Nieuwsbrief maart 2014VAN HET BESTUUR


Algemene Ledenvergadering
Op 25 maart 2014 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens die vergadering kunt u weer kennis maken met de activiteiten van en binnen de vereniging. Voor de agenda en bijbehorende stukken verwijzen we naar de website van de OVF.

 

Veiling Amersfoortprenten
De Oudheidkundige Vereniging Flehite gaat ruim 300 dubbele prenten uit haar collectie veilen. De meeste zijn stadsgezichten van Amersfoort, bijvoorbeeld van De Wit en Doesburgh uit de 17e eeuw, Van Liender en Pronk uit de 18e, Wisselingh en Weissenbruch uit de 19e, Harting en Van Heukelom uit de 20e eeuw. Er zijn ook landkaarten en vrij werk van Willem van Dam. Bij de portretten komen we Jacob van Campen en Everard Meyster tegen, maar vooral Johan van Oldenbarnevelt. Het topstuk is de Keitrekking van Steven van Lamsweerde, een grote 17e-eeuwse prent.


Studente kunstgeschiedenis Catelijne van den Bosch heeft de prenten geselecteerd in het kader van haar stage bij Museum Flehite. Natuurlijk heeft het museum de leidraad voor het afstoten van museale objecten gevolgd. In overleg met de Collectiecommissie OVF zijn matige inzetprijzen vastgesteld. De OVF vindt het belangrijk dat de prenten weer onder de mensen komen. Toegang tot de veiling is voorbehouden aan leden van de OVF, op vertoon van hun ledenpas. Belangstellenden kunnen de veilinglijst vanaf 1 februari opvragen bij Piek Theisens, (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U kunt ook een afdruk ophalen bij de receptie van het museum, maar belt u dan eerst: 033 2471100. De meeste prenten zijn gefotografeerd en de serie is digitaal opvraagbaar. Er zijn ook twee kijkuren, op dinsdag 4 en donderdag 6 maart, 16-17 uur.


De veiling zelf is gepland voor dinsdag 11 maart, vanaf 20 uur in het museum. Conservator Gerard Raven zal dan als veilingmeester optreden. Foto's van de prenten worden geprojecteerd. Leden die verhinderd zijn kunnen tevoren een schriftelijk maximumbod uitbrengen.


Na betaling aan de OVF krijgt de koper bericht dat hij zijn aankopen op afspraak kan halen.


In het voetspoor van de Moderne Devotie
Bijna alle middeleeuwse religieuze instellingen in Amersfoort zijn ontstaan onder invloed van de Moderne Devotie, de religieuze vernieuwingsbeweging in de 14e en 15e eeuw, waarvan Geert Grote de stichter was.
Op zaterdag 12 april a.s. organiseert de OVF een wandeling o.l.v. Jacques Koekkoek langs plaatsen in de Amersfoortse binnenstad waar kloosters, kapellen enz. staan en gestaan hebben, waarbij de Moderne Devotie een rol heeft gespeeld.


Plaats van samenkomst: voor de deur van de St. Joriskerk (naast de fietsenstalplek). Tijdstip : 11:00 uur. Duur wandeling : ca. 1,5 uur.

Graag opgeven via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas? Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.'Brongerslezing
Op 25 april 2014 zal de derde Brongerslezing worden gehouden in het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort.
Dr. Anton J.L. van Hooff hoopt dan te spreken over het onderwerp “Een Republiek van Bataven”.
Voorafgaande aan de lezing is er vanaf 18.00 uur een ontmoeting, waarbij gezorgd wordt voor “soep en brood”. Na de lezing is er eveneens gelegenheid voor ontmoeting. Gezorgd wordt voor muzikale omlijsting van het programma, dat uiterlijk 22.00 uur wordt afgesloten.
Deelname is gratis voor leden van de OVF, de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden en de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Wel moet u zich aanmelden als deelnemer door middel van een (e-mail)bericht aan dhr. J.C. van Dijk, Toscatraat 1, 3816 TH Amersfoort, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarbij graag vermelden met hoeveel personen u komt, of u gebruik maakt van de maaltijd en van welke vereniging u lid bent.


