INHOUDSOPGAVE VAN DE JAARBOEKEN FLEHITE SINDS 2000 Samenstelling Jan H Lodewijks (eindredacteur Jaarboek Flehite)        
TITEL SUBTITEL AUTEUR JB VLGNR BLZN
De Amersfoortse accijnsrekening over 1427   Alberts, Leen 2000 1 8-53
Kroniekjes van Amersfoortse kloosters en conventen   Goudriaan, Koen 2000 2 54-68
Monnikendam: Amersfoorts tweede waterpoort   Hovens, Sandra 2000 3 69-77
`Die elendiche arme mensen.` De Amersfoortse armenzorg in de Middeleeuwen Kan, Fred van 2000 4 78-93
Kermis en wijdingsjaar van de Amersfoortse Sint-Joriskerk   Kemperink, R.M.  2000 5 94-103
De vernieuwing van het sprengel bij de Varkensmarkt in 1616     2000 6 104-109
Ontucht in Amersfoort. Prostitutiebeleid van 1865 tot 1911 Wijntjes, Th. M. 2000 7 110-134
Restauraties in 1999   Braber, Cor van den 2000 8 135-139
Opgravingen in de binnenstad   Snieder, Francien 2000 9 140-143
De stedelijke financiën van Amersfoort in de 15de eeuw   Alberts, Leen 2001 1 7-58
Een vertekend beeld van Gerrit van Oldenbarnevelt   Kaajan, H.J.Ph.G. 2001 2 59-75
Gerritsen & Zonen, in graan en politiek     2001 3 76-108
Aan de klokkenstoel herkent u de Finse scholen. Symbool van de wederopbouw Cramer, Max 2001 4 109-129
Dr W.J. Boone (1915-2000). Zijn Amersfoortse tijd Kemperink, R.M.  2001 5 130-133
Restauraties in 2000   Braber, Cor van den 2001 6 134-138
Van mesolithisch mysterie tot marmeren mikweh   Snieder, Francien 2001 7 139-145
De maalschap op Hoogland en de Sint-Paulusabdij   Hilhorst, Jos G.M.  2002 1 6-35
Opdat zij verlost mogen worden. De zorg voor het zielenheil in middeleeuws Amersfoort Kan, Fred van 2002 2 36-65
Willem Hendriksz van Amersfoort   Goudriaan, Koen 2002 3 66-99
Santen uit het zand. Pijpaarden beeldjes uit Amersfoorts bodem Clazing, André 2002 4 100-113
Silhouetten van de Amersfoortse familie Smitt 1800-1910   Raven, Gerard 2002 5 114-128
Goose Morre, een vergeten Amersfoortse held   Elias, B.G.J. 2002 6 129-135
Restauraties in 2001   Braber, Cor van den 2002 7 136-141
Greppels, paalkuilen en nogeens de Mikweh   Snieder, Francien 2002 8 141-144
Amersfoort en de doornenkroon Over een bijzondere relikwie in laat-middeleeuws Amersfoort Jongen, Ludo en Fred van Kan 2003 1 10-33
De herontdekking van malenhoeve Ten Bosch. Deel 1. Het Hooglandse goederenbezit van het kapittel van Sint-Pieter en de rol van Amersfoortse regentenfamilies 1280-1650 Raven, Gerard 2003 2 34-66
Met Pieter Pijpers op stap langs de Amersfoortse Lustwarande   Brongers, J. Ayolt 2003 3 67-91
De `Bergservituten` in Amersfoort. Een verkenning Hoevers, D.C. 2003 4 92-102
Monumentenzorg in 2002   Cramer, Max c.s. 2003 5 103-114
Graven in Amersfoorts binnenstad   Snieder, Francien 2003 6 115-119
De jaren 60: Ook in Amersfoort een omwenteling   Jongen, Ludo, Paul Brusse, Addy Schuurman, James C. Kennedy, Arie Keijzer  2004 1 8-52
Het oudste stenen huis van Amersfoort De bouwgeschiedenis van het huis Hof 39 Engelenhoven, Albert van 2004 2 53-81
De stadsplattegronden van Amersfoort   Morel, J.M.A.W. 2004 3 82-126
In memoriam mevrouw L. van Hoorn-Koster   Elias, B.G.J. 2004 4 127-128
Monumentenzorg in 2003   Cramer, Max c.s. 2004 5 129-142
Van Spieker tot stadsmuur   Snieder, Francien 2004 6 143-147
Polders in het Amersfoortse stadsgebied   Brongers, J. Ayolt 2005 1 6-21
Tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Leuven Studiegedrag van Amersfoortse studenten aan universiteiten (1370-1650) Alberts, Leen 2005 2 22-63
De herontdekking van malenhoeve Ten Bosch. Deel 2. Het Hooglandse goederenbezit van het kapittel van Sint-Pieter en de rol van Amersfoortse regentenfamilies 1280-1650 Raven, Gerard 2005 3 64-93
