Nieuwsbrief september 2010

Logo

NIEUWSBRIEF, september 2010LEZING REGIOCANON, maandag 20 september 2010 (let op, afwijkende datum!)


Jos Wassink en Mieke Heurneman (Landschap Erfgoed Utrecht) laten u kennismaken met de regiocanon van Eemland, die te vinden is op www.utrechtsecanons.nl. In de Eemlandcanon zijn de belangrijkste onderwerpen uit de regionale geschiedenis opgenomen, waarvan elke inwoner eigenlijk op de hoogte zou moeten zijn. De onderwerpen zijn bijeengebracht door de erfgoedinstellingen in de regio. In deze lezing hoort u meer over de achtergronden van de Eemlandcanon en de dilemma's daarbij. Ook de nationale canon komt aan de orde en de mogelijkheid om lokale canons aan de Eemlandcanon te koppelen.LEZING AMERSFOORT AAN ZEE; WAAR LAG DE GRENS TUSSEN ZEE EN EEM?


Dit onderwerp hoopt waterschapsarchivaris Margriet Mijnssen-Dutilh te behandelen tijdens de OVF-lezing op dinsdag 19 oktober. Ze bespreekt de resultaten van haar onderzoek in de archieven van de vroegere waterschappen in het Vallei- en Eemgebied. De schriftelijke bronnen geven een ander beeld van de ontginning van de Eempolders ten noorden van Amersfoort dan de historisch-geografische theorie het voorstelt. Is de Eem van oorsprong een rivier of een groot moeras?

Deze lezing maakt deel uit van het programma van de Week van de Geschiedenis, dat dit jaar als thema heeft “Water en Land”. Voor het volledige programma van de Week van de Geschiedenis zie www.weekvandegeschiedenis-amersfoort.nl.LEZING 150 JAAR AMERSFOORTSE INDUSTRIE


tekening kerkJan Carel van Dijk hoopt dit onderwerp te behandelen tijdens de OVF-lezing op dinsdag 30 november 2010. Onder andere aan de hand van zogenoemde "memorabilia" laat hij een groot aantal hoogtepunten zien van de Amersfoortse industrie in de afgelopen 150 jaar. De powerpoint-dia's en het verhaal worden afgewisseld met enkele bijzondere multimediaelementen, zoals een verrassende 16mm geluidsfilm van massaproductie in de Keistad direct na de Tweede Wereldoorlog.


foto etiketten

EEN KERKSCHEURING IN OORLOGSTIJD

Studiemiddag, vrijdag 10 september 2010


Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite en u uit voor een bijeenkomst over het project ‘Een kerkscheuring in oorlogstijd’. Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 10 september 2010 in de Oud-Katholieke kerk De Heilige Georgius, “Joris op ’t Zand”, ’t Zand 13 in Amersfoort (gewijzigde locatie).


De Tweede Wereldoorlog was een ingrijpende ervaring voor de gereformeerden. Velen van hen verzetten zich actief tegen de Duitse bezetter, terwijl de Gereformeerde Kerken tegelijkertijd een intern conflict uitvochten, dat leidde tot de Vrijmaking van 1944. Op sommige plaatsen trachtte men beide zaken te scheiden. In Amersfoort en Utrecht werd de Vrijmaking uitgesteld tot na de bevrijding in mei 1945. Er is echter weinig bekend over de vraag hoe men destijds deze combinatie van verzet en scheuring beleefde. Hoe keken jongere gereformeerden uit Amersfoort en Utrecht aan tegen een kerkscheuring in oorlogstijd? Konden zij oorlog en kerkstrijd met elkaar rijmen? Wat bepaalde hun kerkelijke keuze?


Het Historisch Documentatiecentrum heeft in 2009 van het ministerie van VWS subsidie ontvangen om een aantal getuigen van oorlog en kerkscheuring te interviewen. De resultaten daarvan worden op deze middag gepresenteerd aan de hand van videofragmenten uit vraaggesprekken en enkele voordrachten.


