Voltooide activiteiten

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Dirk de Vries
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

In het vlakke Nederland springen torens in het oog, ook al zijn ze niet eens zo hoog. Vanouds tekenen torens het landschap, dienen zij als oriëntatiepunten en als tijd- en richtingwijzers die ver boven bomen en bebouwing uitsteken. Op oude prenten staan ze extra hoog afgebeeld om het aanzien van een stad te versterken, zoals ook de bijna 100 meter hoge O.L.-Vrouwetoren  van Amersfoort. Tijdens de lezing vergelijken we ambities met de gerealiseerde werkelijkheid in een aantal verschillende steden.

Waarom de keuze voor een tweetorenfront of één enkele toren? Hoe lang werkte men aan zo’n toren, wat weten we van de bouwers en de symboliek die in het bouwwerk besloten ligt? We kijken naar bewaard gebleven ontwerpen en maquettes en behandelen bouwhistorische aspecten van de Amersfoortse toren: materiaalgebruik, steenhouwersmerken, sculptuur van kraag- en sluitstenen, aansluitingen, kelders, kokers, verborgen ruimten, galerijen, wenteltrappen, klokkenstoelen en het ‘Utrechtse schema’. In Amersfoort is de bijbehorende kerk helaas verdwenen maar het had slechter kunnen aflopen met de toren die er gelukkig nog staat als één van de fraaiste en hoogste van Nederland. De le

Prof.dr. Dirk J. de Vries is senior architectuur- en bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, tevens als bijzonder hoogleraar Bouwhistorie en Erfgoed verbonden aan de Universiteit Leiden.   

In principe is er vrije inloop, maar onder andere in verband met de brandveiligheid is de maximale zaalcapaciteit 80 personen. Heel af en toe dreigt dit maximum overschreden te worden. Toegang vindt dan plaats in volgorde van binnenkomst.

  

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Marjory Degen
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

In 2017 is het 100 jaar geleden dat De Stijl werd opgericht. Nog steeds, en misschien wel meer dan ooit is deze overal om ons heen aanwezig. Soms is dat overduidelijk, soms ook totaal niet. Wat is De Stijl eigenlijk? En wat maakt de invloed vandaag de dag nog zo groot?
In deze lezing zal Marjory Degen, conservator van het Mondriaanhuis in Amersfoort, ingaan op De Stijl. De oprichting maar ook de nawerking ervan in de 20e en 21e eeuw. Wie waren zijn belangrijkste leden en wat was het dat hen bond? Één van de belangrijkste aspecten van De Stijl was de kleurtoepassing. Hoe keek men daar tegenaan en komt dit overeen met hoe wij tegenwoordig De Stijl beschouwen?
Daarnaast zal Mondriaan als bekendste Stijlkunstenaar centraal staan. Verkozen door Amersfoort als de bekendste inwoner allertijden is hij de trots van de regio, maar was dat in zijn eigen tijd ook wel zo? Wie was hij eigenlijk en hoe is hij geworden tot een wereldwijd bekend en revolutionair kunstenaar? En welke rol heeft De Stijl gespeeld in het leven en werk van Mondriaan?
Beginnend bij het begin, in 1872 in Amersfoort, en eindigend in 2017 probeert Degen een kijkje in het leven van een kunstenaar te geven. Zijn werk, leven en eigenaardigheden, maar ook zijn vriendschappen en inspiratiebronnen. Zou Mondriaan eigenlijk een trots man zijn nu hij zijn bekende stijlkenmerken overal terug ziet?

In principe is er vrije inloop, maar onder andere in verband met de brandveiligheid is de maximale zaalcapaciteit 80 personen. Heel af en toe dreigt dit maximum overschreden te worden. Toegang vindt dan plaats in volgorde van binnenkomst.

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Diverse sprekers
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  Alleen voor OVF-leden

Nadere informatie volgt.

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker(s):  Anton Groot, Johan Galjaard, Max Cramer
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden  €3,50

Nadere informatie volgt.

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Albert Boersma
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden  €3,50

 

Wie kent niet het grote stadsgezicht van de Amersfoortse schilder Matthias Withoos in Museum Flehite? Maar Withoos maakte ook talrijke stillevens en vooral vanitas-stillevens: vanitas betekent letterlijk ijdelheid. Ze zijn bedoeld om de 17de-eeuwer thuis stof tot nadenken te geven en hem eraan te herinneren op het rechte pad te blijven. Aards plezier was eindig, maar het ging uiteindelijk om het leven na de dood. Withoos plaatste de symbolen van vergankelijkheid, zoals schedels en nachtdieren, in een Italiaanse parkomgeving, landschap of in het bos.

Welke boodschap wilde Withoos meegeven aan zijn 17e-eeuwse tijdgenoten? En door welke onderwerpen en schilders liet Matthias Withoos zich inspireren?

Albert Boersma neemt ons mee in de vele 17de-eeuwse verpakte boodschappen, die wij als 21-ste-eeuwer niet meer kennen. Kortom stof tot nadenken.