Nieuwsbrief augustus/september 2013

 


VAN HET BESTUUR


U mag reageren
Een Nieuwsbrief is voornamelijk en mededelingenblad. Maar het is ook een orgaan van de vereniging. Een middel van het bestuur om in contact te komen met de leden, om te weten wat er onder de leden leeft en ook om gezamenlijk nieuwe taken aan te vatten.

In de laatste nieuwsbrieven is een tweetal vragen aan u voorgelegd. Maar we kregen maar heel spaarzaam reacties (maximum 2). Zo vroegen we uw mening over (het niet doorgaan van) de excursie (Nieuwsbrief juni). Ook vroegen we of er belangstelling was om het initiatief van de Stichting Johan van Oldenbarnevelt voort te zetten (Nieuwsbrief juli).
Nu kan natuurlijk zo zijn dat er onder de leden (hoegenaamd) geen mensen zijn die zich zouden willen inzetten voor studie naar de betekenis van Johan van Oldenbarnevelt, wat we overigens betwijfelen.
Maar als bestuur verwachtten we wel wat meer respons op een vraag over de excursie, zodat we daar in de toekomst rekening mee kunnen houden.
Wellicht ten overvloede nemen we beide berichten nog een keer geheel of gedeeltelijk op.


           Excursie
           Tot onze spijt -en uiteraard ook van hen die zich hadden aangemeld- kon de excursie  

           niet doorgaan. Te weinig leden hadden zich aangemeld voor dit evenement.
           Het bestuur is benieuwd wat de reden hiervoor zou kunnen zijn. Lag het aan de  

           onderwerpen en locaties? Lag het aan de datum? Lag het wellicht nog ergens    

           anders aan?
           We zouden het waarderen als u deze vragen zou willen beantwoorden, zodat we daar

           bij de organisatie van een volgende excursie rekening mee kunnen houden. En als u  

           suggesties hebt voor een mooi excursiedoel, schroom niet ons dat mee te delen.


          Stichting Johan van Oldenbarnevelt
          In 1997 was het 450 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort werd   

          geboren. Naar aanleiding hiervan vormde een aantal mensen, onder leiding van (de    

          onlangs overleden) Henk Wiekart, een werkgroep (in 2001 omgezet in een stichting)   

          om de persoon van Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort “levend” te houden door  

          middel van lezingen en activiteiten over en rond gebeurtenissen betrekking hebbend op

          hem en de tijd waarin hij leefde. (-)
          Na 15 jaar wilden de bestuurleden van de stichting hun taken overdragen. Maar al snel

          werd duidelijk dat het niet lukte om opvolgers te vinden. Het bestuur heeft daarop

          besloten de stichting per 1 juli jl. op te heffen.
          Als bestuur van de OVF vinden we het jammer dat hiermee de georganiseerde  

          aandacht voor een belangrijke Amersfoorter wordt beëindigd. Daarom willen we

          inventariseren of er binnen de OVF de mogelijkheid bestaat om een werkgroep te

          vormen, die op enigerlei wijze de activiteiten zou kunnen voortzetten. (-)
          De werkgroep krijgt facilitaire ondersteuning van de vereniging en ruimte om te 

          publiceren in bijvoorbeeld de Nieuwsbrief of op andere wijze. Zeker de komende tijd zijn

          er markante feiten uit zijn leven te herdenken.
          Graag horen we of er onder onze leden belangstelling hiervoor bestaat. Meld dat bij mij

          (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook als u nadere informatie wenst kunt u contact met mij

          opnemen.


Nieuwe leden
Deze keer geen nieuwe leden. Wist u dat “mond tot mond reclame” de meest voorkomende reden is om lid te worden? Dus doe uw best!


