Nieuwsbrief januari 2014

 


VAN HET BESTUUR
In deze eerste nieuwsbrief van 2014 wenst het bestuur u een gezegend en inspirerend jaar toe. We hopen u bij verschillende van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

 
Algemene Ledenvergadering
Op 25 maart 2014 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens die vergadering kunt u weer kennis maken met de activiteiten van en binnen de vereniging. Evenals vorig jaar zal de Collectiecommissie een aantal voorwerpen uit de collectie van het museum presenteren. En wel in de vorm van VERZOEKNUMMERS. Als u meer wilt weten van een of meer voorwerp(en) in het museum, kunt u dat melden bij de voorzitter van de Collectiecommissie, Ger de Ree (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) De vijf meest genoemde voorwerpen zullen tijdens de vergadering worden behandeld.


Amersfoort als Belgenhoofdstad van Nederland (1914-1918)
Op 28 januari 2014 houdt Evelyn de Roodt in museum Flehite een lezing over het onderwerp ‘Amersfoort als Belgenhoofdstad van Nederland (1914-1918)’.
Het neutrale Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog een toevluchtsoord voor ruim één miljoen Belgische burgers en uitgeweken buitenlandse militairen. Verder vonden Duitse deserteurs en ontsnapte of uitgewisselde Britse en Duitse krijgsgevangenen een veilig heenkomen in Nederland. Bestuurders én bevolking stonden voor de gecompliceerde opgave om in moeilijke omstandigheden al die oorlogsgasten een veilig en menswaardig bestaan te bieden.
Daarbij verwierf Amersfoort een bijzondere positie door de ligging van een aantal internerings- en gezinskampen voor Belgische militairen, in en om de stad. Daardoor kon Amersfoort uitgroeien tot de officieuze ‘Belgenhoofdstad’ van Nederland.


Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas?
Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.


Brongerslezing
Op 25 april 2014 zal de derde Brongerslezing zijn. Dr. Anton J.L. van Hooff hoopt dan te spreken over het onderwerp “Een Republiek van Bataven”.


Een Republiek van Bataven

Toen de opstandige noordelijke Nederlanden zowel in Frankrijk als in Engeland nul op het rekest kregen bij het zoeken naar een nieuwe landsheer, daagde bij Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en andere politieke en intellectuele leiders het besef dat ‘we’ het dan maar zonder vorst moesten stellen. Op zoek naar historische legitimatie kwamen ze natuurlijk bij Rome terecht. Ook dat had het koningschap afgeschaft en liet burgers door gekozen magistraten regeren, De Nederlanden waren dus eigenlijk een herleefde Res Publica met een gemengde constitutie. Volgens Hugo de Groot was dat bij de oude Bataven al niet anders geweest: hun krijgsheren werden door het volk aangesteld. Ook in de middeleeuwen waren volgens De Groot Nederlanders steeds wars geweest van autocratische vorsten.


De mythe van de Res Publica en die van de continuïteit met de Bataven vormde een politieke ideologie die nog doorwerkte in de Bataafse Republiek.
In de voordracht zal de spreker aan de hand van antieke en zeventiende-eeuwse teksten, ondersteund door beeldmateriaal, de mythe van een Republiek van Bataven tot leven roepen.


Over de spreker
Dr. Anton J.L. van Hooff (*1943) is klassiek historicus. Als hoofddocent antieke geschiedenis was hij tot zijn pensionering in 2008 aan de Universiteit van Nijmegen werkzaam. Hij publiceerde onder meer over antieke zelfdoding, Spartacus’ voortleven, en Polybios. In de laatste jaren verschenen van hem bij Ambo: Nero & Seneca. De despoot en denker (2010), Athene. Het leven van de eerste democratie (2011), Marcus Aurelius. De keizer-filosoof (2012) en in september 2013 Klassiek. Geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld, dat in december al aan een vierde druk toe was. In september 2014 verschijnt Keizer van het Colosseum. Hij is lid van het Republikeins Genootschap, dat het herstel van de Nederlandse vrijstaat nastreeft. Sinds 2009 is hij voorzitter van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte (sinds 1856).


Aanmelden
Voorafgaande aan de lezing is er een ontmoeting, waarbij gezorgd wordt voor “soep en brood”. Deelname is gratis voor leden van de OVF, de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden en de Historische Vereniging Soest-Soesterberg. Wel moet u zich aanmelden als deelnemer door middel van een (e-mail)bericht aan mw. A.A.B.M. Houet-Berenschot, Vondelplein 1, 3818 BC Amersfoort, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarbij vermelden met hoeveel personen u komt, of u gebruik maakt van de maaltijd en van welke vereniging u lid bent.


