Nieuwsbrief oktober 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

De presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zal plaatsvinden op donderdag 17 november a.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw, Kerkstraat, hoek Muurhuizen) tussen 16.00 en 18.00 uur.

Het is weer een gevarieerde bundel geworden. Henk van Tilburg schrijft daarin over het leven van de succesvolle Amersfoortse componist Tristan Keuris (1946-1996).

Jos Hilhorst geeft een beeld van het middeleeuwse landgoed Hilhorst in Stoutenburg, in het bijzonder de oppervlakte, de bezitters, de tienden en de bewoners.

Verder schrijft Addy Schuurman over de sociaal-economische betekenis van de wielersport. Hij geeft daarmee ook een inkijkje in de Amersfoortse samenleving aan het eind van de 19e eeuw en schetst de stad in die tijd als een centrum van de wielersport in Nederland.

Simon Groot brengt ook een Amersfoortse componist voor het voetlicht: Joannes Tollius (Amersfoort ca. 1550 – Amersfoort? 1628/29). Hij reisde naar de archieven van Rieti, Assisi en Rome en ontdekte onvermoede kanten aan Tollius’ leven als dirigent.

Vervolgens schrijft archeoloog André Clazing een artikel over de Papenhofstede. Een stil straatje dat er wat vergeten bijligt, maar niettemin op een eerbiedwaardig lange geschiedenis kan terugzien.

Marc Hameleers verhaalt over zes verschillende uitgaven van de populairste polderkaart van Eemland (1666-1824). Deze kaart bestaat uit vier gegraveerde bladen met alle waterlopen en percelen, compleet met de namen en wapens van alle polderbestuurders. De edities zijn voortaan eenvoudig te achterhalen met behulp van dit artikel.

Tenslotte schrijft Saskia Schrijer over de ontwikkelingsgeschiedenis van de begraafplaats Rusthof.

De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Amersfoort en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort, twee boekbesprekingen en een overzicht van historische publicaties betreffende Amersfoort en de regio Eemland, verschenen in 2010.

Leden van de OVF ontvangen het Jaarboek als onderdeel van hun lidmaatschap. Om kosten van verzending te besparen stelt het bestuur het zeer op prijs als de leden tijdens de presentatie alvast hun boek – en dat van kennissen die de presentatie niet kunnen bijwonen – komen halen.

Maand van de Geschiedenis

Oktober is de Maand van de Geschiedenis met als thema “Ik en wij”. De samenwerkende organisaties, waaronder de OVF, hebben een uitgebreid programma samengesteld onder de noemer “Amersfoort in wijf stappen”. Dit programma kunt u vinden op de website. Bezoek de activiteiten en ontdek hoeveel invloed de geschiedenis heeft op de stad, op uzelf en op ons allemaal!

Zorg dat u bij uw bezoek de flyer bij u hebt. Want u ontvangt bij elke activiteit tijdens de Maand van de Geschiedenis in Amersfoort een stempel. Bij een volle stempelkaart (vijf gevulde vakjes) ontvangt u een speciale attentie.

Evenementencommissie

Kees van der Horst is het nieuwe lid van de evenementencommissie. Naast Kees bestaat deze commissie uit Loes van den Berg, Henk van Tilburg en Nellen Schoorel.

Ledenpas

Met de komende contributiebrief zullen alle leden een ledenpas ontvangen. Deze pas is nodig om gebruik te maken van de voordelen die het lidmaatschap biedt, zoals de toegang tot het museum, de deelname aan de excursie en de gratis toegang tot de lezingen. Door de vele mutaties in de ledenlijst van de afgelopen tijd ( in het bijzonder nieuwe leden!) zijn niet alle leden meer bekend bij de medewerkers van het museum. Ook vanuit de leden kwam de vraag bij het bestuur om een dergelijk lidmaatschapsbewijs in te voeren.

De pas is geldig voor twee jaar, dus wees er zuinig op!

Brongerslezing 2012

Reserveer alvast de datum vrijdag 27 april 2012! Dan vindt de tweejaarlijkse Brongerslezing plaats. Spreker zal zijn prof. dr. J.C. Kennedy. Nadere mededelingen volgen in een volgende Nieuwsbrief.

