Nieuwsbrief mei 2020

VAN HET BESTUUR

In Memoriam
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 maart 2020, die niet kon doorgaan in verband met de coronamaatregelen, hadden wij natuurlijk stil willen staan bij de leden die ons in de afgelopen periode ontvallen zijn.

Om hen toch te kunnen gedenken, noemen wij hierbij – voor zover bij ons bekend – hun namen en de datum van overlijden:

De heer A.P. de Boer, 1 februari 2019
De heer S.H. Müller, 22 maart 2019
De heer H. Rooimans, 16 april 2019
De heer W.J. van Tent, 15 juni 2019
De heer G. Smeenk, 19 juli 2019
Mevrouw A.A.B.M. Houët-Berenschot, 21 juli 2019
De heer C. Gouw, 15 september 2019
Mevrouw A. van Drie-Vreekamp, 26 november 2019
De heer Jhr. Drs. E.M. van Beyma, 28 maart 2020

Nieuwe bestuursleden
Tijdens die geplande ALV stond ook de benoeming van bestuursleden op de agenda. Twee bestuurskandidaten zijn nu nog niet formeel benoemd. Inmiddels zijn deze twee personen wél actief geworden als bestuurslid en zullen ze worden vermeld op de website van de OVF. Tegenkandidaten waren namelijk niet ingediend. Zodra het mogelijk is weer een ledenvergadering te plannen, zullen de benoemingen alsnog geformaliseerd worden.

De nieuwe bestuursleden zijn:
Nelleke Visscher, Amersfoorter sinds 34 jaar.
Nelleke heeft een carrière achter de rug in he boekenvak. Begonnen als boekenverkoopster en geëindigd als (hoofd/eind/bureau) redacteur bij een uitgeverij. Studeerde ondertussen MO geschiedenis. Sinds 2019 actief als coördinator van de activiteitencommissie van de OVF.
Ook verbonden aan de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort (onderzoeker), de Stichting Leergeld Amersfoort (intermediair) en My Book Buddy (hand-en-spandiensten).
Vrije tijd: muziek (klarinet, piano), Ivriet, tennis, wandelen.

Trudy de Mooy, Amersfoorter sinds 33 jaar. Trudy heeft de studie maatschappijgeschiedenis gedaan en de Kunstacademie. Werk: rondleider in Amersfoort langs architectuur, stedenbouw en beeldende kunst in de openbare ruimte. Sinds 2003 manager Informatiecentrum Vathorst. Vanaf 2019 lid van de activiteitencommissie van de OVF. Vrije tijd: schilderen (T31.nl), architectuur/stedenbouw, fotografie, reizen.

Kroniek

Omsalg Bevrijdingsnummer Kroniek

Zoals u hebt kunnen merken heeft de OVF, samen met Archief Eemland, Bureau Monumentenzorg van de gemeente, Museum Flehite, Stichting Archeologie Amersfoort (STAA) en de Sectie Archeologie van de gemeente een speciaal bevrijdingsnummer uitgebracht van het tijdschrift historisch Amersfoort “Kroniek”. Als het goed is hebt u dat ontvangen. Deze keer is het blad echter ook kosteloos verspreid onder bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen en gaat het tevens naar nagenoeg alle scholen van het voortgezet onderwijs in onze stad. Het zal o.a. ter promotie van de OVF verder ook voor andere belangstellenden beschikbaar zijn. Onder meer in buurtcentra, het Eemhuis en Museum Flehite komen ze te liggen als die weer opengaan. Kijk daarom van tijd tot tijd op onze website www.historisch-amersfoort.nl of er al nieuws is over de verdere distributie en beschikbaarheid.

Uitstel Bevrijdingsintocht

Door de coronapandemie gaat de door de OVF georganiseerde historische bevrijdingsintocht van 8 mei a.s. helaas niet door. In overleg met de gemeentelijke projectleider hebben we bij alle betrokkenen aangegeven voorstander te zijn van verplaatsing naar vrijdag 25 september als dat mogelijk is. Uiteraard hangt dit vooral af van de maatregelen die de overheid stelt ten aanzien van evenementen. Daarnaast is het afhankelijk van de medewerking van Defensie en Keep them Rolling. In juni wordt wellicht duidelijk of dit haalbaar is, of dat het uitstel tot bijvoorbeeld mei 2021 wordt. Wat ons betreft is het namelijk uitstel en hopelijk géén afstel.

Andere Activiteiten
Het moge duidelijk zijn dat ook andere activiteiten in de komende maanden afgelast zijn. Na de zomer kan de situatie er echter totaal anders uitzien. Een drietal geplande zaken kan misschien tóch doorgaan, maar dan in aangepaste vorm (“anderhalve meter” scenario tot en met iets als digitaal). Daarom noemen we ze onder voorbehoud:

15 september – een lezing die zal aansluiten bij het thema van Open Monumentendag 2020 ‘Leermonument’. Mede dankzij nieuwe onderwijswetten werden in de 18e en 19e eeuw verspreid over Nederland heel veel schoolgebouwen neergezet. Ook in Amersfoort. Over die geschiedenis plus de achterliggende visies valt veel te vertellen.
3 november – een presentatie van de heer W. Houben over het CollectieCentrum Nederland (CC NL) te Vathorst. In een enorm complex zijn daar de depotstukken ondergebracht van het Nederlands Openluchtmuseum, Museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
26 november – presentatie Jaarboek.

