Nieuwsbrief januari 2012

 

 

NIEUWSBRIEF, januari 2012

 

VAN HET BESTUUR

 

 

 

 

In deze eerste nieuwsbrief van 2012 wenst het bestuur u een gezegend en inspirerend jaar toe. We hopen u bij verschillende van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

 

 

Ledenpas

 

Alle leden hebben inmiddels een ledenpas ontvangen. Deze pas is twee jaar geldig (2012/2013). Dus wees er zuinig op en draag de pas bij u wanneer u deelneemt aan OVF-activiteiten of bij het bezoek aan het museum. In voorkomende gevallen zult u daarmee uw lidmaatschap van de OVF kunnen bevestigen.

 

Wat betekent uw lidmaatschap?

 

  • u ontvangt 4x per jaar de “Kroniek”, tijdschrift historisch Amersfoort

  • u ontvangt (jaarlijks) “Flehite”, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken

  • u hebt gratis toegang tot de lezingen van de vereniging (8x per jaar)

  • u kunt deelnemen aan de excursies van de vereniging

  • u hebt in principe gratis toegang voor twee personen tot Museum Flehite. Wiltuopdehoogtewordengehoudenvandeexpositiesvanhetmuseumdankuntuzichabonnerenopdee-mail-nieuwsbriefviawww.museumflehite.nl.

 

Voor informatie over de OVF en haar activiteiten kunt u terecht op onze website: www.historisch-amersfoort.nl.

 

 

 

 

Cadeaubon lidmaatschap OVF

 

De OVF heeft ruim 500 leden. Wij denken dat er veel meer mensen zijn voor wie doel, activiteiten en publicaties van onze vereniging interessant zijn. Een manier om die potentiële leden te bereiken is hen een lidmaatschap cadeau te geven.

 

Dus als u een cadeautje zoekt maak dan iemand lid voor € 15 in plaats van € 27,50. (Na het eerste jaar geldt uiteraard het reguliere tarief.) Als u ons meldt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) wie u lid zou willen maken (naam/adres/e-mail/telefoon) en € 15 overmaakt op rekening 3795666 t.n.v. de OVF onder vermelding “cadeau-lidmaatschap”, dan ontvangt u van ons een kaart die u aan het nieuwe lid kunt overhandigen.

 

 

 

 

 

Jaarboek2011

 

In het Jaarboek 2011 schreef Henk van Tilburg een artikel over de Amersfoortse componist Tristan Keuris. Deze schreef de opera “Oh Johnny Hus”, een protest tegen de verkeersplannen die destijds in Amersfoort de gemoederen bezig hielden. Tegenstanders van deze plannen stelden het beleid van het gemeentebestuur voor alsof dwars door de binnenstad een grote verkeersweg zou worden aangelegd, die voor veel zwaar verkeer in de historische binnenstad zou zorgen.

 

De toenmalige stedenbouwkundige, ons lid H. Rooimans, die samen met wethouder Huslage deze plannen aan de gemeenteraad voorlegde, betreurt het dat in het jaarboekartikel de voorstelling van zaken, als zou de gemeente een “racebaan” dwars door de stad willen aanleggen, weer wordt herhaald. De gemeente had geen ander oogmerk dan het winkelbevoorradingsverkeer uit de winkelstraten te halen (zoals de Utrechtsestraat, Langestraat en Kamp) en dat via “achteromroutes” te laten lopen. Gedeeltelijk zou dat ook via de Muurhuizen verlopen, een voorstel dat met name weerstand opriep. Zeker is het niet waar wat Jeroen de Valk in de Amersfoortse Courant schreef naar aanleiding van genoemd Jaarboekartikel dat 'Menig monument zou ervoor moeten wijken, de Koppelpoort incluis, maar daar zat Huslage niet mee.'

 

Integendeel, de plannen waren juist bedoeld om de historische binnenstad te beschermen zonder haar centrumfunctie te verliezen. Deze plannen verkregen internationale waardering.

 

 

 

 

Brongerslezing

 

De Brongerslezing zal dit jaar zijn op 27 april. Vanaf 18.00 uur bent u dan welkom bij de RCE aan het Smallepad, waar soep en broodjes voor u klaar staan.

