Voltooide activiteiten

 

dinsdag 28 oktober 2014

 

Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort

Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur

 

Op dinsdag 28 oktober om 20.00 uur spreekt Gerard Raven in Museum Flehite over zijn tentoonstelling 'Belgen op de vlucht: gastvrij Amersfoort 1914-1918'.

Dit is een ander verhaal dan Evelyn de Roodt begin dit jaar hield in Museum Flehite. Zo gaat Gerard Raven in op de vraag of Amersfoort inderdaad gastvrij was. In de pauze is de tentoonstelling 'Belgen op de vlucht' in Museum Flehite te zien, die een beeld schetst van het leven van Belgen in en om Amersfoort, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.

De lezing wordt georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) en staat in het teken van het seizoensthema 'Oorlog en vrede' in 2014-2015.

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

 

Denkt u aan uw ledenpas? Beschikt u over een Museumkaart of een Rembrandtkaart, dan bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Voor anderen geldt een entreeprijs van € 10.

Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.

 

 

dinsdag 27 mei 2014

 

Locatie: Museum Flehite

Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur

 

Op dinsdag 27 mei om 20.00 uur spreken architectuurhistoricus Michiel Kruidenier en restauratie-architect Bastiaan van de Kraats
in Museum Flehite over 'De voormalige kleurstoffenfabriek aan de Eem - Verleden en toekomst'. De lezing wordt georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).

De voormalige kleurstoffenfabriek Warner Jenkinson op de hoek van de Kleine Koppel en de Geldersestraat kent een lange geschiedenis. Het complex werd gebouwd in 1881-1883 door de Amsterdamse architect G.B. Salm als ‘stoomluciferfabriek’. Met behulp van stoommachines werden hier lucifers gemaakt. Het hout werd aangevoerd over de Eem.
Het bedrijf heeft niet lang bestaan. Na een fusie werd de vestiging in 1888 verkocht aan de Duitse industriëlen Pick, Lange en Cornheim die er een kleurstoffenfabriek begonnen. Het bedrijf maakte vooral kleurstoffen voor de textielindustrie. De fabriek zou ruim een eeuw lang deze functie behouden, ondanks de vele naamswijzigingen, overnames en fusies. In 2001 verplaatste de firma Warner Jenkinson de productie naar Mexico en werd de fabriek gesloten. Het terrein en de opstallen werden gekocht door de Gemeente, die de ruimten sindsdien verhuurt aan diverse bedrijven, waaronder kunstenaars, een cateringfirma en een sportschool.
De laatste jaren speelt de vraag of er nog toekomst is voor het vervallen gebouwencomplex. Ooit lag het in de bedoeling om het af te breken en er nieuwbouw te realiseren. Maar de tijden zijn inmiddels veranderd. Bijna niemand waagt zich nog aan grootschalige nieuwbouwprojecten. Ook de publieke opinie is veranderd. Het overgrote deel van het Amersfoorts industrieel erfgoed is inmiddels afgebroken. Moeten we dit oudste fabriekscomplex van de stad niet sparen?

De lezing wordt gehouden door architectuurhistoricus drs. Michiel Kruidenier van De Onderste Steen en restauratie-architect ir. Bastiaan van de Kraats van het bureau 1meter98. Michiel Kruidenier zal ingaan op het verleden van het complex, de gebouwen en de vele aanpassingen en uitbreidingen. Bastiaan van de Kraats zal de toekomstmogelijkheden van het complex toelichten aan de hand van plannen die hij recentelijk heeft ontwikkeld.

Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas? Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.

 

 

dinsdag 19 november 2013

 

De presentatie van het Jaarboek Flehite 2013 zal plaatsvinden op dinsdag 19 november a.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in de Oud Katholieke Kerk (St. Georgius) aan het Zand 13 (kerk open om 16.30 uur) Omstreeks 17.00 uur zal Joost Morel iets vertellen over Benjamin Cohen.


Na afloop van de presentatie zal het Jaarboek uitgereikt worden aan de leden in de Joriszaal van de OKK (vanaf ca. 17.30 uur tot 19.00 uur).


Het jaarboek biedt zeven verschillende invalshoeken op de geschiedenis van Amersfoort en Eemland. Hoe zou Huis Randenbroek er uit hebben gezien toen Jacob van Campen het rond 1630 ontwierp? Waarom liep de bouw van het Bergkwartier zo anders dan de projectontwikkelaar in 1898 voorzag? Architect Gerrit Adriaans blijkt in 1929 een bijzondere poppenkast te hebben gemaakt. Theo Colenbrander ontwierp de tapijten van de Amersfoortsche Tapijtfabriek, die internationale faam verwierf maar daarna vergeten is. Dan verschuift de aandacht naar Benjamin Cohen, een Joodse tabakshandelaar en bankier die zaken deed met vorsten en prins Willem V te logeren had tijdens de burgeroorlog van 1787. En wat betekende de volgende oorlog van 1794-1795 voor de gewone man, toen duizenden Nederlandse, Britse en Duitse militairen in de omgeving waren gelegerd en ingekwartierd? Hoe verzetten de katholieken zich na de Hervorming van 1579 tegen pretenties van de gereformeerde minderheid? Zoals gebruikelijk wordt afgesloten met de jaaroverzichten van Monumentenzorg en Archeologie en de boekbesprekingen.


