Nieuwsbrief februari 2014VAN HET BESTUUR


Algemene Ledenvergadering
Op 25 maart 2014 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens die vergadering kunt u weer kennis maken met de activiteiten van en binnen de vereniging. Evenals vorig jaar zal de Collectiecommissie een aantal voorwerpen uit de collectie van het museum presenteren. En wel in de vorm van VERZOEKNUMMERS. Als u meer wilt weten van een of meer voorwerp(en) in het museum, kunt u dat melden bij de voorzitter van de Collectiecommissie, Ger de Ree (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) De vijf meest genoemde voorwerpen zullen tijdens de vergadering worden behandeld.

 

Gezocht: Voorzitter van de Evenementencommissie
Door het aftreden van de heer H.W. van Tilburg is een bestuursvacature ontstaan. Eveneens is hierdoor de functie van voorzitter van de Evenementencommissie vacant.
Daarnaast was hij de contactpersoon vanuit het bestuur naar de bouwer en naar de beheerder van de website.


We nodigen u uit te reageren als u belangstelling hebt om voor deze vacature (of voor een deel daarvan) in aanmerking te komen. Van u wordt verwacht:
-   Participatie in het algemene verenigingsbeleid;
-   Beschikken over een historisch netwerk in Amersfoort;
-   Leiding geven aan de evenementencommissie (lezingenprogramma, excursie);
-   Werken in teamverband;
-   Enige bekendheid met het beheer van een website en het gebruik van sociale media als  

    facebook en twitter.


Reacties op dit verzoek kunt u sturen aan de voorzitter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook als u nadere inlichtingen wilt hebben over deze functie kunt u bij hem terecht (033-4652834)


Brongerslezing
Op 25 april 2014 zal de derde Brongerslezing zijn. Dr. Anton J.L. van Hooff hoopt dan te spreken over het onderwerp “Een Republiek van Bataven”.


Een Republiek van Bataven
Toen de opstandige noordelijke Nederlanden zowel in Frankrijk als in Engeland nul op het rekest kregen bij het zoeken naar een nieuwe landsheer, daagde bij Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en andere politieke en intellectuele leiders het besef dat ‘we’ het dan maar zonder vorst moesten stellen. Op zoek naar historische legitimatie kwamen ze natuurlijk bij Rome terecht. Ook dat had het koningschap afgeschaft en liet burgers door gekozen magistraten regeren, De Nederlanden waren dus eigenlijk een herleefde Res Publica met een gemengde constitutie. Volgens Hugo de Groot was dat bij de oude Bataven al niet anders geweest: hun krijgsheren werden door het volk aangesteld. Ook in de middeleeuwen waren volgens De Groot Nederlanders steeds wars geweest van autocratische vorsten.
De mythe van de Res Publica en die van de continuïteit met de Bataven vormde een politieke ideologie die nog doorwerkte in de Bataafse Republiek.
In de voordracht zal de spreker aan de hand van antieke en zeventiende-eeuwse teksten, ondersteund door beeldmateriaal, de mythe van een Republiek van Bataven tot leven roepen.

Over de spreker
Dr. Anton J.L. van Hooff (*1943) is klassiek historicus. Als hoofddocent antieke geschiedenis was hij tot zijn pensionering in 2008 aan de Universiteit van Nijmegen werkzaam. Hij publiceerde onder meer over antieke zelfdoding, Spartacus’ voortleven, en Polybios. In de laatste jaren verschenen van hem bij Ambo: Nero & Seneca. De despoot en denker (2010), Athene. Het leven van de eerste democratie (2011), Marcus Aurelius. De keizer-filosoof (2012) en in september 2013 Klassiek. Geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld, dat in december al aan een vierde druk toe was. In september 2014 verschijnt Keizer van het Colosseum. Hij is lid van het Republikeins Genootschap, dat het herstel van de Nederlandse vrijstaat nastreeft. Sinds 2009 is hij voorzitter van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte (sinds 1856).


Aanmelden
Voorafgaande aan de lezing is er een ontmoeting, waarbij gezorgd wordt voor “soep en brood”. Deelname is gratis voor leden van de OVF, de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden en de Historische Vereniging Soest-Soesterberg. Wel moet u zich aanmelden als deelnemer door middel van een (e-mail)bericht aan mw. A.A.B.M. Houet-Berenschot, Vondelplein 1, 3818 BC Amersfoort, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarbij vermelden met hoeveel personen u komt, of u gebruik maakt van de maaltijd en van welke vereniging u lid bent.