De vuurstolp   Clazing, André 2005 4 94-107
Matthias Withoos (ca. 1627-1703) en zijn kinderen Een Amersfoortse schildersfamilie Heijenga-Klomp, M.W. 2005 5 108-131
Jasper van Wittel (ca. 1652-1736) Een Amersfoortse schilder in Italië Heijenga-Klomp, M.W. 2005 6 132-147
Het gemeentelijk ziekenhuis voor besmettelijke ziekten op het terrein van het Hofje Armen de Poth (1874-1904)   Hoevers, D.C. 2005 7 148-157
Boerderijen binnen en buiten de stad  Jaaroverzicht archeologie 2004 Snieder, Francien 2005 8 158-165
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2004   Cramer, Max c.s. 2005 9 166-176
Als het kalf … Inventarisatie van waterputten uit opgravingen binnen de tweede omwalling van Amersfoort Boekenoogen, Gideon en Timo d'Hollosy 2006 1 6-27
De Byler- of Bijlaarsfundatie in Amersfoort (1520-circa 1950)   Wees, Dick van (P.J.J.M.) 2006 2 28-53
Het hofje De Armen de Poth. De bouwgeschiedenis. Verwers, W.J.H. en A.D. de Jonge 2006 3 54-71
`Wegh der weegen`: ontwerp en aanleg van de Amersfoortseweg. Een zeventiende-eeuws landinrichtingsproject door Jacob van Campen. Abrahamse, Jaap Evert 2006 5 72-97
`Zwaar met ijs bezet en bovenmate met water bezwaard.` De doorbraak van de Grebbedijk op 5 maart 1855 en wat daaraan voorafging Mijnssen-Dutilh, M. 2006 6 98-135
`Waar spannen wij ons dan nog voorin?` De stoombootdienst van Kievits & Co. Ruizendaal, Arend 2006 7 136-149
De Amersfoortse winkeliersbeurs van 1923   Kan, Fred van 2006 8 150-159
Jaaroverzicht Monumentenzorg   diverse auteurs 2006 9 160-173
Jaaroverzicht Archeologie 2005   diverse auteurs 2006 10 174-185
`Daar heb je de dames weer!` Bewonersparticipatie in Liendert en Rustenburg in de jaren `70 en `80 van de vorige eeuw Schuurman, Addy  2007 1 6-29
Gastvrijheid en caritas op de grens van Amersfoort en Leusden De geschiedenis van het Aldegonde Gasthuis 1890-1905 Veltheer, Willem  2007 2 30-49
Over het bezit in Baarn van het stift te Elten   Hilhorst, Jos G.M.  2007 3 50-65
De stad en het vuil Een onderzoek naar beerputten en afval Clazing, André  2007 4 66-83
Nadere reformatie in Amersfoort Geloofsleven binnen en buiten de gereformeerde kerk 1630-1650 Kapteyn, Carina  2007 5 84-105
Dynamiek in het stadhuisgebied   Hovens, Sandra  2007 6 106-121
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2006 Projecten en studies Cramer, Max c.s. 2007 7 122-139
Jaaroverzicht Archeologie 2006   Dijk, Maarten van c.s. 2007 8 140-151
Cantionum Musicarum (Düsseldorf 1563) Een `Amersfoorts muziekboek` Groot, S.H.  2008 1 8-29
`Genacht geliefden! Voor eeuwig genacht!` Lucas Kier van Ootmarsum en het einde der tijden Matthey, Ignaz  2008 2 30-53
De hervormde kerkbladen van Amersfoort 1846-1999   Raven, Gerard  2008 3 54-73
Weefkunst in Soest en Baarn De handweverij en tapijtknoperij Edmond de Cneudt (1937-1984) Brouwer, Gerard  2008 4 74-95
Het ontslag van dominee Johannes Kluppel in 1745   Noppen, Koos van 2008 5 96-103
Het kantoor van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Een modern gebouw in het historische hart van Amersfoort Tieman, Loes  2008 6 104-119
Drie Melmen aan de Eem? Een kritiek na veertig jaren Lodewijks, Jan H. 2008 7 120-123
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2007   Cramer, Max c.s. 2008 8 124-137
Jaaroverzicht Archeologie 2007   Dijk, Maarten van c.s. 2008 9 138-147
Bedankt Ayolt   Kemperink, Rob 2008 - 6-7
Toelichting op de bijgeleverde cd `prenez plaisir, ghy gheesten amoreus`   Groot, S.H.  2008   158-159
750 jaar Amersfoort Naar aanleiding van een oorkonde … Leupen, Piet H.D.  2009 1 8-23