Leden van de OVF ontvangen het Jaarboek als onderdeel van hun lidmaatschap. Om kosten van verzending te besparen stelt het bestuur het zeer op prijs als de leden tijdens de presentatie alvast hun boek - en dat van kennissen die de presentatie niet kunnen bijwonen - komen halen.

 

 

 

donderdag 22 november 2012

 

Locatie: Lutherse Kerk aan de Langestraat 61.
Aanvang: 17.00 uur (kerk open om 16.30 uur).

 

De presentatie van het Jaarboek Flehite 2012 zal plaatsvinden op donderdag 22 november a.s. Omstreeks 17.00 uur zal Jan Lodewijks vertellen over zijn in het Jaarboek beschreven onderzoek naar de Joodse busondernemer Nathan Hilversum. Het Jaarboek zal worden uitgereikt aan Nathans kleindochter Rosa Jenny Hilversum, de enige nog levende persoon van die naam uit de ooit grote Joodse familie Hilversum.
Na afloop van de presentatie zal het Jaarboek uitgereikt worden aan de leden in de St. Joriskerk (vanaf ca. 17.30 uur tot 19.00 uur).

In het jaarboek staan zeven artikelen met zeer gevarieerde onderwerpen over de geschiedenis met betrekking tot Amersfoort en omgeving.
Dick Kaajan schrijft over het karakter van de geboren Amersfoorter Johan van Oldenbarnevelt, naar aanleiding van een niet eerder gepubliceerde verkenning uit 1960.
Jan H. Lodewijks beschrijft het leven van Nathan Hilversum (Amersfoort 1873-1959). Een joodse Amersfoortse koopman/ondernemer met een buitengewone veerkracht, een man om te gedenken. Margriet Mijnssen-Dutilh en Willem van Maren spreken over de afwateringsproblemen van Maarsbergen naar Woudenberg, waarin de inhoud en betekenis van een oorkonde uit 1370 centraal staat.
Patricia Debie schrijft over twee invloedrijke Amersfoorters, tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen (1870-1943) en zijn oom A.M. Tromp van Holst (1854-1920). Zij voerden één van de eerste Nederlandse tuinrestauraties uit, van een 17e-eeuwse tuin in Amersfoort.
Gerard Raven besluit zijn reeks over de protestantse fusiekerken met een artikel over de laatste tachtig jaar van de lutherse gemeente Amersfoort, 1929-2009.
Geertruida de Moor en Ronald van der Spiegel houden een pleidooi om voor een goed beeld van de Hollandse lakennijverheid ook het Amersfoortse laken te bezien. Zij onderzoeken de aankopen van Amersfoorts laken door het klooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout, rond 1500.
Wilma van den Heuvel en Maarten van Dijk geven een overzicht van de op dit moment verzamelde kennis over grafheuvels in de regio Amersfoort. Zij zien in hun inventarisatie aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.
De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van de afdeling RO/Monumentenzorg en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort en in deze aflevering één boekbespreking.

Leden van de OVF ontvangen het Jaarboek als onderdeel van hun lidmaatschap. Om kosten van verzending te besparen stelt het bestuur het zeer op prijs als de leden tijdens de presentatie alvast hun boek - en dat van kennissen die de presentatie niet kunnen bijwonen - komen halen.

 

 

dinsdag 25 februari 2014

 

Locatie: Museum Flehite.

 

Op dinsdag 25 februari om 20.00 uur spreekt Ton Reichgelt in Museum Flehite over 'Oud schrift'. De lezing wordt georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).

Het lezen van oud schrift geeft een directe toegang tot de geschiedenis, een veel opener en rijkere wereld dan u uit de geschiedenisboeken kent. Het kost wel wat moeite, maar het is een verrijking van de geschiedenisbeleving.

Na een overzicht van de ontwikkeling van het schrift in Europa vanaf de Romeinse tijd tot de negentiende eeuw volgt een overzicht van bijzondere archiefstukken uit Archief Eemland. Niet alleen officiële oorkonden maar ook meer informele teksten, die verrassende doorkijkjes op de geschiedenis in Amersfoort leveren, zoals het verraad in 1536, een verliefde en rijmelende klerk op het stadhuis of een huisvredebreuk bij een predikant.

Oud schrift kunnen lezen verruimt de mogelijkheden voor het voorouderonderzoek en maakt het veel leuker.

De lezing houdt kennismaking met het oud schrift in en is geen cursus.

Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas? Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.