Nieuwsbrief maart 2011

LEDENVERGADERING

De ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 31 maart a.s. in Museum Flehite.

De agenda voor deze vergadering is:

1. Opening door de voorzitter

2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2010

4. Jaarverslag 2010

5. Jaarrekening 2010, bespreking van de begroting 2011 en 2012 (indicatie) en vaststelling contributie.

6. Verslag kascommissie boekjaar 2010 en benoeming leden kascommissie boekjaar 2011

7. Collectiecommissie

8. Monumentencommissie

9. Overige mededelingen: Museum Flehite, Stichting Fonds Bos, Stichting Flehite Publicaties

10. Bestuursmutaties

Onze secretaris , mw. A. Houët-Berenschot , is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar voor een nieuwe periode als bestuurslid te benoemen.

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Sluiting

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering zijn vanaf 17 maart 2011 ter inzage bij de balie van het museum en op onze website www.historisch-amersfoort.nl.

EXCURSIE 4 JUNI 2011 NAAR AALSMEER

De excursie gaat dit jaar op 4 juni naar Aalsmeer.

De naam Aalsmeer duikt voor het eerst op in 1133. De plaats is ontstaan in een moerassig veengebied. De eerste generatie pioniers heeft dit veengebied ontsloten en zich toen bezig gehouden met landbouw en vooral veeteelt. Daarnaast was er op de nabije meren, Stommeer, Hornmeer en Haarlemmermeer, behoorlijk wat visserij.

Rond 1350 ontving de rentmeester van veel boeren turf als betaling van de cijns [belasting].

In de zeventiende eeuw komt de boomcultuur op, maar onder de bomen werden aardbeien geteeld.

De kleuren van de vlag van Aalsmeer zijn dan ook rood (aardbeienvrucht), groen (blad) en zwart (aarde).

Vanaf 1880 beginnen de kwekers met buitenbloemen en in 1896 werd de eerste rozenkas gebouwd; naast rozen werden er ook veel seringen geteeld. Alles werd per schip vervoerd en [bijna] alles ging naar Amsterdam.

Er staat in het kleine centrum een mooie kerk en een mooi maar niet meer in gebruik zijnd spoorwegstation .

Gemaal De Cruquius

Stoomgemaal Cruquius stamt uit 1849 en is nu een industrieel monument van wereldformaat. Samen met de gemalen ”Leegwater” en ”Lijnden” pompte het de Haarlemmermeer leeg, 800 miljoen m3 water. In 1912 was de actieve dienst voorbij en werd Cruq reservegemaal. Het doek viel definitief in 1932 met de bedoeling het af te breken, maar het Koninklijke Instituut voor Ingenieurs [KIvI] trok zich het lot aan van het met sloop bedreigde gemaal en kreeg in hetzelfde jaar het hele complex overgedragen tegen betaling van de somma van een gulden [€ 0,45] per jaar. Doel was het laten voortbestaan als technisch monument en als museum.

Zie voor meer informatie: http://museumdecruquius.nl

Vaartocht op de Westeinderplassen

Een tocht van een uur in een open boot; deze laveert tussen de eilandjes door van de Grote en de Kleine Poel, een uniek gebied van natuur en milieu.

De Historische tuin

Deze tuin vormt een oase van rust in de drukke Randstad. Langs het vierhonderdvijftig meter lange tuinpad vindt men een uitgebreide collectie geurende en bloeiende bloemen en planten die bij veel bezoekers jeugdsentimenten oproepen. Daarnaast vindt u in de tuin een groot aantal opstallen, die een goede indruk geven van de werkwijze die de Aalsmeerse kwekers er op na hielden. U krijgt zo een goed overzicht van de tuinbouw vanaf ca 1700-1940.

Zie voor meer informatie: http://www.westeinderrondvaart.nl/Rondvaarten/Historische_Tuin_Aalsmeer

Aanmelding voor deze excursie, waar maximaal 50 personen mee kunnen, graag zo spoedig mogelijk via excursie@historisch-amersfoort.nl. De kosten zijn € 40,– per persoon, te voldoen na bevestiging van uw inschrijving op het rekeningnummer van de OVF, 3795666, onder vermelding van “excursie”. En wilt u bij aanmelding ook aangeven of u over een Museumjaarkaart beschikt?

Als u na aanmelding alsnog moet besluiten niet mee te gaan, dan kunt u tot 4 mei het volledige betaalde bedrag terug krijgen. Vanaf die datum tot 21 mei is dat 50% en na 21 mei hebt u geen recht meer op terugbetaling als u onverhoopt niet mee kunt.