Bakmanschap Pottenbakkers, Dakpannen/bakkers en Tabakspijpenmakers in Amersfoort Clazing, André, m.m.v. Sjoukje van der Linde 2009 2 24-45
De bouwstenen van het boerenbolwerk Landbouw en landbouw/organisaties in Eemland Rommes, Ronald 2009 3 46-69
Het culinair museum Een bijzonder recept met een bittere nasmaak Elias, Burchard G.J. 2009 4 70-83
Adolphe van Weezel Ehrens (1866-1939) Landschapschilder en etser Weezel Ehrens, Dolf van 2009 5 84-101
Gerrit Adriaans (1898-1971) Een vergeten architect, ontwerper en religieus socialist Groot, Anton 2009 6 102-123
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2009   Cramer, Max c.s. 2009 7 124-137
Jaaroverzicht Archeologie 2009   Hulst, Ron A.  c.s. 2009 8 138-147
In memoriam  Dr. J. Hovy (Leiden 1922-Achterveld 2008)   Kemperink, R.M.  2009   6-7
Van Vetters en ploters Leerlooiers in Amersfoort Clazing, André 2010 1 10-25
Valkhoff: een Amersfoortse uitgeverij van jeugdboeken   Lee, Henk van der 2010 2 26-45
Boeren in de stad En waarom Amersfoort een tweede stadsmuur bouwde Snieder, Francien 2010 3 46-63
Degelijkheid voorop De gereformeerde kerkbladen van Amersfoort 1917-2000 Raven, Gerard 2010 4 64-87
Naar een moderne City! 30 jaar binnenstadsvernieuwing in Amersfoort (1945-1975) Teters, Johan 2010 5 88-117
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2010   Cramer, Max c.s. 2010 6 118-133
Jaaroverzicht Archeologie 2010   Dijk, Maarten van c.s. 2010 7 134-147
In memoriam W.J. van Hoorn (1922-2010)   Elias, Burchard 2010   6
In memoriam M.W. Heijenga-Klomp (1922-2010)   Elias, Burchard 2010   8
Een Nederlandse componist uit Amersfoort Componist Tristan Keuris (1946-1996) en Amersfoort Tilburg, Henk van 2011 1 6-25
Het Goed Hilhorst te Stoutenburg   Hilhorst, Jos G.M.  2011 2 26-41
De beste reclame voor de deugdelijkheid van ons fabrikaat Sociaal-economische geschiedenis van de wielersport 1885-1900 Schuurman, Addy  2011 3 42-75
Joannes Tollius (Amersfoort ca. 1550-Amersfoort? 1628/29) Een kei van een componist Groot, Simon 2011 4 76-97
De Papenhofstede   Clazing, André 2011 5 98-113
De Kaarte van de Polders der Eemlandtsche Leege Landen etc. van Dirk Brekensz. van Groenewouw De populairste polderkaart van Eemland 1666-1824 Hameleers, Marc 2011 6 114-127
De ontwikkelingsgeschiedenis van begraafplaats Rusthof   Schrijer, Saskia 2011 7 128-139
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2010   Cramer, Max c.s. 2011 8 140-159
Jaaroverzicht Archeologie 2010   Hulst, Ron A.  c.s. 2011 9 160-166
Het karakter van Johan van Oldenbarnevelt Een verkenning door de historicus A.J. Veenendaal Sr. Kaajan, Dick 2012 1 8-19
Nathan Hilversum (Amersfoort 1873-1959) Volharding en verdriet van een joodse ondernemer Lodewijks, Jan H. 2012 2 20-39
Middeleeuwse waterlopen in Maarsbergen en het schouwrecht van Woudenberg   Mijnssen-Dutilh, Margriet en Willem van Maren 2012 3 40-51
H.F. Hartogh Heys van Zouteveen en A.M. Tromp van Holst Twee invloedrijke inwoners van Amersfoort Debie, Patricia 2012 4 52-77
Tegen de stroom in De laatste tachtig jaar van de lutherse gemeente Amersfoort 1929-2009 Raven, Gerard 2012 5 78-113
Amersfoorts laken door het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst rond 1500   Moor, Geertruida de en Ronald van der Spiegel 2012 6 114-121
Monumenten voor de eeuwigheid Grafheuvels en andere prehistorische grafmonumenten in Amersfoort en omgeving Dijk, Maarten van en Wilma van den Heuvel 2012 7 122-143
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2011   Cramer, Max c.s. 2012 8 144-161
Jaaroverzicht Archeologie 2011   Dijk, Maarten van c.s. 2012 9 162-174
In memoriam J.L. Bloemhof (1931-2012)   Raven, Gerard 2012   7
