Nieuwsbrief oktober 2020

Van het bestuur

Bedankt Piet en Wienanda!
Voorzitter Jelle Hekman heeft 6 oktober Piet Jonkman en zijn dochter Wienanda de Rijke-Jonkman namens het bestuur in de bloemetjes gezet. Beiden nemen afscheid na samen ruim 11 jaar de OVF-nieuwsbrief te hebben verzorgd. Voormalig voorzitter Piet Jonkman zorgde uiterst deskundig voor de eindredactie, zijn dochter voor de vormgeving. 
Piet blijft op andere manieren actief binnen de OVF. Zo verzorgt hij de samenstelling en bezorging van de welkomstpakketten bij nieuwe leden. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Flehite Publicaties, met als specifieke taak ‘verspreiden Jaarboek’.

Juul Zuidam heeft de eindredactie overgenomen. De nieuwsbrief is vernieuwd en wordt nu gemaakt met het programma Mailchimp in plaats van Word. U kunt uw nieuwsberichten voortaan sturen naar nieuwsbriefovf@gmail.com.

Afscheid Saskia Furler als ledenadministrateur
Saskia Furler heeft 12 jaar lang de ledenadministratie van de OVF verzorgd. Met ingang van het verenigingsjaar 2021 neemt zij afscheid en draagt haar taken over aan Elly Dols. Het bestuur van de OVF nam op 6 oktober afscheid van Saskia. Voorzitter Jelle Hekman bood haar een cadeaubon en bloemen aan. 

Voorstel voor nieuwe bestemming Elleboogkerk
Eind dit jaar wordt het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Vathorst geopend. In dit grote depot van onder meer het Rijksmuseum in Amsterdam, Nederlands Openluchtmuseum, Museum Paleis Het Loo en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden 675.000 voorwerpen opgeslagen.

CC NL werkt samen met de stichting Amersfoort-in-C aan plannen om voorwerpen uit deze collectie tentoon te stellen in de Elleboogkerk. Deze expositieruimte wordt dan tevens uitbreiding van Museum Flehite. Binnenkort worden deze grootse plannen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hopelijk is er voldoende draagvlak om uit te groeien naar een goed uitgerust Museum Amersfoort, met een moderne uitstraling voor de historische collectie, waarvan bijna de helft is opgebouwd door de Oudheidkundige Vereniging Flehite. De Elleboogkerk was van 1998 tot de brand in 2007 in gebruik als Armando Museum.

Lezingen OVF in Elleboogkerk
De zaal van de Elleboogkerk wordt deze maand ook gebruikt voor de lezing van de OVF. Door de recente maatregelen van de overheid kunnen we niet meer dan 30 bezoekers ontvangen, terwijl er inmiddels al meer dan 40 aanmeldingen zijn. Maar het is belangrijk om de besmettingen een halt toe te roepen en daar werken we als OVF volledig aan mee. Tijdens de lezing van september in de Heilig Kruiskerk werd goed gelet op het aanhouden van 1,5 meter afstand. De koffie kon buiten worden aangeboden. In de Elleboogkerk moeten we ervaren hoe de 1,5 meter afstandsregel het beste kan worden toegepast.

Publicatie

Nieuw boek Jan Carel van Dijk over Amersfoorts spoor
Begin november komt het nieuwste boek uit van OVF-secretaris Jan Carel van Dijk: ‘Ruim anderhalve eeuw Amersfoorts spoor.’ Van Dijk schreef zijn 13e historische boek over Amersfoort op verzoek van velen, na zijn lezingen over dit onderwerp bij onder meer Amersfoortse bejaardensozen en Rotary clubs.

Van Dijk: “In dit boek loop ik met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van het Amersfoortse spoor aan de hand van 40 bijzondere foto’s. De oudste afbeelding dateert uit 1890. Het verhaal begint in 1863 toen het eerste station opende aan het Smallepad, beschrijft de bouw van meer stations en eindigt met hetgeen NS nu doet.”

‘Ruim anderhalve eeuw Amersfoorts spoor’ ligt vanaf begin volgende maand voor € 14,95 in de winkel.

Ledenaanbieding
Leden van OVF kunnen het boek nu al bestellen bij de Stichting Flehite Publicaties voor € 12,50. Verzending binnen Amersfoort, Hoogland en Leusden is gratis. Buiten deze regio bedragen de verzendkosten € 2,95. Maak het totaalbedrag – inclusief eventuele verzendkosten – over op rekening NL64 INGB 0009 5973 09 t.n.v. Stichting Flehite Publicaties te Amersfoort, onder vermelding van ‘spoorboek’ en uw volledige adres. 
Dan ontvangt u het direct na verschijnen in de bus.

OVF-activiteiten

Lezing Arend Ruizendaal: Oorspronkelijke beeklopen en oudste routes
Arend Ruizendaal houdt dinsdag 20 oktober een lezing over zijn onderzoek naar oorspronkelijke beeklopen en oudste routes in Amersfoort. Deze lezing wordt gehouden in het kader van ‘oktober, maand van de geschiedenis’ met het thema Oost-West.
Men zegt dat de naam Amersfoort betekent ‘voorde in de Amer’, een doorwaadbare plaats in rivier, hier de Amer, de oude naam voor de Eem en aanleverende beken. Om de locatie van deze voorde te bepalen, moet de oorspronkelijke bedding van de Eem door of nabij het stadsgebied worden achterhaald, en moeten de wegen naar Amersfoort worden gereconstrueerd. Er zijn al veel oplossingen gesuggereerd. Is het mogelijk daar nog een suggestie aan toe te voegen?