Maand van de Geschiedenis
Het thema van de Maand van de Geschiedenis is dit jaar “Vorst en volk”. Het comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de erfgoedinstellingen in onze stad, waaronder de OVF, organiseren in de maand twee bijeenkomsten. De eerste zal plaats vinden op 1 oktober bij de RCE. Hoofdspreker is dan Thera Coppens. Vanuit het archief zal Dick van Wageningen, studiezaal medewerker en specialist zegels, een bijdrage leveren.
Op 22 oktober volgt dan een avond met als thema “Oranje Boven”. Hoofdspreker is dan Margriet van Eikema Hommes. Voor de meest recente informatie over deze en andere activiteiten in de Maand van de Geschiedenis zie de gezamenlijke website www.amersfoort-erfgoed.nl.


Open Monumentendag
Bij de Kroniek die u onlangs ontving was een brochure bijgesloten over de Open Monumentendagen op 14 en 15 september a.s. Aanvullend daarop geven we u het volgende bericht door:


Gratis extra spektakel op Open Monumentendagen 14 en 15 september van 10.00-16.00 uur


De Stichting Wegh der Weegen, die cultuurhistorische aandacht schenkt aan de al in 1647 door Jacob van Campen ontworpen route Amersfoort-Zeist-Utrecht, sluit aan bij het thema van 2013 "Macht en Pracht". Dit gezien de militaire geschiedenis die zich op de Wegh heeft afgespeeld. Daarom zijn er enkele spannende en unieke evenementen, geheel gratis voor het publiek.


Openstellingen van de vier defensiemusea rondom de Utrechtsweg/Amersfoortsestraat inclusief kosteloze pendeldienst van militaire vrachtwagens tussen de vestigingen:
- Cavaleriemuseum, Bernhardkazerne, Barchman Wuytierslaan 198, 3818 LN, Amersfoort;
- Historische collectie Bevoorradings- & Transporttroepen, Kamp Soesterberg, Zeisterspoor 8,

  3769 AP, Soesterberg;
- Regimentscollectie Technische Troepen, Kamp Soesterberg, Zeisterspoor 8, 3769 AP,

  Soesterberg;
- Dienstvakverzameling Militaire Administratie, Kamp Soesterberg, Zeisterspoor 8, 3769 AP,

  Soesterberg.


Ook zal de toegangspoort van de Du Moulinkazerne, Amersfoortsestraat 80, 3769 AL, Soesterberg, tijdelijk open zijn. Zo kan het publiek eveneens via die kazerne naar de militaire collecties gaan.
Verder optredens van enkele dichters van Taalpodium Zeist. Zij zullen regelmatig gedichten voordragen over het thema ‘Macht & Pracht’ bij het Belgenmonument - dat aan de Eerste Wereldoorlog herinnert - en op het voorplein van de Du Moulinkazerne.
Tevens is er de mogelijkheid een rondrit te maken op het militaire terrein in een YP408 pantservoertuig met een witte VN-beschildering, dat dienst heeft gedaan bij de vredesmissie van UNIFIL in Libanon.
Daarnaast nog extra aankleding van de musea met (groot) historisch materieel, een veldhospitaal en een veldkeuken met gratis soep (bij musea Zeisterspoor).

 

De drie opstaphaltes van de kostenloze pendeldienst zijn:


1: Voorplein Cavaleriemuseum in de Bernhardkazerne te Amersfoort;
2: Hoofdpoort Du Moulinkazerne, Amersfoortsestraat 80 te Soesterberg;
3: Voorplein van de drie logistieke musea, Zeisterspoor 8 te Soesterberg.


Bij opstappunten 1 en 3 is parkeergelegenheid voor auto's. De haltes zijn op militair terrein, dus zorg ervoor dat u uw legitimatie meeneemt.
Zie voor meer informatie www.weghderweegen.nl

 

 


MUSEUM FLEHITE VANAF 28 SEPTEMBER 2013 BEPERKT OPEN WEGENS NOODZAKELIJKE WERKZAAMHEDEN AAN DE FUNDERING
De gemeente Amersfoort heeft geconstateerd dat een deel van het gebouw van Museum Flehite aan het verzakken is. Deze situatie is op termijn niet zonder risico. Daarom is onlangs besloten om vanaf 28 september 2013 t/m januari 2014 ingrijpende funderingswerkzaamheden te gaan uitvoeren. Vanwege de bouwoverlast zal ons museum vanaf zaterdag 28 september a.s. tijdelijk alleen geopend zijn in het weekend. In deze weekends zijn de openingstijden verruimd van 11.00 tot 17.30 uur. De huidige familietentoonstelling ‘Op het Spoor!’ blijft tot het einde van de tentoonstelling gewoon toegankelijk op de reguliere openingstijden.