Ledenmutaties

Nieuwe Leden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

Dinsdag 25 oktober (Museum Flehite), 20-22 uur: Henk van Tilburg over het ‘Oral History’-project van Archief Eemland (in verband met de Maand van de Geschiedenis, thema ‘Ik en wij’).

Henk van Tilburg heeft in samenwerking met het ‘Oral History Team’ van Archief Eemland een presentatie gemaakt over het ‘Oral History’-project van Archief Eemland. Hij behandelt aan de hand van voorbeelden uit de collectie (ruim 100 interviews) de volgende thema’s: ‘Interessante levensverhalen’, ‘Oorlog’, ‘Komst gastarbeiders’ en ‘Middenstanders’. Tot slot wordt een nieuwe film in het kader van het thema ‘Middenstanders’ vertoond.

Dinsdag 29 november (ICOON, Leeghwater 1-3, vlak bij station Vathorst), 20-22 uur: Jan Poolen, architect/stedenbouwkundige en eigenaar van Zeep Architecten, over ‘Bouwen architecten van nu de monumenten van de toekomst?’

Jan Poolen is één van de initiatiefnemers van de ontwikkeling van het Oliemolenkwartier en is zeer betrokken geweest bij de aanwijzing van gebouw Rohm & Haas (Kleine Koppel) tot gemeentelijk monument. In deze lezing stelt hij de vraag welke criteria er zijn voor de aanwijzing van een gebouw tot gemeentelijk of rijksmonument en bespreekt hij een paar voorbeelden uit de 20ste eeuw in Amersfoort. Daarna bespreekt hij gebouwen van nu en stelt de vraag of deze in aanmerking komen voor het predikaat ‘monument’.

De lezing wordt georganiseerd in ICOON onder het motto ‘De OVF komt naar u toe’. Zo proberen we de nieuwe Amersfoorters in Vathorst te bereiken.

Denk nu niet dat Vathorst ver is. Als u met de trein naar station Vathorst gaat is ICOON maar een paar minuutjes lopen!

donderdag 17 november (Stad van Cahen): presentatie Jaarboek Flehite; afwijkende tijd: 16.00 uur!

De lezingen, die beginnen om 20.00 uur, zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Fototentoonstelling op unieke locatie

Stationsramen toneel van veranderende stad

In de stationshal van Amersfoort Centraal is de hele maand oktober de fototentoonstelling 25x3x033 te bezichtigen. Het geeft reizigers een bijzonder kijkje op Amersfoort. Deze tentoonstelling is gemaakt in het kader van de landelijke Maand van de Geschiedenis.

Medewerkers van Archief Eemland hebben een selectie uit de fotocollectie gemaakt en Fotokring Eemland gevraagd hierbij hedendaagse opnamen te maken. Het laat Amersfoort zien van oud naar nieuw. Ook vroegen zij om een artistieke impressie van de plek. Vijfentwintig fotografen gingen de uitdaging aan en zo ontstond 25x3x033.

Eemhaven vroeger

Bron Archief Eemland, foto Nederlands Fotomuseum/Cas Oorthuys

De veranderende stad

Kortgeleden, lang geleden. Archief Eemland heeft meer dan 40.000 foto’s en afbeeldingen van de stad Amersfoort en haar onmiddellijke omgeving online staan. Ze schetsen een beeld van het dagelijks leven door de jaren heen. Gebouwen, straten en pleinen veranderen, maar soms ook helemaal niet. In de tentoonstelling maakt u kennis met vijfentwintig karakteristieke locaties in de stad, van vroeger en van nu.

Eemhaven heden, foto Riekje Hofmann

Stationshal

NS Poort/ProRail bood een verrassende plek aan om de foto’s te presenteren: de traverse van de stationshal Amersfoort Centraal. Dit station is het enige station in Nederland dat gebruikt wordt voor foto-exposities.

Online bekijken

U kunt thuis de tentoonstelling nog eens rustig terugkijken op archiefeemland.nl/webexposities. Online lopen de oude opnamen op verrassende wijze over in de nieuwe situaties.

Kijk voor meer informatie en beeldmateriaal van de geschiedenis van Amersfoort op www.archiefeemland.nl of bezoek www.amersfoortopdekaart.nl.