Arend Ruizendaal is geoloog/geofysicus, met een passie voor regionale geschiedenis en archeologie, vooral vestigingsfactoren, wegen en Amersfoortse voorden.

De locatie is veranderd. De lezing vindt plaats in de Elleboogkerk, Langegracht 36. 
Aanvang: 20.00 uur. Er hebben zich al 30 geïnteresseerden gemeld. U kunt zich nog aanmelden voor de reservelijst, per e-mail naar OVFaanmeldingen@gmail.com.

Lezing Wim Hoeben: Het CollectieCentrum Nederland
Wim Hoeben houdt dinsdag 3 november een lezing over het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort, het gezamenlijke depot van het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het nieuwe gebouw in Amersfoort Vathorst beslaat ruim 30.000 m2 en vervangt bestaande depots. De opening wordt eind 2020 verwacht. Hoeben is locatiemanager van het CC NL.

Deze OVF-lezing wordt gehouden in de Elleboogkerk, Langegracht 36, Amersfoort. Aanvang: 20.00 uur. Er hebben zich al 30 geïnteresseerden gemeld. U kunt zich nog aanmelden voor de reservelijst, per e-mail naar OVFaanmeldingen@gmail.com.

Lezing online terugkijken
De film van de 3e lezing van de succesvolle OVF-Zomerschool 2020 is te zien op de OVF-website. In deze bijeenkomst gingen stedenbouwkundige Nico Vink en volkshuisvester Rob Blauw in op de wederopbouwtijd in Amersfoort en de planvorming van de wijk Schothorst. Kijkt u mee?
Heeft U de andere lezingen van de Zomerschool gemist? Bekijk dan de samenvattingen.

Online mini-excursies
Het OVF presenteert drie online mini-excursies ter vervanging van de gebruikelijke excursies waarmee de OVF het lezingenseizoen jaarlijks afsluit. Die konden dit jaar vanwege corona niet doorgaan. De virtuele mini-excursies duren een klein half uur.  De mini-excursies zijn tot stand gekomen met dank aan de cameramensen van Eemfilmers.
Mini-excursie 1: Park Schothorst Wandel mee en luister naar de bijzondere geschiedenis van Park Schothorst.
Mini-excursie 2: Varen in De Laak. Verken de moderne architectuur in het stadsdeel De Laak in Vathorst vanaf een motorbootje.
Mini-excursie 3: De Grebbelinie. Bekijk een aantal van de 24 kazematten op de Grebbelinie en luister naar het verhaal erbij. Het was daar schieten of beschoten worden.

Ook interessant… activiteiten van externen

  • VUA-lezing ‘Corona toen: epidemieën in Amersfoort 1348 – 1970’ door historicus en OVF-lid Gerard Raven, maandag 26 oktober van 11 – 13 uur in de Hoeksteen in Schothorst. De pest, cholera, Spaanse griep en tuberculose waren ingrijpender dan corona. Men begreep niet waar het vandaan kwam en was veel dodelijker.         
    Entree: € 19,00 uur. Inschrijven bij de Volksuniversiteit Amersfoort.
  • Expokeerpunt: Joke Sickmann leidt deze maand bezoekers rond in het oudste gedeelte van de kleurstoffenfabriek.
  • In het kader van 75 jaar De Ploegh, Museum Flehite: 75 jaar De Ploegh.
  • Museum Flehite: tentoonstelling Bep Rietveld, schilder-tekenaar in oorlogs- en vredestijd, t/m 24 januari.
  • 033 Fotostad houdt t/m 24 oktober de foto-expositie ‘Naar huis?/Coming home?’ in de St.-Joriskerk.
  • Tentoonstelling Spakenburgse diva’s in het Mondriaanhuis, t/m 25 oktober.
  • Tal van activiteiten in het kader van ‘De Maand van de Geschiedenis’.

Lezing uitgesteld
De lezing ‘Wat u nog niet wist over Caspar van Wittel’ door Bernard Aikema, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de universiteit van Verona, in de Sint-Joriskerk gaat 9 november niet door. Vanvitelli, stichting vrienden van Caspar van Wittel, heeft de lezing over de in Amersfoort geboren schilder uitgesteld tot juni 2021. Ook het concert door het Vanvitelli Trio, met muziek uit de tijd van Van Wittel vindt dan plaats. Lezing en concert waren aangekondigd in ons tijdschrift ‘Kroniek’.

Oproep
Fieke Thomassen is op zoek naar saillante verhalen over het voormalig Belastingkantoor in het Bergkwartier in Amersfoort. Thomassen werkt met bewoners van de Regentesselaan aan een historisch boek over deze laan en vindt dat het Belastingkantoor – nu in gebruik door Herensociëteit Amicitia – daarin ook aandacht verdient. Weet u meer te vertellen over het voormalig Belastingkantoor? Neem dan contact op met Fieke Thomassen, tel. 033 – 4 616196 of stuur een mail naar fiekethomassen@planet.nl.