Nieuwsbrief april 2011

Logo

NIEUWSBERICHT, april 2011.

Ondergronds in het Soesterkwartier. Het geheim van de Westerkerk

Ondergronds in het Soesterkwartier. Het geheim van de Westerkerk
door Aad Kamsteeg, 17 x 24 cm., 88 blz., genaaid gebrocheerd,
ISBN 978 90 5345 433 6, rijk geïllustreerd in zwart-wit, € 14,95

Een uitgave in samenwerking met de Stichting Flehite Publicaties

10 mei 1940: Een stralende morgen, maar geen blijde dag. Onder geknetter, gedreun van luchtafweer en geraas van vliegtuigmotoren wordt Nederland wakker..., oorlog...

Hoewel de Tweede Wereldoorlog grote verschrikkingen met zich meebrengt, gaat de Nederlandse bevolking niet bij de pakken neerzitten. Men komt in verzet, zo ook in Amersfoort. Een groep mannen en vrouwen verzet zich vanuit de Amersfoortse Westerkerk in het Soesterkwartier tegen de Duitse bezetting. Vanuit de nabijgelegen kosterswoning gaat een verzetsgroep onder leiding van Luit van der Weij, Kees de Jong en Gert-Jan van den Brink te werk. Het verspreiden van illegale lectuur, het veilig onderbrengen van onderduikers, het vervalsen van identiteitspapieren en het verduisteren van voedselbonnen behoren tot de verzetsdaden van deze groep dappere mensen.

In Ondergronds in het Soesterkwartier. Het geheim van de Westerkerk zijn dagboekfragmenten van leidend persoon binnen de verzetsgroep, onderwijzer Rien van Gent, gebruikt om de acties en belevenissen van de verzetsgroep te vertellen en te herinneren. Deze uitgave wil de leden en koeriersters van de verzetsgroep eren en het gevecht tegen dictatuur, verraad en bezetting levend houden. Bij het boek is een dvd ingesloten waarop actuele en archiefbeelden te zien zijn. Ook worden drie leden van de verzetsgroep Westerkerk aan het woord gelaten.

boekpresentatie

De boekpresentatie vindt plaats op vrijdag 29 april a.s. om 15.00 uur in de Westerkerk aan de Lingestraat te Amersfoort. Het eerste exemplaar zal dan worden uitgereikt aan de heer Wouter de Jong. De heer De Jong was lange tijd gedeputeerde van de Provincie Utrecht en kleinzoon van de leider van de verzetsgroep, Kees de Jong en zoon van verzetsman Jaap de Jong.

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via www.matrijs.com. Ook tijdens de presentatie is het boek te koop.

STILLE TOCHT 4 mei a.s.

Op 4 mei a.s. zal in het Soesterkwarier de Stille tocht beginnen vanaf de Westerkerk. Aansluitend zal de film te bewonderen zijn.

Het programma is als volgt:

19.00 uur Verzamelen Westerkerk

19.30 uur Vertrek naar Algemene Begraafplaats Soesterweg

20.00 uur Plechtigheid

20.15 Terug in Westerkerk met koffie

20.30 uur Vertoning film.