. Op vertoon van dit bericht kunt u bij de kassa van Museum Huis Doorn een voucher ophalen.

STADSHERSTEL MIDDEN NEDERLAND OVERGENOMEN DOOR MHM ONROEREND GOED
Stadsherstel Midden Nederland NV (waaronder Stadsherstel Amersfoort) en haar monumenten zijn verkocht aan MHM Onroerend goed. (zie www.mhm-og.nl). Doordat het bedrijf, inclusief de medewerkers, is overgenomen wordt daarmee de expertise en jarenlange ervaring met de monumentenportefeuille gewaarborgd.
Bob van Ree, de directeur van Stadsherstel Midden Nederland, is ervan overtuigd hiermee een degelijke en betrouwbare nieuwe eigenaar van de monumenten te hebben gevonden. “MHM heeft veel ervaring met beheer en onderhoud van monumentale panden en een duidelijke lange-termijn-visie waarbij een langdurige betrokkenheid als verhuurder centraal staat. MHM gaat zeer goed om met de wensen en belangen van haar huurders. De afgelopen weken hebben we voor de verkoop groen licht gekregen van de gemeente Utrecht en de Raad van Commissarissen van beide aandeelhouders, Mitros en de Alliantie. We sluiten hiermee een zorgvuldig verkoopproces af, dat in de zomer van 2017 begon.”


ZOEKPLAATJES IN HET MUSEUM (4)
Meerdere leden reageerden op het zoekplaatje in de vorige Nieuwsbrief. In de volgende Nieuwsbrief zullen we over de soms uitgebreide reacties rapporteren. Maar we weten nog niet wie “meneer Van As” was.

AGENDA
Woensdag 12 september 2018: 14.00 uur. Excursie naar Landgoed Schothorst op zoek naar historische groene sporen onder leiding van Kees de Heer. Maximaal 15 personen. (Aanmelding is gesloten)
Dinsdag 18 september 2018: Jan Carel van Dijk: De Amersfoortse horeca in de laatste 140 jaar.
(De op deze datum geplande lezing van Marita Mathijsen: Historiezucht; de obsessie met het verleden in de 19e eeuw (in het kader van het OVF-jubileum) is uitgesteld).

OVF-lezingen worden gehouden in de “Stad van Cahen”, Muurhuizen 104 in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
De zaal gaat open om 19.30 uur.

TENTOONSTELLINGEN
Eemhuis (11 juni ’18 tot 6 januari ‘19): Schatten van Amersfoort, expositie naar aanleiding van het 140-jarig bestaan van de OVF.
Rietveldpaviljoen (19 mei t/m 23 september): Armando tot Mondriaan tot Wolter
Kunsthal KAdE (van 26 mei tot 19 augustus) Krijt.
Mondriaanhuis: (vanaf 18 mei) Puur Natuur
Piet Mondriaan (1872 – 1944) is vooral bekend geworden als pionier van de abstracte kunst. Hij begon echter pas rond zijn veertigste levensjaar, na zijn vertrek naar Parijs, te experimenteren in deze stijl. Voor die tijd schilderde hij realistische taferelen waarin de natuur een hoofdrol speelde. De tentoonstelling focust op de figuratieve periode van Mondriaan en toont een selectie van werken uit de periode 1895 -1910. De expositie laat een grote variëteit in onderwerpen zien en toont o.a. landschappen, portretten, bloemen en stillevens. Daarmee wordt zichtbaar hoe verrassend veelzijdig Mondriaan was, ook in deze fase van zijn leven.
Wijkmuseum Soesterkwartier:
In het kader van “Hoe creatief is het Soesterkwartier”, deze keer een schilderijen- en tekeningententoonstelling “Uit het leven van Herman Klaasen” oud Soesterkwartierder. De nadruk ligt op het werk uit zijn Indische periode. Gelijk met Herman, exposeert Gerard Mosterd een selectie van zijn maskers en beeldjes enz. uit Nederlands-Indië.

HISTORISCH CAFE
De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren tweemaandelijks op de tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Iedereen die zich (vakmatig) bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving is dan van harte welkom. Omstreeks 17.30 uur zal een rondje langs de partners worden gehouden om aan elkaar te vertellen waarmee elk bezig is.
In de zomermaanden is er geen Historisch Café.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Zie www.ngv.nl/wwwAFT/
Zaterdagmiddag 15 september 2018; genealogisch café en computermiddag.
Maandag 15 oktober 2018; lezing van Paul Welling over de Amersfoortse familie Welling, textielarbeiders en handwerkslieden.
Donderdag 15 november 2018; lezing van Paul Koulen over Eemlandse voorouders in Berbice, Demerara en Essequibo + afdelingsledenvergadering.
Zaterdag 24 november 2018; Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Donderdag 13 december 2018; lezing van Wim Zondag over “Koninklijke akten, de burgerlijke stand en het naamrecht vanaf ca. 1800”.

LEZINGEN GILDE AMERSFOORT
Leden van de OVF kunnen – zonder introducées en voor zover er plaats is – de lezingen bijwonen. Aanmelding van tevoren verplicht via lenske.jonker@gmail.com
Woensdag 10 oktober a.s.: Ben Knapen over Van Oldenbarnelt.

Locatie: is Filalethes, Havik 27.
De heer Knapen is gevraagd een breed beeld te schetsen van Van Oldenbarnevelt en van de grote betekenis die hij heeft gehad in de vorming van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Daarnaast is een aantal specifieke vragen voorgelegd met betrekking tot de Amersfoortse situatie (status van de familie, Latijnse school, latere banden van Van Oldenbarnevelt met de stad).