Over de spreker
Dr. Anton J.L. van Hooff (*1943) is klassiek historicus. Als hoofddocent antieke geschiedenis was hij tot zijn pensionering in 2008 aan de Universiteit van Nijmegen werkzaam. Hij publiceerde onder meer over antieke zelfdoding, Spartacus’ voortleven, en Polybios. In de laatste jaren verschenen van hem bij Ambo: Nero & Seneca. De despoot en denker (2010), Athene. Het leven van de eerste democratie (2011), Marcus Aurelius. De keizer-filosoof (2012) en in september 2013 Klassiek. Geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld, dat in december al aan een vierde druk toe was. In september 2014 verschijnt Keizer van het Colosseum. Hij is lid van het Republikeins Genootschap, dat het herstel van de Nederlandse vrijstaat nastreeft. Sinds 2009 is hij voorzitter van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte (sinds 1856).


Gezocht: Voorzitter van de Evenementencommissie
Door het aftreden van de heer H.W. van Tilburg is een bestuursvacature ontstaan. Eveneens is hierdoor de functie van voorzitter van de Evenementencommissie vacant.


We nodigen u uit te reageren als u belangstelling hebt om voor deze vacature in aanmerking te komen. Van u wordt verwacht:
-   Participatie in het algemene verenigingsbeleid;
-   Beschikken over een historisch netwerk in Amersfoort;
-   Leiding geven aan de evenementencommissie (lezingenprogramma, excursie);
-   Werken in teamverband;


Reacties op dit verzoek kunt u sturen aan de voorzitter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook als u nadere inlichtingen wilt hebben over deze functie kunt u bij hem terecht (033.4652834)

 

Beleidsplan OVF
Om te voldoen aan de vernieuwde ANBI-voorwaarden moest de vereniging een Beleidsplan op haar website plaatsen. Nu was het bestuur nog doende om een dergelijk plan vorm te geven om het te gelegener tijd aan de leden voor te leggen ter vaststelling. Het plan dat nu op de website is geplaatst heeft daarom nadrukkelijk de status van “concept”.
We nodigen u uit om kennis te nemen van dit plan en ons te dienen met opmerkingen en adviezen, zodat we die kunnen betrekken bij de verdere vormgeving van het Beleidsplan. Reacties zien we graag tegemoet op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Cursus Oud Schrift
Op 25 februari jl. sprak Ton Reichgelt bij de OVF-lezing over “Oud Schrift”. Ton is bereid om –bij voldoende belangstelling- een cursus te geven voor hen die zich het lezen van “oud schrift” eigen willen maken. Vooreerst inventariseren we of hiervoor voldoende belangstelling is. Als u belangstelling hebt, wilt u dat dan doorgeven aan Henk van Tilburg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Nieuwe leden
B. de Graaf                  Langegracht 40                     3811 BW AMERSFOORT
J.C. Kattemölle           Grote Spui 15                       3811 GA AMERSFOORT
M. van der Linden      Koningin Sophialaan 4          3818 HS AMERSFOORT
Mw. M. Mesdag         Mahlerstraat 5                      3816 LW AMERSFOORT
A. Mosterd                 Muurhuizen 11                     3811 EC AMERSFOORT
A. Schoonheijm          De Meesterproef 90              3813 GM AMERSFOORT
K. Stouten                  Heiligenbergerweg 79             3816 AG AMERSFOORT

 

Overleden
E. Bakker                    Schimmelpenninckkade 10    3813 AD AMERSFOORT (4 febr.)