 

 

 

 

Spreker is prof. dr. J.C. Kennedy, die zijn lezing de (werk)titel meegaf:

 

HeeftdeOVFnogtoekomst?Nederlandsemaatschappelijkeorganisatiesopdetweesprong

 

 

 

 

Nederland is lange tijd het land van de vereniging geweest en volgens de statistiek is het dat nog steeds: in vergelijking met de meeste andere Europese landen blijft Nederland koploper als het gaat om maatschappelijke inzet van haar organisaties en haar burgers.

 

Maar toch wringt het, er is een sterk beleefd gevoel dat het allemaal wat minder wordt, dat de bezielende verbanden losser geworden zijn, dat burgers meer dan voorheen consumenten geworden zijn.

 

Deze lezing schetst de geschiedenis van de maatschappelijke organisaties en de belangrijke overgangen die ze hebben ondergaan. Biedt de geschiedenis soelaas voor de toekomst, of is er inderdaad gegronde reden tot zorg?

 

 

 

 

Publicaties

 

De volgende publicaties zijn voor leden tegen gereduceerde prijs beschikbaar:

 

 

 

 

1. Jaarboek 2001

 

2. Jaarboek 2002

 

3. Jaarboek 2003

 

4. Jaarboek 2004

 

5. Jaarboek 2007

 

6. Jaarboek 2008

 

7. Jaarboek 2009

 

Deze Jaarboeken zijn verkrijgbaar voor (per stuk) € 2,50

 

8. Jaarboek 2010 € 10,--

 

9. Jaarboek 2011 € 10,--

 

10. Verzamelen in Vereniging (Jubileumuitgave 2003) € 2,50

 

11. Herdenkingsboek 125 jaar Flehite (2003) € 10,--

 

12. Amersfoortse Praat € 10,--

 

13. Ondergronds in het Soesterkwartier € 10,--

 

14. DVD Historisch Staatsbezoek (Amersfoort 750) gratis

 

 

 

 

Verzending in Amersfoort, Hoogland en Leusden is gratis. Buiten deze regio bedragen de verzendkosten € 2,50.

 

Maak het totaalbedrag (inclusief verzendkosten) over op rekening 9597309 t.n.v. Stichting Flehite Publicaties te Amersfoort, onder vermelding van de gewenste nummers en uw adres/postcode.

 

 

 

 

Nieuwe leden

 

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

 

Overleden

 

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

 

 

AGENDA(zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

 

 

 

 

Dinsdag 31 januari 2012

 

Lezing 'Watertoren Utrechtseweg 100 jaar oud' (1912; Rijksmonument)

 

in het kader van het seizoensthema 'Monumenten'.

 

Spreker: Henk van der Veen, auteur van het boek 'Watertorens in Nederland'

 

 

 

 

Korte inhoud: Watertorens in het algemeen: functie, constructie en vormgeving. Watertorens en herbestemming. Toespitsend op de watertoren van Amersfoort: historie, architectuur, gebruik, opties voor de toekomst.

 

 

 

 

Dinsdag 28 februari 2012

 

J.T. te Gussinklo, “Dutch Button Works”,

 

de knopenfabriek in de omgeving van Amersfoort.

 

 

 

 

In dit verhaal over de knopenfabriek in de regio Amersfoort (Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk) komt de vraag naar voren, waarom deze industrietak vrijwel geheel uit Nederland is verdwenen. Er zijn tijden geweest waarin duizenden Nederlandse gezinnen voor hun inkomen geheel of gedeeltelijk afhankelijk waren van de knoop. In verschillende audio- en videofragmenten geven betrokkenen daarover hun mening.

 

Kunnen ook voor deze tijd nog lessen worden getrokken uit dit verleden?

 

Door het bestuderen van de opkomst en neergang van de voormalige Dutch Button Works uit Aalten, de firma die in haar nadagen nog een samenwerkingsverband heeft gehad met de Nijkerkse knopenfabriek, probeert de spreker deze vraagstelling in een breder perspectief te plaatsen.