Verdere samenwerking

Fotokring Eemland is een fotovereniging voor amateurfotografen in Amersfoort en omstreken. Ze bestaan dit jaar 75 jaar en hebben in september een jubileumboek uitgegeven. Vrijdag 28 oktober dragen zij hun archief over aan Archief Eemland.

3 t/m 28 oktober 2011

Traverse station Amersfoort Centraal

Door Archief Eemland en Fotokring Eemland

Vanaf 3 oktober ook op www.archiefeemland.nl/webexposities

INFORMATIEMARKT ‘MIJN FAMILIE & IK’

Wilt u in de geschiedenis van uw familie duiken, of bent u er onlangs mee gestart? Dan kunt u meer informatie vinden en inspiratie opdoen tijdens de gratis informatiemarkt Mijn familie & ik. U kunt terecht met uw vragen op het gebied van stamboomonderzoek, stands bezoeken van historische verenigingen, kennis maken met speciale genealogische computerprogramma’s, inspirerende lezingen bijwonen en de expositie van 200 jaar Burgerlijke Stand bekijken. Ondertussen kunnen uw kinderen een eigen familiewapen ontwerpen of een stamboommobile knutselen. De informatiemarkt wordt georganiseerd door Archief Eemland in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amersfoort en omstreken.

Waar: De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort

Wanneer: Zaterdag 22 oktober 2011

Tijd: 10:00 tot 16:00 uur

Programma

11:00-12:00 Lezing Dick van Wageningen over familiewapens en zegels

14:00-15:00 Lezing journalist Ferdi Schrooten ‘Op zoek naar Nonk Theo’

10:00-16:00 Deskundigen geven advies en hulp bij uw onderzoek

10:00-16:00 Expositie 200 jaar Burgerlijke stand

10:00-16:00 Informatiestands (waarbij ook de OVF aanwezig is)

Ieder uur Vertoning documentaire ‘Het wonder van de brief’

10:00-16:00 Kinderen kunnen een familiewapen tekenen en een stamboommobile maken onder begeleiding van medewerkers van Archief Eemland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Slijkerman, medewerker communicatie en educatie, tel 033 469 51 53, e-mail: e.slijkerman-buddingh@amersfoort.nl.

ALLE CULTUURHISTORISCHE INFORMATIE ONDER EEN KNOP

Amersfoort op de kaart op vier nieuwe producten van Archief Eemland vormen grote digitale schat

De online stadskaart ‘Amersfoort op de kaart’ is nu te zien op vier nieuwe digitale en verrassende producten van Archief Eemland: een vernieuwde website, mobiele website, layarapplicatie en interactieve tafel. De tienduizenden foto’s met beschrijvingen vormen zo een grote cultuurhistorische schat.

www.amersfoortopdekaart.nl is in 2009 ontwikkeld om mensen enthousiast te maken voor de rijke geschiedenis van Amersfoort. De website is nu verder uitgewerkt met een rijkere collectie foto’s en beschrijvingen. Behalve digitale collecties van Archief Eemland en Museum Flehite staan ook monumenten, archeologische opgravingen en kunstwerken online. Zo is alle cultuurhistorische informatie van Amersfoort op één plek ontsloten. Bezoekers kunnen deze informatie bovendien eenvoudig via sociale media delen.

Schatkist via de mobiele telefoon (foto Paul Voorthuis)

Herleef de historie ook via een mobiele website of via Layar. De GPS van een telefoon weet waar een gebruiker is en toont de informatie over de locatie waar hij zich in Amersfoort bevindt. Op de mobiele website staan duizenden foto’s met beschrijvingen over de betreffende locatie. Het programma Layar geeft aanvullende informatie via het beeldscherm. Wanneer gebruikers de laag ´Amersfoort´ starten en de telefoon naar een gebouw of object richten, verschijnen oude foto’s, plattegronden of tekeningen in het beeldscherm. Gebruikers ontdekken zo meer over de straat waar zij woonden of een plek waar zij dierbare herinneringen aan hebben.