MUSEUM FLEHITE TOONT NIEUWE AANWINSTEN
De collecties van Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite worden voortdurend aangevuld met kunstwerken en historische voorwerpen die relevant zijn voor de (cultuur)geschiedenis van de stad. De kunstcollectie wordt dankzij aankopen, schenkingen, legaten en langdurige bruiklenen telkens weer verrijkt met waarde- en betekenisvolle kunstwerken. De tentoonstelling loopt tot 6 april a.s. (Vanaf 1 maart weer 6 dagen per week geopend!)
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 maart a.s. zal de locatiemanager van Museum Flehite, Onno Maurer, ons kennis laten maken met de nieuwe aanwinsten.


TENTOONSTELLING ESTELLA DEN BOER IN HET MONDRIAANHUIS.
(tussen Tijd en Eeuwigheid; 22 februari t/m 4 mei 2014)
Het werk van de Nederlandse constructivist Estella den Boer (1912 - 2010) kent diverse overeenkomsten met het werk en levenspad van Mondriaan. Een opvallend gegeven, gezien de grote uiterlijke verschillen tussen hun kunstwerken.


Estella den Boer verlaat, net als Mondriaan, de figuratieve schilderkunst om abstract te gaan werken. Zij maakt midden jaren '50 kennis met Else van der Feer Ladèr – Lohmann. Deze expressief realistisch werkende kunstenares neemt Den Boer mee om te schilderen in de bossen rondom Baarn. Op aandringen van Lohmann verlaat Den Boer de werkelijkheid in haar schilderijen voor een meer expressieve schilderstijl. De lijn gaat vanaf dat moment een steeds belangrijkere rol spelen.
Evenals bij Mondriaan zijn voor Estella den Boer levensovertuiging en muziek een belangrijke bron van inspiratie. Echter, waar Mondriaan het universele probeert te verbeelden, wil Den Boer juist een dynamisch wereldbeeld vatten. Dit doet zij wel met dezelfde middelen als Mondriaan: lijn, vlakken, heldere kleuren en ritme. Het resultaat is een rijk oeuvre met veel variatie en experiment.

 

 


DE OORSPRONG VAN DE EEM
Hebt u een verhaal bij de oorsprong van de Eem? Wij zijn op zoek naar mensen die herinneringen, verhalen, weetjes of anekdotes hebben over de enige rivier die in Nederland zijn oorsprong en uitmonding heeft.
Fotograaf Ep de Ruiter en vormgever Ronald Boiten willen een boek samenstellen met foto’s en verhalen van mensen langs de Barneveldse Beek (de langste bronrivier van de Eem).
Hebt u een leuk, boeiend, bijzonder of informatief verhaal of kent u iemand die dat heeft? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Mocht u andere input of advies hebben of wilt u alleen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van dit project, stuur dan uw e-mailadres naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hebben u nodig om dit boek te maken.
Ep de Ruiter zal om de 3 weken van zijn wandel- en zoektocht een aantal foto’s plaatsen op LinkedIn/Facebook of sturen via de mail door middel van een nieuwsbrief. Op deze manier beleeft u de route mee.


GEDENKSTENEN AMERSFOORTSE VLUCHTELINGEN (1940)
Op de voormalige gemeentehuizen in Sint Maarten, Warmenhuizen en Dirkshorn bevinden zich herinneringsstenen, waarop Amersfoortse vluchtelingen hun dank uitspreken voor de gastvrije ontvangst in deze regio in het begin van de oorlog. Er bestaat een interessante fotowebsite: www.warmenhuizeninoudefotos.nl. Op deze website staan enkele foto’s met beschrijving.
Mocht u interesse hebben, kijk dan eens op deze site. Het betreft hier de omgeving van Schagen. Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


WERKZAAMHEDEN VOOR BRONZEN DEUREN IN OLV-TOREN BEGONNEN
De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen om de toegangsdeuren van de Onze Lieve Vrouwe Toren te vervangen door bronzen deuren. Deze nieuwe deuren zijn een geschenk aan de stad van de Stichting Open Oog. De werkzaamheden om de deuren te vervangen duren ongeveer drie weken. Op zaterdagmiddag 15 maart om 15.00 uur wordt het cadeau officieel aan de stad overgedragen. Naast het werk aan de toren starten tegelijkertijd ook de werkzaamheden voor een extra aanlegplaats voor de Waterlijn op de kademuur achter de Onze Lieve Vrouwetoren.


