Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Algemene Ledenvergadering OVF 2022

22 maart 2022 @ 20:00 - 22:00

In verband met de zaalindeling is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via ovfaanmeldingen@gmail.com. Indien persoonlijke komst niet mogelijk is, kunt u op dit e-mailadres ook eventuele op- of aanmerkingen kwijt.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 juni 2021.
 5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
  Jaarverslag 2021
  Jaarrekening 2021
  Verslag kascontrolecommissie
  Benoeming kascontrolecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar
  Begroting 2022
  Voorstel de contributie voor 2023 niet te verhogen.
 6. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden zijn de heren K. de Boer en J.A. Hekman na een eerste termijn van drie jaar statutair aftredend in 2022. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. Eveneens volgens het rooster van aftreden is de heer J.C. van Dijk na drie termijnen van drie jaar statutair aftredend in 2022, maar formeel niet meer herkiesbaar. Tot zijn opvolger als secretaris van de vereniging stelt het bestuur voor te benoemen de heer J.A. Mendelts. Een CV van hem is toegevoegd aan de vergaderstukken.
 7. Wat verder ter tafel komt.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Presentatie
Aansluitend op het bovenstaande formele gedeelte is er een presentatie door Lydia Edelkoort over de restauratie van het schilderij Gezicht op Amersfoort van Matthias Withoos.

Reproductie cadeau
De aanwezigen ontvangen een presentje: een reproductie op fraai papier en groot formaat van de kleurrijke ontwerpschets van de wijk Kattenbroek door Ashok Bhalotra.

Alle vergaderstukken liggen vanaf 8 maart 2022 ter inzage bij de secretaris (Toscastraat 1 te Amersfoort) en zijn vanaf die datum ook hier te vinden op de website van de vereniging, (onder de tab ‘Vereniging’ en dan ‘ANBI’).

Gegevens

Datum:
22 maart 2022
Tijd:
20:00 - 22:00
Evenement Categorie:

Locatie

Stad van Cahen
Muurhuizen 104
Amersfoort,
+ Google Maps