Deelname aan de bijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden voor deelname via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch (020)5985270. Het aantal plaatsen is beperkt. Uw aanmelding wordt bevestigd.


PROGRAMMA

13.00 Ontvangst

13.20 Opening

13.30 Gerard Raven, ‘De gereformeerde kerken in Amersfoort 1940-1945’

14.00 Dick Kaajan, ‘De gereformeerde kerken in Utrecht 1940-1945’

14.30 Pauze

15.00 George Harinck, ‘Benne Holwerda als Amersfoorts predikant’

15.30 Wim Berkelaar, ‘Het project 'Een kerkscheuring in oorlogstijd', met vertoning van videofragmenten’

16.00 Receptie


Sprekers:

Gerard Raven is conservator van Museum Flehite in Amersfoort

Dick Kaajan is archivaris bij het Nationaal Archief in Den Haag

George Harinck is hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de faculteiten Godgeleerdheid en Letteren aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aldaar

Wim Berkelaar is als historicus verbonden aan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit AmsterdamFEESTELIJKE JUBILEUMMARKT


De Volkuniversiteit Amersfoort bestaat dit jaar 90 jaar. Een bijzondere gelegenheid die de VUA niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Daarom organiseert de VUA op zaterdag 11 september 2010 een feestelijke jubileummarkt. De Observant aan het Stadhuisplein in Amersfoort staat dan in het teken van de cursussen en workshops die de VUA in het nieuwe cursusjaar te bieden heeft. Het motto ‘Lang leve leren, een leven lang leren’ staat daarbij centraal.

Op de jubileummarkt kunnen bezoekers kennismaken met de cursussen en workshops op het gebied van kunst en cultuur, mens en maatschappij, creatief en culinair. Ook de talencursussen ontbreken niet. Tussendoor zijn er optredens van zang en clownerie. Een bijzondere rol is weggelegd voor Cees van Drongelen, bedenker en voormalig presentator van het programma Tussen Kunst & Kitsch.

Meer informatie is te vinden op de website www.volksuniversiteit.nl/amersfoort.HISTORISCHE KRING HOOGLAND.


In de jaren zestig ontstonden er in veel steden hulpdiensten. Vrijwilligers hielpen gezinnen en senioren die even in nood waren voordat de gezins- en bejaardenzorg het overnamen. Maar ook vulden zij het gat tussen de hulp van buren en familie en de beroepszorg. Ook Hoogland heeft zo’n hulpdienst gehad. Hoe kwam die tot stand, wat heeft hij bereikt en hoe is het werk opgegaan in Stichting Ravelijn? Overigens zijn het Wisselkraampje en het Welkomstwerk bij de fusie verzelfstandigd en nog steeds actief..

Op 28 augustus jl. overhandigde wethouder Ben Stoelinga, die wijkwethouder Sebastiaan van ’t Erve verving, het eerste exemplaar van het boek “We waren altijd op pad”. De hulpdienst Hoogland 1975-1999 aan de oprichters Tilly Peet-Bakker en Annie Schimmel-Koenis. Het boekje is een themanummer van De Bewaarsman, het tijdschrift van de Historische Kring Hoogland. Hoofdredacteur Gerard Raven heeft dit geschreven als een vervolg op zijn boek Ravelijn, 45 jaar vrijwilligerswerk in Amersfoort en omgeving 1964-2009. Daarin kon Hoogland maar summier behandeld worden, terwijl het archief wel het meest complete is van alle wijkhulpdiensten die in 1992 zijn opgegaan in het latere Ravelijn.

Het boek is te koop voor € 6,-- bij Peter Kok, 06.33900959 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


AGENDA 2010 (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)


10 september, Studiemiddag “Een kerkscheuring in oorlogstijd”. Zie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

11 september, Open Monumentendag / Dag van de Amateurkunst

11 september, Jubileummarkt VolksUniversiteitAmersfoort

12 september; Open Monumentendag

20 september, lezing de regiocanon van Eemland, Jos Wassink en Mieke Heurneman, Landschap Erfgoed Utrecht.