Beeldend kunstenaar Eric Claus heeft het ontwerp voor deze bronzen deuren bedacht en gemaakt. Claus maakte al veel figuratief werk in brons, waaronder beelden voor het koninklijk huis en gedenkpenningen voor de Nederlandse Bank. De deuren krijgen een voorstelling in een brons-reliëf van een grote Mariafiguur -verwijzend naar de naam van de toren- met onder de 'Mantelmadonna' kleinere voorstellingen over het leven van Maria en over het pelgrimsverleden van de toren. De plannen voor de nieuwe deuren zijn uitgewerkt in nauw overleg met de gemeente Amersfoort. Belangrijke historische gebouwen in binnen- en buitenland werden in het verleden -maar ook tegenwoordig nog- verrijkt met bronzen deuren. Ook de Dom in Utrecht heeft bijvoorbeeld een bronzen entreepartij. De nieuwe deuren vervangen de bestaande houten deuren. Deze houten deuren dateren uit 1931 en zijn niet van bijzondere historische waarde. Totdat een nieuwe functie voor deze deuren is gevonden zullen ze zorgvuldig worden opgeslagen.


De bronzen deuren worden volledig gefinancierd door giften en fondsen die door de Stichting Open Oog zijn geworven. De Stichting Open Oog heeft tot doel de geschiedenis van Amersfoort zichtbaar te maken in de stad. Bij de Onze-Lieve-Vrouwetoren doet zij dit in de vorm van bronzen toegangsdeuren met voorstellingen die verwijzen naar de historie van dit markante monument. In deze crisistijd wil de Stichting Open Oog laten zien dat het mogelijk is om positieve en bijzondere projecten te realiseren.
De Stichting en de kunstenaar presenteren en dragen de deuren op 15 maart over aan de stad. In het Rietveldpaviljoen (Zonnehof 8) is van 16 maart tot en met 4 mei een expositie te zien van schetsen, studies, schilderijen en beelden van de beeldhouwer Eric Claus.


AGENDA
Dinsdag 11 maart 2014 Veiling dubbelen uit de collectie van de OVF; Museum Flehite, aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 25 maart 2014 Algemene Ledenvergadering OVF
Zaterdag 12 april 2014 Wandeling Moderne Devotie in Amersfoort o.l.v. J. Koekkoek. Start 11.00 uur voor de ingang van de St. Joriskerk.

Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vrijdag 25 april 2014 Brongerslezing; A. van Hooff, “Een republiek van Bataven” (zie bericht hiervoor; aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Dinsdag 27 mei 2014 OVF-lezing: Michiel Kruidenier / Bastiaan van de Kraats, “Amersfoort en bedrijvigheid”. Verleden en toekomst van de War (voormalige kleurstoffenfabriek aan de Kleine Koppel 40)
Zaterdag 14 juni 2014 Excursie naar Hilversum (onder voorbehoud); kosten € 45,--. Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De lezingen - tenzij anders vermeld - worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat bij de lezingen te laat komen betekent voor een dichte deur te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
donderdagmiddag 13 maart 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 20 maart 2014 spreekt Hans van den Broek over koorts en honger.
donderdagmiddag 10 april 2014 genealogisch spreekuur.
dinsdagavond 15 april 2014 is er een algemene ledenvergadering en spreekt Jaap van Zweeden over digitalisering bij de NGV.
donderdagmiddag 8 mei 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 15 mei 2014 spreekt Mira Benes over een boek maken in Word.
donderdagmiddag 11 september 2014 genealogisch spreekuur.


HISTORISCH CAFE
U bent op donderdag 13 maart 2014 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom in het Stadscafé in Amersfoort bij het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Onno Maurer, directeur Museum Flehite, vertelt over de collectie Fiks, die de Oudheidkundige Vereniging Flehite onlangs verwierf.
Zoals altijd zal er tijdens dit café gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.