De beide negentiende-eeuwse uitbouwen van Museum Flehite zijn aan het verzakken. Als gevolg daarvan dreigt ook de kademuur het te begeven. Om dit probleem op te lossen heeft de eigenaar van het gebouw, de gemeente Amersfoort, besloten op korte termijn funderingswerkzaamheden te gaan uitvoeren. Er wordt nog nader onderzocht waardoor de verzakking is ontstaan.
Door de noodzakelijke ingreep zijn vanaf oktober t/m januari 2014 de drie zalen die in de uitbouw zijn gevestigd, de educatieve ruimte en de ruimte voor toiletten en garderobe gesloten voor publiek. Voor toilet en garderobe zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Voor de educatieve activiteiten zal Museum Flehite tijdelijk uitwijken naar een nog nader te bepalen locatie.
In de bouwperiode is het museum alleen toegankelijk via de ingang aan de Breestraat.


Tijdens de bouw beperkt open
Om er voor te zorgen dat het publiek zo min mogelijk bouw- en geluidsoverlast ervaart, heeft Museum Flehite ervoor gekozen om de aankomende tentoonstelling Amersfoorts Palet, Mondriaan – Fiks - L’hoëst e.v.a. alleen open te stellen in de weekenden van 11.00 tot 17.30 uur.
Amersfoorts Palet toont een brede waaier aan schilders, geboren tussen 1870 en 1920, die met Amersfoort zijn verbonden; ofwel omdat ze hier geboren zijn of omdat ze een belangrijke periode van hun werkzame leven in Amersfoort actief waren. De tentoonstelling wordt op zaterdag 28 september geopend.


In bouwperiode korting op de toegangsprijs
Om voor het publiek de bouwoverlast enigszins te verzachten geldt er in de gehele bouwperiode een korting van € 2,- op de toegangsprijs. Voor OVF-leden, houders van de Museumkaart en jeugd tot 18 jaar is de toegang gratis.


ARCHIEF EEMLAND VANAF 2 SEPTEMBER OP PROEF VIJF DAGEN PER WEEK GEOPEND
Om geïnteresseerden nog beter van dienst te zijn, gaat Archief Eemland met ingang van maandag 2 september 2013 vijf werkdagen per week open. Twee van die vijf dagen werken we op afspraak. Zo bereiden wij ons en onze bezoekers voor op de nieuwe dienstverlening in het Eemhuis. Het betreft een proef om te zien of deze wijze van dienstverlening aanslaat bij het publiek.


Nieuwe werkwijze
In het Eemhuis beschikt Archief Eemland over twee publieksruimten: de studiezaal originelen (‘de studeerkamer’) en een openbare publieksruimte. In het Eemhuis zal altijd minimaal één van de twee publieksruimten open zijn. Om bezoekers die originele archiefdocumenten willen raadplegen niet teleur te stellen starten we vanaf 2 september 2013 met de proef ‘Studiezaal open op afspraak’.
We laten daarmee bezoekers en medewerkers wennen aan deze werkwijze. De proef biedt meer inzicht in de wensen en behoeften van de bezoekers. Een voordeel is dat men voortaan ook op vrijdag (op afspraak) terecht kan op de studiezaal van het archief.


Openingstijden
De openingstijden gaan er vanaf 2 september 2013 als volgt uit zien:
Op maandag, dinsdag en donderdag is de studiezaal geopend van 9.00 - 17.00 uur. Voor een bezoek op woensdag en vrijdag dient men van te voren een afspraak te maken; op die dagen ligt het archiefmateriaal dan op het afgesproken tijdstip klaar.