In memoriam Dr. J.J. Herks (1919-2011)   Veldhuizen, Aart 2012   6
Het Randenbroek van Jacob van Campen (1595-1657) Een poging tot reconstrueren  Braber, Cor van den 2013 1 6-17
Van bosgebied naar villawijk De ontwikkeling van het Amersfoortse Bergkwartier door de N.V. Maatschappij Amersfoort Borggreve, Erwin  2013 2 18-43
De poppenkast van architect Gerrit Adriaans   Groot, Anton  2013 3 44-59
De N.V. Amersfoortsche Tapijtfabriek en Theo Colenbrander ‘…in haar eigen stad, wier naam zij draagt, bleef zij onopgemerkt…’ Man, Marjan de  2013 4 60-77
Van de Mediene naar Mokum Het glansrijke leven van Benjamin Cohen Morel, Joost  2013 5 78-105
De `ontzaggelijke groote passage van de Engelsche Armee` Amersfoort en omgeving in de oorlog van 1794-1795 Uppelschoten, Raymond  2013 6 106-129
Katholieken en gereformeerden in een ‘ketterse’ stad 1579-1635 Een schets Wees, Dick van 2013 7 130-149
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2012   Cramer, Max c.s. 2013 8 150-165
Jaaroverzicht Archeologie 2012   Rooze, Itamar de c.s. 2013 9 166-171
Een stad vol vluchtelingen Belgische burgervluchtelingen in Amersfoort tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)   Pors, Jeanette  2014 1 6-31
Experimenten in linoleum en celluloid De etsen van Dirk Boode (1889-1965) Van den Bosch, Catelijne  2014 2 32-45
Het Joodse kind op de Joodse school De scheiding van Joodse en niet-Joodse leerlingen in het Amersfoortse onderwijs in 1941 Mooijekind, Femke  2014 3 46-65
Handschriften en vroege drukken (1400-1558) uit Amersfoortse kloosters Schatgraven in Archief Eemland Boers, Bram  2014 4 66-95
De Hoef / Bijlerhoef  Een voorbeeld van het ontstaan en beheer van grondbezit door het Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis over de periode 1500-1800 Reichgelt, Ton  2014 5 96-121
Anonieme doden uit Amersfoortse bodem    d’Hollosy, Timo (tekst) en Henk de Boer (gegevens) 2014 6 122-147
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2013   Cramer, Max c.s. 2014 7 148-165
Jaaroverzicht Archeologie 2013   Rooze, Itamar de c.s. 2014 8 166-173
In memoriam drs. R.M. (Rob) Kemperink (1940-2013)   Elias, Burchard 2014   174
Arnoud van IJsselstein, schout van Amersfoort en Eemland Hoge Stichtse ambtenaar werkte van 1325-1341 voor de graaf van Holland Hilhorst, Jos G.M.  2015 1 6-13
Klein bier en groot bier  Stookplaatsen, bedrijfsvoering en arbeid in laatmiddeleeuwse stadsbrouwerijen Huiskamp, Rien 2015 2 14-35
De `Eerste Amersfoortsche Tram-Autodienst Onderneming` (1924-1930)  Pionieren met een nieuw openbaar vervoermiddel in een uitdijende stad Lodewijks, Jan H. 2015 3 36-79
‘Voor een civile prijs’   De Amersfoortse stadsdrukkers ca. 1670-1853 Stamkot, Bert 2015 4 80-97
Centsprenten uit Amersfoort Frans Felix als boekhandelaar, drukker en uitgever, 1827-1843 Thijssen, Jo 2015 5 98-123
Lastige paters in Amersfoort, 1635-1667    Wees, Dick van 2015 6 124-147
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2014   Cramer, Max c.s. 2015 7 148-165
Jaaroverzicht Archeologie 2014   Rooze, Itamar de c.s. 2015 8 166-173
Twee bijzondere torenbekroningen in het Sticht De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort en de Cuneratoren in Rhenen nader beschouwd Dunk, Thomas H, von der 2016 1 6-23
Bloedige Donderdag, 2 augustus 1787 De Amersfoortse Onze Lieve Vrouwekerk ontploft Teters, Johan 2016 2 24-31
De Amersfoorters als bestuurders in het vroegmoderne waterschap (1603-1800)   Kole, Heleen 2016 3 32-51
Dirk Harting (Salatiga 1884-Haarlem 1970) Een technisch perfect ambachtsman: etser, lithograaf, graveur, tekenaar, schilder en grafisch ontwerper Lee, Henk van der 2016 4 52-63
