Voltooide activiteiten

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Jos Bazelmans
Waar:  RCE-gebouw; Smallepad 5 te Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

Op dinsdag 31 oktober, de laatste dag van de Maand van de Geschiedenis, organiseren de OVF en de RCE een lezing over het oerbos dat Jos Bazelmans, hoofd van de afdeling Archeologie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, ontdekte in het bos tussen Amersfoort en Leusden. De lezing vindtplaats in het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) aan het Smallepad; het begint om 20.00 uur en is om 22 uur afgelopen.

Bazelmans vertelt over hoe oude bosresten ons een unieke inkijk bieden in een dramatische klimaatverandering aan het einde van de laatste ijstijd. Daarnaast zal ook Petra Doeve, houtdeskundige/dendrochronoloog van het RCE, een bijdrage leveren.

12.850 jaar oud bos
Tijdens het hardlopen op het landgoed Den Treek-Henschoten zag Bazelmans graafmachines bezig om nieuwe natuur te creëren. Daarbij werden oude aardlagen zichtbaar, waarvan hij er één herkende als de zogeheten Usselo-bodem. Deze bodem stamt uit een warme periode tijdens de laatste ijstijd (de Allerød-periode, 13.900-12.850 jaar geleden).
Enkele weken na de ontdekking bleek dat de Usselo-bodem in het zuidoostelijke deel van de afgraving overging in een dieper gelegen veenachtige laag. Tot ieders verrassing kwamen uit die laag complete dennenbomen tevoorschijn. Intussen weten we dat de bomen zo’n 12.850 jaar oud zijn, uit de overgangstijd van de relatief warme Allerød-periode en de veel koudere Jonge Dryas-periode.

Op 1 november naar haar het Bos van Jos
Woensdagmiddag 1 november neemt Jos Bazelmans ons mee naar ‘zijn’ bos. Daar zijn boomstammen op hun oorspronkelijke plek te bewonderen, bij de nieuwe Vogelplas. De excursie begint om 14.45 uur op de parkeerplaats Waterlooweg (bereikbaar via ventweg richting Restaurant Croy Sterrenbosch). De locatie is slecht toegankelijk voor hen die slecht-ter-been-zijn.

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Jan Carel van Dijk
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

Voor veel Amersfoorters spreken bedrijfsnamen als COVA, Bronswerk, Erdal, Meursing, Noack en Phoenix nog steeds tot de verbeelding. Het zien van mooie beelden met begeleidend commentaar zal dan zeker nostalgische gevoelens oproepen. Maar er waren en zijn nog veel méér bijzondere fabrieken in de Keistad. In de uitgebreide bloemlezing met unieke foto's en zelfs enkele films komen ook daarvan de nodige aan bod. 

 In principe is er vrije inloop, maar onder andere in verband met de brandveiligheid is de maximale zaalcapaciteit 80 personen. Heel af en toe dreigt dit maximum overschreden te worden. Toegang vindt dan plaats in volgorde van binnenkomst.

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Dirk de Vries
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

In het vlakke Nederland springen torens in het oog, ook al zijn ze niet eens zo hoog. Vanouds tekenen torens het landschap, dienen zij als oriëntatiepunten en als tijd- en richtingwijzers die ver boven bomen en bebouwing uitsteken. Op oude prenten staan ze extra hoog afgebeeld om het aanzien van een stad te versterken, zoals ook de bijna 100 meter hoge O.L.-Vrouwetoren  van Amersfoort. Tijdens de lezing vergelijken we ambities met de gerealiseerde werkelijkheid in een aantal verschillende steden.

Waarom de keuze voor een tweetorenfront of één enkele toren? Hoe lang werkte men aan zo’n toren, wat weten we van de bouwers en de symboliek die in het bouwwerk besloten ligt? We kijken naar bewaard gebleven ontwerpen en maquettes en behandelen bouwhistorische aspecten van de Amersfoortse toren: materiaalgebruik, steenhouwersmerken, sculptuur van kraag- en sluitstenen, aansluitingen, kelders, kokers, verborgen ruimten, galerijen, wenteltrappen, klokkenstoelen en het ‘Utrechtse schema’. In Amersfoort is de bijbehorende kerk helaas verdwenen maar het had slechter kunnen aflopen met de toren die er gelukkig nog staat als één van de fraaiste en hoogste van Nederland. De le

Prof.dr. Dirk J. de Vries is senior architectuur- en bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, tevens als bijzonder hoogleraar Bouwhistorie en Erfgoed verbonden aan de Universiteit Leiden.   

In principe is er vrije inloop, maar onder andere in verband met de brandveiligheid is de maximale zaalcapaciteit 80 personen. Heel af en toe dreigt dit maximum overschreden te worden. Toegang vindt dan plaats in volgorde van binnenkomst.

  

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Marjory Degen
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

In 2017 is het 100 jaar geleden dat De Stijl werd opgericht. Nog steeds, en misschien wel meer dan ooit is deze overal om ons heen aanwezig. Soms is dat overduidelijk, soms ook totaal niet. Wat is De Stijl eigenlijk? En wat maakt de invloed vandaag de dag nog zo groot?
In deze lezing zal Marjory Degen, conservator van het Mondriaanhuis in Amersfoort, ingaan op De Stijl. De oprichting maar ook de nawerking ervan in de 20e en 21e eeuw. Wie waren zijn belangrijkste leden en wat was het dat hen bond? Één van de belangrijkste aspecten van De Stijl was de kleurtoepassing. Hoe keek men daar tegenaan en komt dit overeen met hoe wij tegenwoordig De Stijl beschouwen?
Daarnaast zal Mondriaan als bekendste Stijlkunstenaar centraal staan. Verkozen door Amersfoort als de bekendste inwoner allertijden is hij de trots van de regio, maar was dat in zijn eigen tijd ook wel zo? Wie was hij eigenlijk en hoe is hij geworden tot een wereldwijd bekend en revolutionair kunstenaar? En welke rol heeft De Stijl gespeeld in het leven en werk van Mondriaan?
Beginnend bij het begin, in 1872 in Amersfoort, en eindigend in 2017 probeert Degen een kijkje in het leven van een kunstenaar te geven. Zijn werk, leven en eigenaardigheden, maar ook zijn vriendschappen en inspiratiebronnen. Zou Mondriaan eigenlijk een trots man zijn nu hij zijn bekende stijlkenmerken overal terug ziet?

In principe is er vrije inloop, maar onder andere in verband met de brandveiligheid is de maximale zaalcapaciteit 80 personen. Heel af en toe dreigt dit maximum overschreden te worden. Toegang vindt dan plaats in volgorde van binnenkomst.

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Diverse sprekers
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  Alleen voor OVF-leden

Nadere informatie volgt.