Interactieve tafel (foto Paul Voorthuis)

Twee interactieve tafels presenteren erfgoed op een speelse en interactieve manier voor een breed publiek zoals bewoners van zorginstellingen, toeristen of scholieren. Zodra het HD-scherm wordt aangeraakt, start een erfgoedquiz of zoomt het programma in op oude foto’s van honderden locaties in de stad. Met de tijdschuiver worden historische plattegronden over de actuele luchtfoto van Amersfoort heen gelegd. De tafels reizen langs verschillende locaties in Amersfoort.

AmersfoortBreed

De nieuwe producten van Amersfoort op de kaart worden door Archief Eemland ontwikkeld in het kader van AmersfoortBreed. Samen met zestien maatschappelijke partners werkt de gemeente Amersfoort aan breedbanddiensten op het gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport. AmersfoortBreed is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

VAANDELS MAKEN IN DE LAKENHAL

Vanaf vrijdag 30 september a.s. presenteert Museum De Lakenhal naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de ‘3 October Vereeniging’ de groots opgezette tentoonstelling Vrijheid! Leidens Ontzet 1574-2011.

Museum De Lakenhal neemt de bezoeker mee naar de historische gebeurtenissen rond het beleg en ontzet van Leiden in 1574. Daarnaast besteedt de tentoonstelling veel aandacht aan de viering van het Leidens Ontzet. Vaandels maken daarvan al lange tijd een belangrijk onderdeel uit. Vaandels zijn sinds de oprichting van de ‘3 October Vereeniging’ niet weg te denken uit het beeld van de 3-oktober-viering. Een vaandel is een herkenningsteken van een groep en staat symbool voor eenheid, verbondenheid, trots en vriendschap. Symbolen op het vaandel tonen, samen met de naam van de groep en de kleuren, welke club, vereniging, team of gezelschap erbij hoort.

De Lakenhal biedt de unieke mogelijkheid een eigen vaandel te maken. Met een groep van maximaal 15 personen bezoekt u onder begeleiding van een ervaren rondleider de tentoonstelling, waarna u gezamenlijk een vaandel zal maken dat symbool staat voor uw groep. De mooiste vaandels maken kans te worden gepresenteerd gedurende de tentoonstelling!

Aan dit exclusieve Vaandelproject voor verenigingen zijn geen extra kosten verbonden, het entreegeld voor de tentoonstelling is voldoende.

Toegangsprijzen tijdens tentoonstelling zijn: gratis voor kinderen jonger dan 18 jaar; € 10 voor volwassenen; € 7 voor CJP en 65+; € 2,50 voor museumjaarkaarthouders.

Het Vaandelproject loopt van zaterdag 8 oktober 2011 t/m zondag 8 januari 2012. Van dinsdagmiddag t/m zondagmiddag tussen 13.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom.

U dient zich minimaal drie weken voor de gewenste bezoekdatum aan te melden bij Lydia Vermond (l.vermond@lakenhal.nl). Het is mogelijk meerdere groepen per vereniging aan te melden. Groepen van jongeren onder de 18 jaar dienen begeleid te worden door twee volwassenen.

LET OP: Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u op tijd aan!

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Lydia Vermond (l.vermond@lakenhal.nl/071-5165360)

MUSEUMTOPICS

(zie voor het uitgebreide programma: www.museumtopics.nl

Museumbezoek langs kunsthistorische TOPtentoonstellingen

Ook dit jaar wordt een serie Tentoonstellingsbezoek aangeboden. Deze serie bestaat uit zes inleidende hoorcolleges rond interessante kunst- of cultuurhistorische tentoonstellingen. Vervolgens bezoekt u die exposities in toonaangevende musea in binnen- en buitenland. In totaal gaat u met een vaste groep cursisten en onder begeleiding van de docent gedurende het hele studiejaar 2011-2012 zesmaal op excursie. Twee excursies daarvan zijn dagvullend. Het programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit:

Klee en Cobra – een kinderspel

Oktober 2011: Dagexcursie naar de tentoonstelling Paris 1911 in het Wilhelm Lehmbruck Museum te Duisburg.

November 2011: Claude Lorrain in Teylers Museum te Haarlem.

December 2011: Rubens, Van Dyck en Jordaens in de Hermitage te Amsterdam.

Februari 2012: Klee en Cobra – een kinderspel in het Cobra Museum voor Moderne Kunst te Amstelveen.