Dagprogramma

8.30 uurVertrek van Zonnehof
9.40 uurAankomst Restaurant Westeinderplassen; koffie/thee, gebak
10.20 uurVertrek naar gemaal Cruquius
10.40 uurAankomst en rondleiding
12.30 uurLunch in theehuis Cruquius
13.30 uurVertrek naar rondvaart Westeinderplassen
13.50 uurRondvaart (terugkomst ca. 15.00 uur)
15.20 uurBezoek historische tuin of Aalsmeer (op eigen gelegenheid)
16.30 uurVertrek naar Amersfoort

BIJZONDERE PARELS TOEGEVOEGD OP AMERSFOORTOPDEKAART.NL

www.Amersfoortopdekaart.nl startte in 2009 als online stadskaart waarop locaties, met behulp van Google Maps, waren gekoppeld aan informatie uit de beeldbanken van Archief Eemland en Museum Flehite. In februari 2010 is Google Streetview toegevoegd. Nu is de website uitgebreid met nog vier bijzondere elementen.

Kunstwerken

In het menu is de functie Kunstwerken toegevoegd. Hierin zijn 171 openbare Amersfoortse kunstwerken door middel van een informatiepunt op de kaart geplaatst. Aan ieder kunstwerk is een beschrijving en een foto gekoppeld. Dit is gerealiseerd in samenwerking met de afdeling CTS (cultuur, toerisme en sport) van de gemeente Amersfoort.

3D-Luchtfoto

In 1932 is er een 3D-luchtfoto gemaakt van Amersfoort en een flink gebied daar omheen. Deze luchtfoto is nu over de google maps kaart heen gelegd. De foto is zowel ‘plat’ als in 3D te zien door in het menu de kaartlaag Luchtfoto 1932 te kiezen. Er zijn 3D-brilletjes voor € 1,50 te koop in de webwinkel van www.archiefeemland.nl. U kunt niet alleen met Google Maps in de stad rondkijken, maar ook de gezochte straatnaam in het zoekvakje invullen. De straatnamen van nu zijn weggelaten, maar kunnen ook worden getoond. Deze straatnamen verschijnen vervolgens óver de luchtfoto’s heen.

Panorama ramen Elleboogkerk en renovatie Museum Flehite

Het zoeken op trefwoord Elleboogkerk levert 148 fotoresultaten op. Enkele daarvan zijn foto’s van de brandgeschilderde ramen die bij de brand in 2007 sneuvelden. Webbouwer ab-c media heeft een prachtige 360 graden panorama gemaakt waarin enkele foto’s van deze gebrandschilderde ramen digitaal ‘teruggeplaatst’ zijn in een huidige foto.

Er staat ook een 360 graden panorama online van het interieur van Museum Flehite tijdens de asbestsanering in 2009. Het geeft een indrukwekkende blik op het lege gebouw.

Beschrijvingen van wijken en straten

Op de website van Archief Eemland staat een database met beschrijvingen van iedere wijk en straat. Deze informatie is nu gekoppeld aan Amersfoortopdekaart. De beschrijvingen vind u door met de rechtermuisknop te klikken op een gewenste locatie op de kaart.

Later dit jaar kunt u ook foto’s en informatie over monumenten en archeologische opgravingen op de digitale kaart bekijken.

TENTOONSTELLING Museum Flehite 15 januari t/m 27 maart 2011:

Engelbert Lhoëst, ZONNESCHILDER ‘De laatste Nederlandse expressionist’

Ruim twee jaar na zijn overlijden organiseert Museum Flehite een grote overzichtstentoonstelling van het werk van de in Amersfoort geboren schilder Engelbert L’hoëst. Kunstverzamelaar en –handelaar Leendert van Lier noemde hem de laatste Nederlandse expressionist. Zelf had Engelbert L’hoëst (1919-2008) er altijd moeite mee om bij een stroming te worden ingedeeld: “Op mij is geen “isme” van toepassing, want ik heb mij laten inspireren door het fauvisme, kubisme, impressionisme en expressionisme”. “Ik heb geen stijl, want elk moment van het leven is weer anders, ik ben steeds zoekende gebleven”, is de tekst op een stuk papier dat jarenlang bij de deur van zijn atelier in Soesterberg hing.