'A fouding father of New York' Wolfert van Kouwenhoven en zijn kinderen in Amerika Raven, Gerard 2016 5 64-87
'Doe wat het gezond verstand zegt' Burgemeester Van Randwijck en de Grote Oorlog Zijlstra, Hans 2016 6 88-105
Van Amersfoort naar Ascheberg Een schilderstuk van Abraham Bloemaert ca. 1610 Staal, Casper 2016 7 106-123
Amersfoort, mei 1940: een ordelijke en goed geregelde volksverhuizing   Ravenhorst, Betsie van 2016 8 124-141
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2015   Cramer, Max c.s. 2016 9 142-163
Jaaroverzicht Archeologie 2015   Beumer, Sanne c.s. 2016  10 164-170
Een herontdekt altaarstuk van de 17e-eeuwse Amersfoortse schilder Van Stellingwerff De bespotting van Christus Frequin, Annelies 2017 1   6-23
Een vergeten Amersfoortse industrie van 'eigentijds' antiek De kunsthandel en meubelfabriek van J.G. Fontein (1904-1966) Elias, Burchard 2017 2 24-41
'U wilt toch ook dat ze goed terechtkomen' Gereformeerde emigranten en kerkelijke zorg in Amersfoort 1945-1967 Raven, Gerard 2017 3 42-69
Petekind als pleister op de wond De bemoeienissen van koningin Wilhelmina bij de hulpverlening in Spakenburg na de overstroming van het Eemland in 1916 Wouda, Bertus 2017 4 70-95
'Troost in druk' Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Amersfoort, 1740-1900 Smit, Hans 2017  5  96-119
De familie Van der Maath De Amersfoortse elite en het stadsbestuur, 1322-1578 Reichgelt, Ton 2017  6 120-139
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2016   Cramer, Max c.s. 2017  7 140-163
Jaaroverzicht Archeologie 2016   de Rooze, Itamar c.s. 2017  8 164-172
Van vlooientheater tot Grand Theatre De bioscoopexploitatie in Amersfoort (1912-1937) Meuffels, Michelle 2018  1  6-27
Zuiderhoek, de eerste naoorlogse stadsarchitect van Amersfoort De mens achter de ontwerper en zijn betekenis toen en nu Galjaard, Johan 2018  2  28-51
Willem Rijkszn, boerenzoon uit Soest Rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis Hilhorst, Jos G.M. 2018  3  52-59
In de doofpot De bouw van de Sint-Ansfriduskerk in Amersfoort: een poging tot reconstructie Jongen, Ludo 2018  4  60-75
Kazernes in Amersfoort Het garnizoen als aanjager van de lokale economie eind 19e eeuw Brink, William ten 2018  5  76-95
Ontwerp en ontwikkeling van de wederopbouwwijk Jeruzalem en Jericho in Amersfoort   Stouten-Schrijer, Saskia 2018  6   96-109
De kunst vreedzaam met elkaar te leven, ook in oorlogstijd Katholieken en gereformeerden in Amersfoort (1667-1677) Wees, Dick van 2018  7 110-133
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2017   Beckman, Tessa c.s. 2018  8 134-149
Jaaroverzicht Archeologie 2017   de Rooze, Itamar c.s. 2018  9 150-155
De schilderijenverzameling van Simon van Walchren van Wadenoijen te Nimmerdor "Une belle au bois domant" Wehren, Cheyenne 2019  1 6-27
Rondom de invoering van het algemeen kiesrecht (ca. 1890-1930) De politieke democratisering in Amersfoort Schuurman, Addy 2019  2 28-47
'Zo'n stelletje oecumaniakken' De Oecumenische Raad van Kerken in Amersfoort (1954-1969) Raven, Gerard 2019 3 48-69
De vergeten gebroeders De Wilde Amersfoortse beeldhouwers in de Gouden Bocht van Amsterdam Man de, Marjan 2019 4 70-83
Vier Joodse Amersfoortse gemeenteambtenaren op 1 maart 1941 op Duits bevel ontslagen Wie waren zij en wat gebeurde met hen daarna? Lodewijks, Jan H. 2019 5  84-111
Wat lazen zij? Leeslectuur in Amersfoort (1700-1900) Smit, Hans 2019  6 112-135
Jaaroverzicht Monumentenzorg 2018   Beckman, Tessa c.s. 2019  7 136-157
Jaaroverzicht Archeologie 2018   Hartog, Caroline den c.s. 2019  8 158-169