Verwerving Collectie Albert Fiks
Op 11 december jl. heeft de OVF, bij notariële akte, een schenking aanvaard van werken van Albert Fiks (1908-1945; ca 600 tekeningen en schilderijen en een verzameling oefenschetsen). Deze werken waren in bezit van de familie Mintjes.
De betreffende werken zijn ondergebracht in de bruikleenovereenkomst met Museum Flehite. De verwachting is dat deze werken ook meer dan eens betrokken zullen worden in de presentatie van het museum. Daarnaast is het Museum Flehite voornemens om in het voorjaar een expositie van recente verwervingen te organiseren. Daarbij zal ook een deel van deze werken betrokken worden.

 


Albert Fiks - Stilleven met waterkan en fruit, 1942

 

 

 

 

 

Nieuwe leden
Mw. F.W. Heijman                    Schimmelpenninckstraat 84            3813 AL AMERSFOORT
S. Scherrenberg                          Liendertseweg 265                          3815 BD AMERSFOORT

 

Overleden
F.J. Vorstenbosch                     Breestraat 16                                    3811 BJ AMERSFOORT
A. Woudstra                            Van Hardenbroeklaan 34                   3832 CL LEUSDEN (11 september)

 

VEILING AMERSFOORTPRENTEN
De Oudheidkundige Vereniging Flehite gaat 234 dubbele prenten uit haar collectie veilen. De meeste zijn stadsgezichten van Amersfoort, bijvoorbeeld van De Wit en Doesburgh uit de 17e eeuw, Van Liender en Pronk uit de 18e, Wisselingh en Weissenbruch uit de 19e, Harting en Van Heukelom uit de 20e eeuw. Er zijn ook landkaarten en vrij werk van Willem van Dam. Bij de portretten komen we Jacob van Campen en Everard Meyster tegen, maar vooral Johan van Oldenbarnevelt. Het topstuk is de Keitrekking van Steven van Lamsweerde, een grote 17e-eeuwse prent.


Studente kunstgeschiedenis Catelijne van den Bosch heeft de prenten geselecteerd in het kader van haar stage bij Museum Flehite. Natuurlijk heeft het museum de leidraad voor het afstoten van museale objecten gevolgd. In overleg met de Collectiecommissie OVF zijn matige inzetprijzen vastgesteld.


De OVF vindt het belangrijk dat de prenten weer onder de mensen komen. Toegang tot de veiling is voorbehouden aan leden van de OVF, op vertoon van hun ledenpas. Bent u geen lid, word het dan alsnog voor € 30 per jaar. Belangstellenden kunnen de veilinglijst vanaf 1 februari opvragen bij Piek Theisens, (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U kunt ook een afdruk ophalen bij de receptie, maar belt u dan eerst: 033 2471100. De meeste prenten zijn gefotografeerd en de serie is digitaal opvraagbaar. Er zijn ook twee kijkuren, op dinsdag 4 en donderdag 6 maart, 16-17 uur.


De veiling zelf is gepland voor dinsdag 11 maart, vanaf 20 uur in het museum. Conservator Gerard Raven zal dan als veilingmeester optreden. Foto's van de prenten worden geprojecteerd. Leden die verhinderd zijn kunnen tevoren een schriftelijk maximumbod uitbrengen.


Na betaling aan de OVF krijgt de koper bericht dat hij zijn aankopen op afspraak kan halen.


START WERKZAAMHEDEN FUNDERING MUSEUM FLEHITE
Restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg is maandag 9 december begonnen met de werkzaamheden aan de fundering van Museum Flehite. Het zijn vooral de gevels van de twee uitbouwen uit 1898 die verzakken en op korte termijn aangepakt moeten worden. Ook de kademuur heeft schade opgelopen. De werkzaamheden duren tot en met maart 2014.
Inmiddels zijn pontons in de grachten gelegd en is materiaal aangeleverd om de kademuur te kunnen stutten. Ook zijn buizen tussen de beide kademuren geplaatst. In januari kan dan het binnenwerk voor het aanbrengen van de nieuwe fundering beginnen.


Vanaf 1 januari 2014 is Museum Flehite vanwege de bouwwerkzaamheden tijdelijk alleen in het weekend geopend van 11.00 tot 17.30 uur.