Monografie en museale presentatie

Engelbert L’hoëst was een veelzijdig kunstenaar. Hij was behalve schilder ook schilderijenrestaurator en hij vervaardigde vele ‘studies’ naar oude (en minder oude) meesters. Hij raakte daardoor nogal eens betrokken bij “affaires” in de kunstwereld. In 1989 organiseerde kunsthandelaar Jan Juffermans een grote overzichtstentoonstelling in het Singer Museum in Laren. L’hoëst was de 85 al gepasseerd, toen hij voor het eerst in zijn geboortestad Amersfoort (Museum Flehite 2006) museaal werd gepresenteerd. Vijf jaar na die tentoonstelling verschijnt nu het langverwachte boek over Zonneschilder Engelbert L’hoëst bij Van Spijk Uitgevers in Venlo. Het boek bevat bijdragen van het Duitse verzamelaarsechtpaar Liselotte en Walter Farrenkopf, de Duitse journalist Hans-Jörg Modlmayr en hoofd en conservator van Museum Flehite, Onno Maurer, en is verkrijgbaat bij het museum (prijs € 29,90)

KORTINGSACTIE AMERSFOORT VANUIT DE LUCHT

Vier jaar geleden verscheen op groot formaat (35 x 25 cm) het fotoboek ‘Amersfoort vanuit de lucht. Het boek bevat 131 schitterende luchtfoto’s die voor iedereen die geïnteresseerd is in stad en directe omgeving een feest van herkenning en ontdekkingen vormen. Alle foto’s worden vanuit een historisch perspectief beschreven. Het gebonden, 1,6 kilo zware boek is voorzien van leeslint, index en inhoudsopgave.

De auteurs zijn Burchard Elias en Cor van den Braber. Van het boek is nog een kleine oplage beschikbaar die – speciaal voor OVF-leden – aangeboden wordt voor € 15,00 incl. verzendkosten (in plaats van € 39,90). Bij levering van het boek wordt de factuur voor betaling bijgesloten. Dezelfde actie loopt ook voor het boek ‘Utrecht van uit de lucht’. Het boek ofwel de boeken zijn, zolang de voorraad strekt, te bestellen onder vermelding van naam en adresgegevens door een e-mail te sturen naar: info@rovormuitgevers.nl.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

31 maart 2011 Ledenvergadering Oudheidkundige Vereniging

Woensdag 20 april 14.00 uur – Rondleiding Sint-Joriskerk in samenwerking met Giel van der Speld (Gilde Amersfoort). Er zal misschien een kleine bijdrage gevraagd worden. Opgave via wandeling@historisch-amersfoort.nl.

LEDENMUTATIES

Nieuwe Leden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

HISTORISCH CAFE

U bent op donderdag 10 maart 2011 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Het Historisch Café vindt op deze datum plaats in Het Stadscafé, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Sandra Hovens, restauratiemedewerker van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort, over de ontwikkelingen van de restauratie van de St. Joriskerk.

Tip: een kwartier voor aanvang van het Historisch Café wordt ‘De sprekende kast’ van Wijkmuseum Soesterkwartier op de binnenplaats van de Observant geopend. U bent van harte welkom bij deze openingsceremonie.

Zoals altijd zal er tijdens dit café weer volop gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.

Ter gelegenheid van de onthulling van het monumentje op de Appelmarkt zal het volgende Historisch Café, georganiseerd door Het Archeologisch Centrum Amersfoort, op 14 april plaatsvinden in Biercafé ZOMAAR, Appelmarkt 18 Amersfoort.

Afdelingsbijeenkomsten NGV Werkgroep Lezingen en activiteiten

Alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

Op dinsdagavond 15 maart 2011 geeft mevr. H.P.C.M. (Marijke) Hilhorst een inleiding over “Hoe schrijf je een familiegeschiedenis”. In De Brug.

Op donderdagavond 31 maart 2011 houdt de Oudheidkundige Vereniging Flehite een Algemene Ledenvergadering in Museum Flehite.

Op zaterdagmiddag 2 april 2011 is er een computergenealogiemiddag. In De Brug.

Op donderdagavond 14 april 2011 is er een korte afdelingsledenvergadering en daarna een lezing. In De Brug.

Op zondag 18 december 2011 bestaat onze afdeling 40 jaar. Het afdelingsbestuur denkt na over een jubileumbijeenkomst medio december 2011. Begin september 2011 ver­schijnt een jubileumuitgave van ons afdelingsperiodiek met als thema ‘Mijn herinneringen aan mijn overgrootouder’. Wie heeft leuke, grappige, fijne of ….. herinneringen aan zijn of haar overgrootvader of overgrootmoeder? Zet deze herinneringen (niet op papier, maar) in een e-mail of in een Word-document en stuur deze naar de redactie van ons afdelingsperiodiek (e-mailadres hbousema@planet.nl). Zo mogelijk met een foto van overgrootvader of overgrootmoeder. De redactie ziet uw bijdrage graag tegemoet.

Zowel leden van de NGV als niet-leden kunnen zich registreren op de website van de NGV (www.ngv.nl). Zie op de homepage aan de rechterkant: “Bent u nog niet geregistreerd? Registreer u nu!” Niet-leden van de NGV kunnen zich registreren als gast. Het registreren kost niets en geeft geen verplichtingen. Na registratie hebt u wel meer mogelijkheden om gebruik te maken van de faciliteiten van de website.