 

 

 

 

Dinsdag27maart2012Algemene Ledenvergadering

 

Vrijdag27april2012 RCE 18.00 uur “Brongerslezing” door prof. dr. J.C. Kennedy

 

Dinsdag22mei2012 mw. C. Oldenburger, “Historische tuinen: Randenbroek en Nimmerdor”

 

Zaterdag16juni2012 Excursie

 

 

 

 

De lezingen, die - tenzij anders vermeld - worden gehouden in Museum Flehite, en beginnen om 20.00 uur, zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

 

 

 

 

WERKGROEP NATUURLEZINGEN AMERSFOORT

 

Het themajaar HistorischeBuitenplaatsen2012 gaat van start met een lezing over de “Amersfoortse lustwarande”.

 

 

 

 

De eeuwenoude buitenplaatsen in de regio Amersfoort staan centraal op de eerste natuurlezing van het nieuwe jaar. Op dinsdag 10 januari geeft de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA) het startschot voor het themajaar HistorischeBuitenplaatsen2012. Vier inleiders vertellen vanuit vier verschillende invalshoeken over de rijkdom van buitenplaatsen als Randenbroek, Nimmerdor en Heiligenberg. De lezing over de “Amersfoortse lustwarande” begint om 20.00 uur in Museum Flehite, Westsingel 50, 3811 BC Amersfoort. De toegang is gratis. Kom op tijd, want de deur gaat om 20.00 uur op slot!

 

 

 

 

Cultuur en natuur

 

Het jaar 2012 is uitgeroepen tot Jaar van de Historische Buitenplaats om breed gedragen publieke steun te verwerven voor historische buitenplaatsen en aandacht te vragen voor het behoud van dit culturele erfgoed. Buitenplaatsen zijn ooit bedoeld als (zomer)verblijf van rijke stedelingen om de stank, de pest en de drukte van de stad te ontvluchten. Buitenplaatsen liggen meestal in landschappelijk aantrekkelijke gebieden die tegelijkertijd ook goed vanuit de stad bereikbaar waren. Behalve belangrijke cultuurhistorische waarde hebben ze veelal ook grote natuurwaarde en vormen ze belangrijke schakels in de natuur, groene verbindingen. Van de vermoedelijk 6000 buitenplaatsen die ons land in de voorbije eeuwen telde zijn er nog maar ongeveer 600 over. Aanleiding voor WNA dit themajaar te beginnen door de “Amersfoortse lustwarande” in het zonnetje te zetten.

 

 

AyoltBrongers vertelt waarom hij voor de serie buitenplaatsen aan de noordkant van de Utrechtse Heuvelrug de naam “Amersfoortse lustwarande” heeft geïntroduceerd. KeesdeHeer verkent de eeuwenoude buitenplaatsen met de vier brillenmethode van “Leesbaar landschap”. De ontstaansgeschiedenis, tuinstijlen, grondsoorten, reliëf verschillen, seizoensvariatie, alles komt aan bod. Twee vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort geven hun visie op het behoud en herstel van buitenplaatsen: RenéevanAssema zet de schijnwerpers op de natuurwaarden en WillemOxener op de cultuurhistorische waarden.

 

LandhuisRandenbroekinwintersesferen(foto: Kees de Heer)

 

 

 

 

In het kader van het themajaar HistorischeBuitenplaatsen2012 zullen dit jaar nog veel meer activiteiten volgen. Informatie hierover is te vinden op de speciale website www.buitenplaatsen2012.nl.

 

(WNAiseensamenwerkingsverbandvanKNNV,IVN,VogelwachtUtrechtenGemeenteAmersfoort.)

 

 

 

 

STARREVELD

 

Enige tijd geleden riep Henk van der Lee in de OVF-Nieuwsbrief mensen op om samen met hem onderzoek te doen naar leven en werk van de kunstenaar Pieter Starreveld (1911-1989). Inmiddels is een “schrijfgroepje” (de Stichting Starreveld Beeldhouwer) gevormd, dat teksten en materiaal heeft verzameld dat over een aantal jaren basis zal zijn voor de uitgave van een publicatie en voor een expositie.