 

Vraag
Ik ben in het bezit van persoonlijke eigendommen en foto’s van J. Meijer en P. Meijer die ooit in Amersfoort hebben gewoond en ook daar een bedrijf hebben gehad, Meijer en Co. Ik ben zijn familieleden aan het opsporen om de foto’s terug te geven maar mogelijk wonen die nu in het buitenland. Kunt u mij meer info geven over deze personen?
Jose van Zutphen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )


Beleidsplan OVF
Om te voldoen aan de vernieuwde ANBI-voorwaarden moest de vereniging een Beleidsplan op haar website plaatsen. Nu was het bestuur nog doende om een dergelijk plan vorm te geven om het te gelegener tijd aan de leden voor te leggen ter vaststelling. Het plan dat nu op de website is geplaatst heeft daarom nadrukkelijk de status van “concept”.
We nodigen u uit om kennis te nemen van dit plan en ons te dienen met opmerkingen en adviezen, zodat we die kunnen betrekken bij de verdere vormgeving van het Beleidsplan.
Reacties zien we graag tegemoet op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Nieuwe leden
M. Boswinkel                   Amersfoortsestraat 126 d         3769 AN SOESTERBERG
G. van der Burgt               Zevenhuizerstraat 31                3828 BB HOOGLAND
A.H. van Garderen            Het Masker 170                       3823 GW AMERSFOORT
Mw. I.E.F. Haasdijk          Damreesche Spoor 14              3832 KR LEUSDEN
Mw. M. Hofman               Benoordenhout 1                     3823 CR AMERSFOORT
J. Koekkoek                      Joh. Bosboomstraat 11            3817 DP AMERSFOORT
Y. Over                              Fahrenheitstraat 33                  3817 WB AMERSFOORT
Mw. E. Reulen                  De Dobbe 23                            3823 GN AMERSFOORT
Th. Ruys                           Koningin Sophielaan 11           3818 HR AMERSFOORT
W.M. Schoenmakers         De Strang 21                             3823 GL AMERSFOORT

 

HET NIEUWE GEZICHT VAN ARCHIEF EEMLAND
Archief Eemland opent in het voorjaar van 2014 haar deuren in het Eemhuis. Met een verrassend interieur en een vernieuwd aanbod aan diensten en producten zochten zij ook een passende uitstraling. In de nieuwe huisstijl spelen de archiefstukken de hoofdrol.

Foto's vertellen over het leven van vroegere stadsgenoten en zes frisse kleuren omlijsten deze geschiedenisbeelden. Samen met het nieuwe logo vormen zij het nieuwe gezicht van Archief Eemland.


FRANK HALMANS WINNAAR VAN OPDRACHT MONDRIAANMONUMENT IN AMERSFOORT
De Amersfoortse wethouder van Cultuur, Pim van den Berg, heeft op 13 januari jl. in het Mondriaanhuis bekendgemaakt dat het ontwerp van kunstenaar Frank Halmans (Heerlen, 1963) is uitgekozen om te worden uitgevoerd als Monument voor Mondriaan in het centrum van Amersfoort. Frank Halmans is één van de drie kunstenaars die werd uitgenodigd om een monument te ontwerpen dat refereert aan de kindertijd van de in Amersfoort geboren Piet Mondriaan.
De afgelopen periode konden bezoekers van het Mondriaanhuis hun stem uitbrengen op één van de drie ontwerpen. Het ontwerp van Halmans bleek favoriet. Van de uitgebrachte stemmen ging tweederde naar zijn kunstwerk. Het Mondriaanmonument zal op termijn worden geplaatst aan het hek aan de Kortegracht tegenover het Mondriaanhuis. Op dit moment wordt via www.voordekunst.nl gezocht naar particulieren die willen bijdragen aan de realisatie van het monument.

 

 


MUSEUM FLEHITE TOONT NIEUWE AANWINSTEN
De collecties van Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite worden voortdurend aangevuld met kunstwerken en historische voorwerpen die relevant zijn voor de (cultuur)geschiedenis van de stad. De kunstcollectie wordt dankzij aankopen, schenkingen, legaten en langdurige bruiklenen telkens weer verrijkt met waarde- en betekenisvolle kunstwerken.