Ledenstand
Op 1 mei 2020 heeft de OVF 711 leden.

FRAAI WANDELBOEKJE MET INDRINGENDE AMERSFOORTSE HERINNERINGEN AAN DE OORLOG

omslag Verloren vrijheid herwonnen

Bij verschillende boekhandels in Amersfoort is sinds kort het wandelboekje ‘Verloren vrijheid herwonnen’ verkrijgbaar. De viering van 75 jaar Bevrijding is voor de OVF, samen met Gilde, Archief Eemland en Stichting Herdenkingsstenen de aanleiding geweest om dit boekje uit te brengen. De kosten bij de boekhandel zijn € 1,50.

De wandeling van zo’n 7 kilometer voert langs aangrijpende herdenkingsplekken naar Kamp Amersfoort. Misschien weten nog maar weinig mensen dat er een loodzware geschiedenis aan deze tocht is verbonden. Velen hebben in de oorlog deze weg van het station naar Kamp Amersfoort (of vice versa) gedwongen moeten lopen, meestal op weg naar hun ondergang.

In het wandelboekje wordt aan de hand van persoonlijke verhalen, dagboekfragmenten van Amersfoorters en historische foto’s kort stilgestaan bij die donkere periode, bij de bevrijding en hoe men het leven weer probeerde op te pakken. Tegelijk voert de wandeling ook door een mooi stadsdeel van Amersfoort. De herdenkingen van 4 en 5 mei a.s. nodigen uit om deze wandeling – met name in deze coronatijd – individueel te gaan maken. Later wordt de tocht ook aangeboden o.l.v. gidsen van Gilde Amersfoort.

Het boekje kan voor OVF-leden besteld worden door € 1 over te maken op bankrekening NL95INGB0003795666 t.n.v. OVF met vermelding van het huisadres. Het wandelboekje wordt dan thuis bezorgd.

WIE WEET?
Al twee jaar doe ik een studie naar Pepernamen in Nederland om de herkomst van de Peperstraten en Peperstegen en andere Pepernamen in Nederland te bestuderen. Deze straten (in totaal meer dan 90 stuks) heb ik allemaal bezocht. Hun ligging en hoogte bekeken en gefotografeerd en zoveel mogelijk informatie erover verzameld. Daaruit vallen al heel wat verrassende conclusies te trekken. Onder meer de conclusie dat de meeste straten die nu nog Peperstraat heten in de alleroudste delen van de plaatsen liggen. Vaak zijn het straten die al in de volle middeleeuwen gebruikt werden. Komend jaar wil ik de resultaten van dat onderzoek in een boek uit gaan geven. Met als titel ‘Het geheim van de Peperstraten’. België, Frankrijk en Duitsland kennen ook Pepernamen maar die komen in een volgend deel. Amersfoort heeft een Peperstraat en gaat dus ook een dubbele pagina in dat boek innemen. Omdat een mens nu eenmaal niet alles in zijn eentje kan uitvogelen wil ik graag vragen of mensen die iets meer kunnen vertellen over de herkomst van de Peperstraat-namen in hun eigen woonplaats contact met mij willen opnemen. Voor de duidelijkheid: het gaat om de naamgeving van de straat. Staat hij al op oude kaarten? Komt de naam voor in oude oorkonden of geschriften? Is er misschien een recente verklaring? Zijn er nog meer of verdwenen Peperstraten in de gemeente? Etc.

Mocht U informatie over de (ex) Peperstraten in de regio hebben wilt u dan contact opnemen met Marja van Trier? (E: marjavantrier@xs4all.nl; T: 0416 363713).

AGENDA
Dinsdag 15 september 2020: een lezing die zal aansluiten bij het thema van Open Monumentendag 2020 ‘Leermonument’. Mede dankzij nieuwe onderwijswetten werden in de 18e en 19e eeuw verspreid over Nederland heel veel schoolgebouwen neergezet. Ook in Amersfoort. Over die geschiedenis plus de achterliggende visies valt veel te vertellen.
Dinsdag 3 november 2020: een presentatie van de heer W. Houben over het CollectieCentrum Nederland (CC NL) te Vathorst. In een enorm complex zijn daar de depotstukken ondergebracht van het Nederlands Openluchtmuseum, Museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Donderdag 26 november 2020: presentatie Jaarboek.

TENTOONSTELLINGEN
Op dit moment zijn de musea gesloten. De periode van de tentoonstellingen is verlengd in hoop op betere tijden.

Kunsthal KAdE
(8 februari t/m 30 augustus 2020): Tell me your story, 100 jaar Afrikaans-Amerikaanse kunst
Museum Flehite
(9 februari t/m 2 augustus 2020): Kunst uit Noord Nederland; H.N. Werkman e.v.a.; Collectie Niemeijer-Hidding. (zie nieuwsbrief februari). (t/m 2 augustus 2020): Amersfoort in Beeld
Mondriaanhuis
(t/m 25 oktober 2020): Spakenburgse diva’s in het Mondriaanhuis.
Wijkmuseum Soesterkwartier
Openingstijden: Elke zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook op afspraak. Voor meer informatie: Gezina Tuinstra, telefoon 033-4635661 of 06-2242275
Archief Eemland
(19 januari t/m 29 mei 2020) Amersfoort Bevrijd! Vreugde & Verdriet. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in het Eemhuis tijdens de openingstijden:
– maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur.
– donderdag: 10.00 tot 17.00 uur.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.