Nieuwsbrief juni 2012

 

 

DOEMEEOMAMERSFOORTTENOMINERENALSERFGOEDSTAD2012

 

Kijk de komende weken even op www.amersfoorterfgoedstad.nl en doe mee. Geef uw motivatie waarom Amersfoort Erfgoedstad 2012 moet worden!

 

 

 

GENEALOGISCH SPREEKUUR

 

ArchiefEemlandhoudt,insamenwerkingmetdeNederlandseGenealogischeVerenigingafdelingAmersfoortenOmstreken,eenmaandelijksspreekuurvoorvragenoverstam­boomonderzoek.Iederetweededonderdagvandemaandkuntuhierterechtbijverschillendeexpertsdieuverderwegwijsmakenindegenealogie.Hetspreekuurvindtplaatstussen14.00en16.00uurindestudiezaalvanArchiefEemland.

Genealogie is een hobby die door steeds meer mensen beoefend wordt. Tienduizenden mensen zijn in ons land bezig om op internet en in archieven na te zoeken waar hun roots liggen. Deze zoektocht en het verwerken van alle gegevens kan een moeilijke opgave zijn. Tijdens het spreekuur kunnen vragen gesteld worden over het starten van een stam­boom­on­derzoek, adviezen bij het vastlopen van een zoektocht, en het verkrijgen van handige internettips. Ervaren genealogen van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amers­­foort en Omstreken zijn aanwezig om deze vragen te beantwoorden. De toegang is gratis.

Data spreekuren: 14juni, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december. Telkenstussen14.00en16.00uur.

Adres: Studiezaal Archief Eemland, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Voor meer informatie: www.archiefeemland.nl/publieksactiviteiten

 

HISTORISCH CAFE

 

U bent op donderdag 14 juni 2012 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Het Historisch Café vindt op deze datum plaats in Café De Drie Ringen, Kleine Spui 18 in Amersfoort.

 

Tijdens deze bijeenkomst zal Jacques Koekkoek, van Gilde Amersfoort, vertellen over "Piet Mondriaan: vernietiger en schepper". Dit jaar is het 140 jaar geleden dat Piet Mondriaan in Amersfoort werd geboren. Velen kennen zijn werk, maar dat geldt in veel mindere mate voor zijn opvattingen over de kunst. Mondriaan is in zijn werk sterk beïnvloed geweest door de theosofie. Aan de hand van enkele schilderijen wordt de ontwikkeling in het werk van Mondriaan geschetst. Ook wordt  toegelicht hoe deze evolutie in denken en werken is terug te vinden in het Mondriaanhuis.

 

Zoals altijd zal er tijdens dit café gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.

 

Het volgende Historisch Café is op 13 september in het Stadscafé.