 

Mocht u informatie hebben over het leven en de werken van Starreveld, wilt u dat dan doorgeven aan H.J. van der Lee, Huijgenslaan 23, 3818 WB Amersfoort, 033-4633519, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

 

TEKENSAANDEWAND

 

Voorjaar 2012 zal een boek verschijnen, getiteld “Tekens aan de wand”. Het gaat hierin om muurreclames, de “fresco’s van de middenstand”. Na 1950 raakte deze vorm van reclame in onbruik, mede onder invloed van de Bond Heemschut, die dit soort reclame maar vervuiling vond. Maar het is nu o.a. de Bond Heemschut die zich inzet voor behoud en restauratie van deze muurreclames.

 

De geplande datum voor de presentatie van dit boek is vrijdag 23 maart 2012. De presentatie zal plaatsvinden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Amersfoort.

 

 

 

 

U kunt het boek nu al bestellen tegen de actieprijs van € 25,- (via http://www.trichispublishing.nl/?action=pagina&id=182&artikel_id=36&rubriek_id=176&details=1)

 

Deze aanbieding geldt tot en met 29 februari 2012.

 

 

 

 

TENTOONSTELLING JOOP VAN KRALINGEN (1916-2001)

 

Kunstenaar in Nederland en aan de Côte d’Azur

 

10 december t/m 19 februari (Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8, Amersfoort)

 

 

 

 

Stichting Cees Kamerbeekfonds organiseert een overzichtstentoonstelling van het werk van de veelzijdige Nederlandse kunstenaar Joop van Kralingen, die op zaterdag 10 december 2011 is geopend door de oud-directeur van de Rijksdienst Monumentenzorg Fons Asselbergs.

 

 

 

 

Primitief classicisme

 

Joop van Kralingens stijl kan omschreven worden als een vereenvoudigde (primitieve, archaïsche) vorm van classicisme. De onderwerpkeuze sluit aan bij de kunst van de oude Grieken, zijn vormentaal is geïnspireerd op de Romaanse beeldhouwkunst. Van Kralingen was een groot liefhebber van middeleeuwse bouwkunst; het is dus niet gek dat hij zich zo thuis voelde in het Zuid-Franse dorp, waar de tijd stil leek te hebben gestaan.

 

In dat dorp, Tourrettes-sur-Loup, was afgelopen zomer de tentoonstelling te zien die nu onder auspiciën van het Cees Kamerbeek-fonds, met medewerking van restaurator Ep de Ruiter en kunsthistoricus Onno Maurer, ook in Nederland te zien is.

 

 

 

 

Bij de tentoonstelling is het boek “Joop van Kralingen (1916-2001), Le Tourrettan hollandais” verschenen (uitgeverij Bekking Amersfoort / € 10).

 

 

 

 

NGVWERKGROEPLEZINGENENACTIVITEITEN

 

 

 

 

Afdelingsbijeenkomstenenbelangrijkedata:

 

Alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, vinden plaats in zaal8vanhetKerkelijkCentrumDeBrug,Schuilenburgerweg2,3816TBAmersfoort.

 

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

 

 

 

 

Op donderdagavond12januari2012 spreekt mevr. Winnifred Planjer over de Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen.

 

Op dinsdagavond14februari2012 spreekt dhr. Wijnand Thoomes over bedelaars en landlopers in het Utrechtse.

 

Op dinsdagavond6maart2012 spreekt dhr. Paul Abels over een speurtocht naar een zestiende-eeuwse charmeur en charlatan.

 

Op dinsdagavond17april2012 gaat dhr. Dirk Steenbeek in op de ontwikkeling van geografische informatiesystemen bij erfgoedinstellingen in het algemeen en bij Archief Eemland in het bijzonder (HISGIS en Amersfoort op de kaart).

 

Op donderdagavond10mei2012 spreekt dhr. Robert Philippo over valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familieonderzoek.

 

HISTORISCHCAFE

 

 

 

U bent van harte welkom bij het eerste Historisch Café van 2012. Deze vindt plaats op donderdagmiddag 12 januari 2012 vanaf 17.00 uur in het Stadscafé, Stadhuisplein 7 Amersfoort.

 

 

 

 

Zoals altijd zal er tijdens dit café weer volop gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meenemen.

 

 

 

 

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 9 februari 2012 in het Stadscafé. Dan is het woord aan Waterschap Vallei en Eem.