De collectie verrijkt toont een selectie uit de ‘kunstoogst’ sinds 2000. In de afgelopen periode mocht het museum enkele omvangrijke schenkingen en bruiklenen verwelkomen. De erven van Lotte Mayer, Engelbert L’hoëst, J.P. van Wisselingh en Albert Fiks schonken grote aantallen kunstwerken. Het Amersfoortse verzamelaarsechtpaar Kamerbeek en de gemeente Amersfoort gaven hun kunstcollecties in beheer aan het museum en dankzij een omvangrijk legaat van de Vrienden Stadsherstel kon een aantal impressionistische werken van Hendrik Jan Wolter worden aangekocht. Diverse verwervingen kwamen tot stand dankzij individuele giften van particulieren en bijdragen van de sponsors en Vrienden van Museum Flehite alsmede van de OVF/Stichting Fonds Bos.


Escher
Op de museumzolder presenteert Museum Flehite diverse werken van de Nederlandse grafisch kunstenaar M.C. Escher. Deze zijn afkomstig uit de kunstcollectie van de gemeente Amersfoort, die Museum Flehite beheert. Escher is vooral bekend om zijn ‘onmogelijke constructies’, studies naar oneindigheid en in elkaar passende patronen die geleidelijk van vorm veranderen.


Beperkte openstelling
De tentoonstelling is te zien t/m 6 april 2014.
In verband met bouwwerkzaamheden is het museum alleen in het weekend geopend van 11.00 tot 17.30 uur. Vanwege de bouw is ook tijdelijk alleen de entree aan de Breestraat 80 toegankelijk.


ROEREND RELIGIEUS ERFGOED; WAT DOEN WE ER MEE?
De Vereniging Oud-Utrecht organiseert op 11 februari 2014 in de (verwarmde) Pieterskerk te Utrecht een lezing over dit onderwerp. Toegang gratis; aanvang 20.00 uur (kerk open 19.30 uur)


Wekelijks sluiten twee kerken of kloosters hun deuren. Dit heeft grote gevolgen voor de kerkgangers, de kerkgebouwen, maar ook voor het religieus erfgoed dat zich in die gebouwen bevindt. De grote uitdaging is: wat doen we met deze voorwerpen? En hoe bepalen we hun culturele waarde?
Museum Catharijneconvent ontwikkelde samen met de Nederlandse kerken en erfgoedinstellingen een instrument om die waarde te bepalen. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit kerken in de stad en provincie Utrecht zal Marc de Beyer van Museum Catharijneconvent laten zien hoe we dat doen, en welke keuzes we vervolgens kunnen maken.

DOCUMENTAIRE ‘VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP’
Wie nu door de Hellestraat in Amersfoort loopt, kan zich moeilijk voorstellen hoe levendig dit straatje ongeveer een eeuw geleden is geweest. In kleine lage huisjes waren bedrijfjes gevestigd van allerlei ambachtslieden, er waren kooplieden actief en er woonden eenvoudige knechten en winkelbedienden. Alleen de oude kuiperij op nummer 7 getuigt nog van het rijke ambachtelijke verleden van deze straat. Hier werkten sinds 1905 drie generaties van de familie Meester als kuiper. Alleen dit pand, dat dateert uit de vroege zeventiende eeuw, is behouden gebleven. De inboedel van de kuiperij is als een ongeorganiseerd museum, dat de geschiedenis over het kuipersvak toont. Het laatst overgebleven eeuwenoude huisje, in combinatie met de prachtige inboedel, levert een uniek ensemble op. Siesta spant zich in voor het behoud van de kuiperij en zoekt samen met belanghebbenden naar toekomstmogelijkheden. Documentairemakers Huib Schoonhoven en Karen Kuiper hebben in opdracht van Siesta een bijzondere film gemaakt over de geschiedenis van drie generaties Meester en het kuipersambacht.


De première van deze documentaire vindt plaats op donderdag 6 februari 2014, van 17:00 tot 18:30 uur in het auditorium van de Stad van Cahen (Muurhuizen 104, Amersfoort).
U kunt uw komst aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


VEILING AMERSFOORTPRENTEN
De Oudheidkundige Vereniging Flehite gaat 234 dubbele prenten uit haar collectie veilen. De meeste zijn stadsgezichten van Amersfoort, bijvoorbeeld van De Wit en Doesburgh uit de 17e eeuw, Van Liender en Pronk uit de 18e, Wisselingh en Weissenbruch uit de 19e, Harting en Van Heukelom uit de 20e eeuw. Er zijn ook landkaarten en vrij werk van Willem van Dam. Bij de portretten komen we Jacob van Campen en Everard Meyster tegen, maar vooral Johan van Oldenbarnevelt. Het topstuk is de Keitrekking van Steven van Lamsweerde, een grote 17e-eeuwse prent.