Maart 2012: Dagexcursie naar de tentoonstelling De Tang Dynastie – De Gouden Eeuw van China in het Drents Museum te Assen.

April 2012: Openingstentoonstelling Stedelijk Museum te Amsterdam.

Mocht het Stedelijk Museum nog niet geopend zijn, dan volgt als alternatief bezoek aan de tentoonstelling Alexander CalderBewegingen in de Ruimte in het Gemeentemuseum te Den Haag. Stedelijk Museum

Data hoorcolleges

Dinsdag 4 oktober, 1 november, 6 december 2011; 7 februari, 6 maart, 3 april 2012.

Data excursies

Dinsdag 11 oktober (dagexcursie), 8 november, 13 december 2011; 14 februari, 13 maart (dagexcursie), 10 april 2012.

Dag en tijd

Dinsdag

Hoorcolleges 13.30 – 15.30 uur.

Museumexcursies 13.30 – 15.30 uur. Dagexcursies 8.30 – circa 20.30 uur.

Locatie: Hoorcolleges vinden plaats in Zaal Bloeyendael van het Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt. 13.30 – 15.30 uur. Koffie en thee zijn tijdens de pauze inbegrepen. Dit Van der Valk Hotel is tevens de opstapplaats van de twee dagexcursies. www.valk.com

Kosten: € 300,00

Inclusief twee dagexcursies naar Duisburg en Assen met busvervoer, koffie met versnapering, museumentreeprijs en lokale gidsen. Lunch is voor eigen rekening. De overige tentoonstellingen zijn exclusief vervoer en entreeprijzen, maar inclusief eenmaal een lokale gids.

Aantal bijeenkomsten: zes colleges van twee uur, en zes excursies, waaronder twee dagexcursies.

Afdelingsbijeenkomsten NGV Werkgroep Lezingen en activiteiten

Alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug”, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

Op donderdagavond 13 oktober 2011 spreekt dhr. Alle Diderik de Jonge over ‘Dubbele namen of Latijnse / gelatiniseerde en Griekse / vergriekste namen’. In De Brug.

In oktober 2011 doen wij mee aan het programma van Archief Eemland in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Met op zaterdag 22 oktober 2011 een informatiemarkt. U kunt uw vragen op genealogisch gebied nu reeds inzenden naar dickregtien@hetnet.nl Zie ook http://amersfoorteo.ngv.nl/ en www.archiefeemland.nl.

Op dinsdagavond 15 november 2011 is er een korte afdelingsledenvergadering en daarna korte praatjes over herinneringen aan mijn overgrootouder.

Vóór 1 december 2011 een verhaal(tje) over uw overgrootouder inzenden, zie hierna.

Op zaterdagmiddag 10 december 2011 vieren we het 40-jarige bestaan van onze afdeling. In Armen de Poth in Amersfoort.

Op donderdagavond 12 januari 2012 spreekt mevr. Winnifred Planjer over de Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen.

Op zondag 18 december 2011 bestaat onze afdeling 40 jaar. Het afdelingsbestuur denkt na over een jubileumbijeenkomst medio december 2011. Begin september 2011 verschijnt een jubileumuitgave van ons afdelingsperiodiek met als thema ‘Mijn herinneringen aan mijn overgrootouder’. Wie heeft leuke, grappige, fijne of ….. herinneringen aan zijn of haar overgrootvader of overgrootmoeder? Zet deze herinneringen (niet op papier, maar) in een e-mail of in een Word-document en stuur deze naar de redactie van ons afdelingsperiodiek (e-mailadres hbousema@planet.nl). Zo mogelijk met een foto van overgrootvader of overgrootmoeder. De redactie ziet uw bijdrage graag tegemoet.

HISTORISCH CAFE

U bent op donderdag 13 oktober 2011 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom bij het Historisch Café van Archief Eemland en partners.

Het Historisch Café vindt plaats in het RCE-gebouw, Smallepad in Amersfoort.

In deze bijeenkomst is het woord aan de RCE.

Het volgende Historisch Café vindt plaats op 10 november 2011 in de Drie Ringen Dan is het woord aan de Oudheidkundige Vereniging Flehite.