Hoe werkt Studiezaal open op afspraak?
Wilt u op woensdag of vrijdag langskomen bij Archief Eemland? Stuur dan uiterlijk twee werkdagen van te voren een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Zet in ieder geval de volgende informatie uw e-mail:
1.Het doel van uw bezoek. Welke gegevens, bronnen of informatie wilt u inzien?
2.De gewenste dag en het gewenste tijdstip van uw bezoek.
3.Uw naam en contactgegevens.
4.Gebruik het onderwerp ‘afspraak’ in uw e-mail.
Een medewerker van het archief neemt vervolgens contact op om precieze datum en tijdstip vast te leggen. Na deze bevestiging, bent u van harte welkom. Uw gereserveerde archiefstukken liggen voor u klaar; een medewerker helpt u ter plekke graag verder op weg.


ONDERZOEKSWERKGROEP OORLOG EN VREDE
Op 3 juli vond in het grote huis op Landgoed Oostbroek de eerste bijeenkomst plaats van de onderzoekswerkgroep rond militair erfgoed. Dit is één van de lacunes uit Waard om te weten. Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht. Welke invloed hebben militairen, verdedigingswerken en linies in de loop der tijd gehad op de ontwikkeling van stad, dorp en platteland in de provincie Utrecht? Thema’s die een rol kunnen spelen zijn landschap, infrastructuur, economie, cultuur, etc. U kunt bijvoorbeeld denken aan:


- Romeinse tijd (47 v. Chr.-400): Romeinse nederzettingen, invloed Romeinen op bestaande

  bevolking
- Rampjaar (1672): plundering, Oude Hollandse Waterlinie, inkwartieringen
- Eerste Wereldoorlog (1914-1918): Nederland neutraal, mobilisatie, Belgische vluchtelingen,

  Keizer Wilhelm II
- 19e en 20ste eeuw: garnizoensplaatsen Utrecht, Nieuwersluis, Amersfoort
- Tweede Wereldoorlog (1939-1945): mobilisatie, invloed Grebbelinie en NHW op de omgeving
- Koude Oorlog (1947-1990): Wat merkten burgers in de provincie Utrecht hiervan?
- Herdenken/oorlogsmonumenten (1945-heden): Hoe zijn verschillende plaatsen in de provincie

  Utrecht omgegaan met het oorlogsverleden? Wat zie je daarvan terug in  

  oorlogsmonumenten?
- Vredestijd: welke invloed hadden militairen/militaire inrichtingen (bijv. linies) in vredestijd?
- Landschap: wat is er in het landschap nog terug te zien van militaire aanwezigheid in het

  verleden en hoe heeft dat het gebruik van het landschap beïnvloed?
Deelnemers verwerken hun onderzoeksresultaten in artikelen in tijdschriften en/of websites van historische verenigingen, Jaarboek Oud-Utrecht en voor een breder publiek bijv. in huis-aan-huis-bladen, op de erfgoedportal, etc. Meer informatie vindt u in het startdocument.


Wie kan meedoen?
Iedereen die belangstelling heeft voor lokale/regionale geschiedenis en historisch onderzoek wil doen en daarover wil publiceren voor een breed publiek. Hebt u interesse in het onderwerp en wilt u misschien meedoen met de werkgroep? Dat kan nog steeds, ook al is de eerste bijeenkomst al geweest. De volgende bijeenkomst is op woensdag 4 september, 15.00-17.00 uur, Grote Huis Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Mieke Heurneman, 030-2219770.DE HISTORIE VAN INDUSTRIEEL ERFGOED
Op zondag 8 september is drs. Michiel Kruidenier te gast bij Studium Generale Amersfoort. Hij is architectuurhistoricus met als specialisatie twintigste-eeuwse architectuur.
Het denken over oude fabrieken als cultureel erfgoed is betrekkelijk jong. Hoe is deze notie van industrieel erfgoed ontstaan? Sinds wanneer zijn we gaan denken dat oude fabrieken het behouden - en restaureren - waard zijn? En waarop kunnen we keuzes baseren bij herbestemming? Wat willen we precies behouden? Gaat het, zoals bij veel monumenten, vooral om de buitenkant? Of verdienen de binnenkant en het productieproces evenveel aandacht?
Aan de hand van enkele Amersfoortse en niet-Amersfoortse voorbeelden wordt ingegaan op de dilemma's rondom het behoud, herstel en hergebruik van dit type erfgoed.
De bijeenkomst begint om 16.00 uur in De WAR, Kleine Koppel 40 te Amersfoort. De entree is gratis.


