Voltooide activiteiten

dinsdag 27 september 2011

logo Drie Ringen

Leen Alberts over 'Amersfoorts bier'.

Leen is al heel wat jaren bezig met onderzoek naar de geschiedenis van het Amersfoortse bier in de periode 1300-1600 en hoopt hier eind 2012 op te promoveren aan de Universiteit Leiden. Eind april is een artikel van zijn hand verschenen in het Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis (Uitgeverij Verloren, Hilversum) over dronkenschap en het alcoholgehalte in laatmiddeleeuwse bieren, waaronder die van Amersfoort.

Over het Amersfoortse bedrijfsleven in de middeleeuwen heeft hij een bijdrage geschreven voor het in 2009 verschenen boek 'Bruit van d'Eem'.

De lezing wordt gehouden in Museum Flehite en begint om 20.00 uur.

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

dinsdag 25 oktober 2011

plaatje

Locatie: Museum Flehite, van 20.00 tot 22.00 uur

Henk van Tilburg over het ‘Oral History’-project van Archief Eemland (ivm de Maand van de Geschiedenis, thema ‘Ik en wij’).

Gratis voor leden, € 3,50 voor niet-leden

Henk van Tilburg heeft in samenwerking met het ‘Oral History Team’ van Archief Eemland een presentatie gemaakt over het ‘Oral History’-project van Archief Eemland. Hij behandelt aan de hand van voorbeelden uit de collectie (ruim 100 interviews) de volgende thema’s: ‘Interessante levensverhalen’, ‘Oorlog’, ‘Komst gastarbeiders’ en
‘Middenstanders’. Tot slot worden fragmenten uit een nieuwe film in het kader van het
thema ‘Middenstanders’ vertoond.

donderdag 17 november 2011

Locatie: 'De Stad van Cahen' (het vroegere ROB-gebouw, Kerkstraat, hoek Muurhuizen) tussen 16.00 en 18.00 uur.

Presentatie Jaarboek

Korte inhoud:
- Henk van Tilburg schrijft over het leven van de succesvolle Amersfoortse componist Tristan Keuris (1946-1996).
- Jos Hilhorst geeft een beeld van het middeleeuwse landgoed Hilhorst in Stoutenburg, in het bijzonder de oppervlakte, de bezitters, de tienden en de bewoners.
- Verder schrijft Addy Schuurman over de sociaal-economische betekenis van de wielersport. Hij geeft daarmee ook een inkijkje in de Amersfoortse samenleving aan het eind van de 19e eeuw en schetst de stad in die tijd als een centrum van de wielersport in Nederland.
- Simon Groot brengt ook een Amersfoortse componist voor het voetlicht: Joannes Tollius (Amersfoort ca. 1550 - Amersfoort? 1628/29). Hij reisde naar de archieven van Rieti, Assisi en Rome en ontdekte onvermoede kanten aan Tollius’ leven als dirigent.
- Vervolgens schrijft archeoloog André Clazing een artikel over de Papenhofstede. Een stil straatje dat er wat vergeten bijligt, maar niettemin op een eerbiedwaardig lange geschiedenis kan terugzien.
- Marc Hameleers verhaalt over zes verschillende uitgaven van de populairste polderkaart van Eemland (1666-1824). Deze kaart bestaat uit vier gegraveerde bladen met alle waterlopen en percelen, compleet met de namen en wapens van alle polderbestuurders. De edities zijn voortaan eenvoudig te achterhalen met behulp van dit artikel.
- Ten slotte schrijft Saskia Schrijer over de ontwikkelingsgeschiedenis van de begraafplaats Rusthof.
De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg
Amersfoort en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort, twee boekbesprekingen
en een overzicht van historische publicaties betreffende Amersfoort en de regio Eemland,
verschenen in 2010.

dinsdag 31 januari 2012

Watertoren Utrechtseweg

Locatie Museum Flehite aanvang 20.00 uur.

Lezing 'Watertoren Utrechtseweg 100 jaar oud' (1912; Rijksmonument), in het kader van het seizoensthema 'Monumenten'


Spreker: Henk van der Veen, auteur van het boek 'Watertorens in Nederland'


Korte inhoud:
Watertorens in het algemeen: functie, constructie en vormgeving. Watertorens
en herbestemming. Toespitsend op de watertoren van Amersfoort: historie,
architectuur, gebruik, opties voor de toekomst.

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.