Voor (achtergrond)informatie over de bouwwerkzaamheden: www.amersfoort.nl/verbouwingflehite
Actuele informatie over openingstijden: www.museumflehite.nl


VERBOUWING MONDRIAANHUIS
Door diverse technische werkzaamheden in het museum zal het Mondriaanhuis gesloten zijn voor publiek in de periode 13 januari t/m 21 februari 2014. Wij hopen op uw begrip voor de situatie. Vanaf 21 februari bent u weer van harte welkom in het museum.


NIEUW IN DE HOLLANDSE WATERLINIE ERFGOEDREEKS
In samenwerking met het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie produceert Stokerkade een reeks over forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tot nu toe waren verschenen Fort Altena, Fort bij Asperen, Slot Loevestein, Fort Vuren, Werk aan het Spoel, Fort Pannerden, Werk aan het Bakkerskil, Fort bij Vechten, Fort bij de Nieuwe Steeg (Geofort) en Fort bij Everdingen. Nu zijn daar bijgekomen Fort bij Rijnauwen, Fort De Bilt en Fort Ruigenhoek.

De boekjes zijn verkrijgbaar op de forten en via Stokerkade: www.stokerkade.nl

 

Ze kosten € 7,50 per deel (excl. € 2 verzendkosten), € 20 voor de drie nieuwe delen (incl. verzending). Als u alle dertien boekjes uit de Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks in één keer aanschaft, betaalt u slechts € 85 (incl. verzending). Genoemde prijzen zijn incl. 6% btw.


WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
"Reünie in de Klas", met (iedere zaterdag) van 3 tot 4 uur: "het Klassegesprek" onder leiding van Gezina Tuinstra.
Op 11 januari "De school op Puntenburg".
Op 18 januari zijn alle leerlingen van de Willem de Zwijgerschool en de Theo Thijssenschool aan de beurt.
En op 25 januari is er “Reünie in de klas” voor de oud leerlingen van de Van der Palm en de Herman Gorterschool.
In februari de Christelijke Nationale School in het Soesterkwartier.
In maart de RK School in het Soesterkwartier.
Zie tevens www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl


AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)


Dinsdag 28 januari 2014 OVF-lezing: Evelyn de Roodt: “Amersfoort als Belgenhoofdstad van Nederland (1914-1918)”
Dinsdag 25 februari 2014 OVF-lezing: Ton Reichgelt: “Oud schrift”.
Dinsdag 11 maart 2014 Veiling dubbelen uit de collectie van de OVF; Museum Flehite, aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 25 maart 2014 Algemene Ledenvergadering OVF
Zaterdag 12 april 2014 Wandeling Moderne Devotie in Amersfoort o.l.v. J. Koekkoek
Vrijdag 25 april 2014 Brongerslezing; A. van Hooff, “Een republiek van Bataven” (werktitel)
Dinsdag 27 mei 2014 OVF-lezing: Michiel Kruidenier / Bastiaan van de Kraats, “Amersfoort en bedrijvigheid”. Verleden en toekomst van de War (voormalige kleurstoffenfabriek aan de Kleine Koppel 40)
Zaterdag 14 juni 2014 Excursie (voorlopig)


De lezingen - tenzij anders vermeld - worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat bij de lezingen te laat komen betekent voor een dichte deur te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
donderdagmiddag 9 januari 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 16 januari 2014 spreekt Jan Limpers over Aldfaer.
donderdagmiddag 13 februari 2014 genealogisch spreekuur.
dinsdagavond 18 februari 2014 spreekt Janjaap Luijt over archiefonderzoek naar goud en zilver.
donderdagmiddag 13 maart 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 20 maart 2014 spreekt Hans van den Broek over koorts en honger.
donderdagmiddag 10 april 2014 genealogisch spreekuur.
dinsdagavond 15 april 2014 is er een algemene ledenvergadering en spreekt Jaap van Zweeden over digitalisering bij de NGV.
donderdagmiddag 8 mei 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 15 mei 2014 spreekt Mira Benes over een boek maken in Word
donderdagmiddag 12 juni 2014 genealogisch spreekuur.
Op een nader vast te stellen datum in het voorjaar van 2014: een excursie naar het Museum van het Kadaster in Arnhem, in combinatie met een bezoek aan het nieuwe Gelders Archief aldaar.
Op een nader vast te stellen datum in 2014 is het onderwerp “Belgen in Amersfoort”.


HISTORISCH CAFE
U bent op donderdag 9 januari 2014 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners; deze vindt plaats in het Stadscafé in Amersfoort.


Archief Eemland zal een korte presentatie verzorgen over de verhuizing naar het Eemhuis.

 

Zoals altijd zal er tijdens dit café gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.