Studente kunstgeschiedenis Catelijne van den Bosch heeft de prenten geselecteerd in het kader van haar stage bij Museum Flehite. Natuurlijk heeft het museum de leidraad voor het afstoten van museale objecten gevolgd. In overleg met de Collectiecommissie OVF zijn matige inzetprijzen vastgesteld.


De OVF vindt het belangrijk dat de prenten weer onder de mensen komen. Toegang tot de veiling is voorbehouden aan leden van de OVF, op vertoon van hun ledenpas. Bent u geen lid, word het dan alsnog voor € 30 per jaar. Belangstellenden kunnen de veilinglijst vanaf 1 februari opvragen bij Piek Theisens, (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U kunt ook een afdruk ophalen bij de receptie, maar belt u dan eerst: 033 2471100. De meeste prenten zijn gefotografeerd en de serie is digitaal opvraagbaar. Er zijn ook twee kijkuren, op dinsdag 4 en donderdag 6 maart, 16-17 uur.


De veiling zelf is gepland voor dinsdag 11 maart, vanaf 20 uur in het museum. Conservator Gerard Raven zal dan als veilingmeester optreden. Foto's van de prenten worden geprojecteerd. Leden die verhinderd zijn kunnen tevoren een schriftelijk maximumbod uitbrengen.


Na betaling aan de OVF krijgt de koper bericht dat hij zijn aankopen op afspraak kan halen.


WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER “SCHOOL IN GROOTMOEDERS TIJD”
Iedere zaterdagmiddag van 15.00-16.00 uur is er een klassengesprek met oud-leerlingen die voor 1955 op de scholen hebben gezeten.
Oud-leerlingen zijn van harte welkom op:
01 februari      De eerste Christelijke Nationale School (Rozenstraat)
08 februari      De tweede Christelijke Nationale School (Lingestraat)
15 februari      De Finse school in de Groengordel
22 februari      De Nieuwe School (Het Anker)
Zie ook De Stad Amersfoort van woensdag 29 januari jl.


AGENDA
Dinsdag 25 februari 2014 OVF-lezing: Ton Reichgelt: “Oud schrift”.
Dinsdag 11 maart 2014 Veiling dubbelen uit de collectie van de OVF; Museum Flehite, aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 25 maart 2014 Algemene Ledenvergadering OVF
Zaterdag 12 april 2014 Wandeling Moderne Devotie in Amersfoort o.l.v. J. Koekkoek. Start 11.00 uur voor de ingang van de St. Joriskerk. Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vrijdag 25 april 2014 Brongerslezing; A. van Hooff, “Een republiek van Bataven” (zie bericht hiervoor; aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Dinsdag 27 mei 2014 OVF-lezing: Michiel Kruidenier / Bastiaan van de Kraats, “Amersfoort en bedrijvigheid”. Verleden en toekomst van de War (voormalige kleurstoffenfabriek aan de Kleine Koppel 40)
Zaterdag 14 juni 2014 Excursie naar Hilversum (onder voorbehoud); kosten € 45,--. Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De lezingen - tenzij anders vermeld - worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat bij de lezingen te laat komen betekent voor een dichte deur te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
donderdagmiddag 13 februari 2014 genealogisch spreekuur.
dinsdagavond 18 februari 2014 spreekt Janjaap Luijt over archiefonderzoek naar goud en zilver.
donderdagmiddag 13 maart 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 20 maart 2014 spreekt Hans van den Broek over koorts en honger.
donderdagmiddag 10 april 2014 genealogisch spreekuur.
dinsdagavond 15 april 2014 is er een algemene ledenvergadering en spreekt Jaap van Zweeden over digitalisering bij de NGV.
donderdagmiddag 8 mei 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 15 mei 2014 spreekt Mira Benes over een boek maken in Word
donderdagmiddag 12 juni 2014 genealogisch spreekuur.
Op een nader vast te stellen datum in het voorjaar van 2014: een excursie naar het Museum van het Kadaster in Arnhem, in combinatie met een bezoek aan het nieuwe Gelders Archief aldaar.
Op een nader vast te stellen datum in 2014 is het onderwerp “Belgen in Amersfoort”.

 

HISTORISCH CAFE
U bent op donderdag 13 februari 2014 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom in het Stadscafé in Amersfoort bij het Historisch Café van Archief Eemland en partners.
Margriet Mijnssen-Dutilh van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt over de ontwikkelingen rond het Waterschap en zijn archieven.
Zoals altijd zal er tijdens dit café gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.