Voor meer informatie: www.studiumgeneraleamersfoort.nl


HERINNERING INLOOPBIJEENKOMST BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD
Enige tijd geleden zonden we u een uitnodiging van de gemeente Amersfoort om mee te denken over het bestemmingsplan Binnenstad. De daarin genoemde inloopbijeenkomsten zijn:
         Data: woensdag 4 september, donderdag 5 september en maandag 9 september
         Tijdstip vanaf 15.30 tot 17.30 en vanaf 18.00 tot 20.00 uur
         Locatie Vermeerzaal, Stadhuisplein 1
Zie voor de zgn. startnotitie www.amersfoort.nl/binnenstad.


UTRECHTSE TEGELS, 1600-1900
Peter Sprangers, 180 pagina’s, full colour, hard cover, te bestellen via Centraal boekhuis, voorintekenprijs (t/m 15 september 2013): € 22,50


Op dinsdag 24 september wordt het eerste exemplaar van het boek 'Utrechtse tegels, 1600 - 1900' overhandigd. Met ruim 800 afbeeldingen toont dit boek u het aanzienlijke Utrechtse aandeel in de landelijke fabricage van wandtegels. U treft voorbeelden van de meest recente vondsten die via opgravingen lokaal aan het licht kwamen en zelfs van Utrechtse tegels aan de wand in verre oorden.
Met 'Utrechtse tegels, 1600 - 1900' kunnen tegelkenners de ontbrekende 300 Utrechtse jaren toevoegen aan hun eigen verzamelde documentatie. Waar voorheen slechts de toewijzing aan Utrecht werd gegeven, is het dankzij deze publicatie in de regel mogelijk om de verantwoordelijke bakkerij te benoemen, de periode waarbinnen is geproduceerd en soms zelfs de (meester-)schilder.


GOUDEN EEUW, HET RAADSEL VAN DE REPUBLIEK (recensie door Halina Janczak)
Maarten Prak; ISBN 978 94 6105 2445, 382 pagina’s, uitg. Boom, Amsterdam, € 28,50, verkrijgbaar bij o.a. De Algemene Boekhandel, Leusderweg 186, Amersfoort.


Het zou niet verkeerd zijn om het boek van Maarten Prak “Gouden Eeuw, Het raadsel van de Republiek” de bijbel van de Gouden Eeuw in Nederland te noemen. Dit boek heeft antwoorden op vragen rond deze rijke, veelbesproken periode. Er worden allerlei onderwerpen besproken, zoals de economische structuur in Nederland in XVII eeuw, politiek en bestuur, maatschappij met zijn handels drift, steden met kunst cultuur en godsdiensten, een nieuwe filosofie en wetenschap maar ook literatuur. Wat was het sterkste punt van de gewapende macht?
Alle grote namen kom je tegen: Johan van Oldenbarnevelt (1547 - 1619), Michiel de Ruyter (1607 - 1676), familie Trip, en vele, vele andere.
Heel interessant is het door Prak belichte filosofische standpunt van Baruch de Spinoza (1632-1677).
Deze publicatie sluit naadloos aan bij het dit jaar gevierde vierhonderd jaar bestaan van de Amsterdamse grachten gordel.


Is de crisis van het jaar 2008 te vergelijken met rampjaar 1672? Maar wat bedoelde Prak met “het raadsel van de Republiek”?