16 – 24 oktober Week van de Geschiedenis. Zie www.weekvandegeschiedenis-amersfoort.nl

16 oktober Landelijke Archievendag

19 oktober, lezing Amersfoort aan Zee; Waar lag de grens tussen zee en Eem?; Margriet Mijnsen, archivaris Waterschap Vallei en Eem.

23 oktober Nacht van de Geschiedenis

11 november; Historisch Café in Museum Flehite. Presentatie Jaarboek Flehite 2010

30 november; lezing J. C. van Dijk: Amersfoortse Industrie


LEDENMUTATIES

Nieuwe leden:

H. R. Folmer, Pr. Marielaan 24, 3818 HM Amersfoort


HISTORISCH CAFE

U bent op donderdag 9 september 2010 vanaf 17.00 uur weer welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Het Historisch Café vindt plaats in het Stadscafé, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.

Tijdens deze bijeenkomst zal Saskia Schrijer, medewerkster Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort, vertellen over de Open Monumentendagen op 11 en 12 september 2010. Het thema van dit weekend is: De smaak van de 19e eeuw.

Zoals altijd zal er tijdens dit café weer volop gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 14 oktober 2010 in het Stadscafé.


Afdelingsbijeenkomsten NGV Werkgroep Lezingen en activiteiten

Alle bijeenkomsten, mits anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug”, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB in Amersfoort.

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.


Zaterdagmorgen 18 september 2010, aanvang 10.00 uur: Alg. Ledenvergadering HCC!, gevolgd door lezing (11.00 uur) over “Joodse genealogie” door de heer L. Cohen en lezing (13.00 uur) over het genealogisch computerprogramma PAF.

Zaterdagmiddag 18 september 2010:contactmiddag “Wat heeft de NGV u te bieden?” Standhouders NGV-afdeling Amersfoort e.o., de Dienst Ondersteuning en Presentatie voor Computer Genealogen en de Genealogie Interessegroep van de HVV!.

Donderdagavond 30 september 2010 (20.00 uur) houdt mw. J. Hofland-Poot een lezing over bronnen in GensDataPro.

Dinsdagavond 12 oktober 2010 (20.00 uur): Jos Wassink, Mieke Heurneman en Willem van Maren over “’t Vrije volk van Soest, de Bataafse revolutie in Soest, 1795-1802”.

Zaterdagmiddag 30 oktober 2010 is er een bijeenkomst computergenealogie.

Dinsdagavond 16 november 2010 is er een afdelingsledenvergadering. Aansluitend een lezing over “De Familie Stichting Schu-y-i-ij-t bestaat 25 jaar!” door de heer Jan Schuit.

Zaterdagmiddag 11 december 2010 (14.00 uur) lezing door dhr. P. M. Kernkamp, gemeentearchivaris van Wageningen, over “Het nut van (het archief van) het Nut – Maatschappij tot nut van het algemeen”. Plaats: stadhuis Wageningen, Markt 22, 6701 CZ Wageningen.

Dinsdagavond 14 december 2010 (20.00) houden ds. B. Prinsen en de heer W. van Maren, voorzitter van de NGV-afdeling Amersfoort e.o., in Museum Flehite een lezing over de ”memorietafel van Van Schaijck”. Toegang gratis. Deze lezing wordt samen met Museum Flehite georganiseerd.


Zowel leden van de NGV als niet-leden kunnen zich registreren op de website van de NGV (www.ngv.nl). Zie op de homepage aan de rech­ter­kant: “Bent u nog niet geregistreerd? Registreer u nu!” Niet-leden van de NGV kun­nen zich registreren als gast. Het registreren kost niets en geeft geen verplichtingen. Na registratie hebt u wel meer mogelijkheden om gebruik te maken van de faciliteiten van de website.