Prettig is de literatuuropgave per hoofdstuk, in de vorm van de bespreking van de gebruikte boeken. Hoewel het een wetenschappelijk boek is met veel noten - het wordt gebruikt bij het universitair geschiedenisonderwijs -, het is een boek dat heel prettig leest en dat door de lezer niet gemakkelijk opzij wordt gelegd.
Maarten Prak wil niet alleen Nederlandse lezers bereiken maar ook lezers buiten Nederland. Het boek verschijnt ook in Engels, zodat studenten uit alle wind streken hiervan kennis kunnen nemen.


Prof. Maarten Prak doceert Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij was gastconservator van het (nieuw verbouwde) Rijksmuseum in Amsterdam en wetenschappelijk adviseur bij de NTR – televisieserie over de Gouden Eeuw.


AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)


Dinsdag 24 september 2013 OVF-lezing: Jan Carel van Dijk, “Amersfoort en bedrijvigheid”: 75 jaar tandpastafabricage in Amersfoort.
Dinsdag 1 oktober 2013 Maand van de Geschiedenis: (o.a.) Thera Coppens; RCE, aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 22 oktober 2013 Maand van de Geschiedenis: (o.a.) Margriet van Eikema Hommes; RCE, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 29 oktober 2013 OVF-lezing: Raymond van Uppelschoten: Amersfoort en de rijksdriehoekmeting.
Donderdag 31 oktober 2013 Presentatie “Schatten van Amersfoort”; Museum Flehite; aanvang 17.00 uur.
Dinsdag 19 november 2013 Presentatie Jaarboek 2013; St. Georgiuskerk, ’t Zand 13. Joost Morel spreekt over Benjamin Cohen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de leden van de OVF hun Jaarboek krijgen. Aanvang 17.00 uur.
Dinsdag 26 november 2013 OVF-lezing: Nienke Rooijakkers, “Amersfoort en bedrijvigheid”: De geluidswandeling op de wagenwerkplaats (ook n.a.v. 150 jaar spoor in Amersfoort)
Dinsdag 28 januari 2014 OVF-lezing: Amersfoort en de Eerste Wereldoorlog / Belgische vluchtelingen (voorlopig)
Dinsdag 25 februari 2014 OVF-lezing: Ton Reichgelt: “Oud schrift”.
Dinsdag 25 maart 2014 Algemene Ledenvergadering OVF
Vrijdag 25 april 2014 Brongerslezing; A. van Hooff, “Een republiek van Bataven” (werktitel)

 

De lezingen - tenzij anders vermeld - worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat bij de lezingen te laat komen betekent voor een dichte deur te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
Donderdagmiddag 12 september 2013 genealogisch spreekuur.
Zaterdagmiddag 21 september 2013 is er een computergenealogiemiddag.
Donderdagmiddag 10 oktober 2013 genealogisch spreekuur.
Dinsdagavond 15 oktober 2013 spreekt dhr. Hans van Felius over “Boeven in de familie”.
Donderdagmiddag 14 november 2013 genealogisch spreekuur.
Dinsdagavond 19 november 2013 spreekt prof. dr. Marijke van der Wal over “de Sailing letters” (Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun (taal-)geheimen prijs), na een korte afdelingsledenvergadering.
Donderdagmiddag 12 december 2013 genealogisch spreekuur.
Donderdagavond 19 december 2013 spreekt dhr. Rob Dix over “Genealogisch onderzoek in Duitsland”.
Vervolgens donderdagavond 16 januari 2014, dinsdagavond 18 februari 2014, donderdagavond 20 maart 2014, dinsdagavond 15 april 2014 en donderdagavond 15 mei 2014.
Op een nader vast te stellen datum in het najaar van 2013: een excursie naar het Museum van het Kadaster in Arnhem, in combinatie met een bezoek aan het nieuwe Gelders Archief aldaar.
Op nader vast te stellen data in 2014 zijn de onderwerpen “Aldfaer” (spreker dhr. Jan Limpers) en “Belgen in Amersfoort”.


HISTORISCH CAFE
In de zomermaanden is er geen Historisch Café.
De volgende bijeenkomst staat gepland voor 12 september 2013 in het Stadscafé de Observant.