Voltooide activiteiten

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Peter van den Hooff
Waar:  Stad van Cahen; Muurhuizen 104; Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

“DE GAPER: BOEGBEELD VAN DE GENEESMIDDELVOORZIENING”.

Ooit moeten er honderden gapers geweest zijn, verspreid over heel Nederland. Tegenwoordig zien we dit typisch Nederlandse uithangteken echter bijna nergens meer in het straatbeeld en staan veel bewaard gebleven exemplaren in een museumdepot. Een uitzondering hierop vormen de twee Amersfoortse exemplaren, die de voorbijganger nog altijd met open mond aankijken. Maar wat is een gaper eigenlijk? Hoe is dit beeld zo sterk verbonden geraakt met de apotheek en later de drogisterij? In deze lezing geeft Peter van den Hooff antwoord op deze vragen, terwijl hij u meeneemt door historisch Amersfoort. Aan de hand van beeldmateriaal uit Archief Eemland laat hij zien waar de gaper eertijds heeft uitgehangen en plaatst hij de Amersfoortse exemplaren in een bredere cultuurhistorische context.


Peter van den Hooff (1987) is onderzoeker bij de Vakgroep Geschiedenis van de Farmacie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast ontwikkelt hij als online tentoonstellingsmaker een virtueel museum voor Stichting Farmaceutisch Erfgoed. Een van de tentoonstellingen in dit museum is gewijd aan de gaper en is te vinden op www.degapergalerij.nl
Detail op.

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Jojaneke Clarijs
Waar:  Stad van Cahen; Muurhuizen 104; Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

Bollenburg is een uniek en beroemd muurhuis uit circa 1400 in de historische binnenstad van Amersfoort. Het pand is een van de oudste en gaafste muurhuizen van de stad. Landelijk gezien vormen deze kolossale muurhuizen een bijzonder huistype door hun zeer brede, maar ondiepe volume en de verhoogde woonverdieping (als een bel-etage). Ze staan precies op de plek van de eerste stadsmuur, waardoor ze een ring rond de oude binnenstad vormen.

Bollenburg – onder Amersfoorters beroemd als het woonhuis van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt – maakt nog altijd een sterk middeleeuwse indruk. Zo zijn de volledige kapconstructie, balklagen met sleutelstukken, kaarsnissen en keldergewelven behouden gebleven. In het huis bevinden zich zeldzame en bijzondere muurschilderingen: middeleeuwse schilderingen van heiligen en een forse schildering van het Laatste Oordeel van kort na de Reformatie.

Voor het eerst zijn de bouw- en bewoningsgeschiedenis van Bollenburg diepgaand onderzocht door Jojanneke Clarijs. Het resultaat is een uitzonderlijk en veelzijdig verhaal. In september 2017 is hierover het boek Bollenburg. Het Huis Van Oldenbarnevelt verschenen bij uitgeverij Thoth.  
 
Op 15 mei doet de auteur Jojanneke Clarijs de vroegste geschiedenis van Bollenburg uitgebreid uit de doeken. Aan de hand van vele dia's laat ze zien hoe Bollenburg er bij de bouw uitzag, van binnen en van buiten. Tevens is er aandacht voor het extreem vroege bouwjaar in relatie tot de bouw van de tweede stadsmuur en de bijzondere eigendomssituatie. Ook de ingrijpende verbouwing eind zestiende eeuw tot lint- en spinhuis voor (wees)kinderen wordt besproken. Tijdens de lezing worden fraaie detailfoto's getoond van de muurschilderingen, die niet zijn opgenomen in de publicatie. De foto's zijn van de hand van fotograaf erfgoedfoto.nl | r.j. stöver. 
 
De lezing biedt een intrigerende inkijk achter de monumentale gevels van Bollenburg. 
 
Na afloop is het boek tegen contante betaling (€ 17,95) verkrijgbaar bij de auteur.

 

 

 

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Luc. Panhuysen
Waar:  RCE-gebouw; Smallepad 5 te Amersfoort
Toegang:  Zie de tekst hieronder

De Brongerslezing wordt dit jaar gehouden op 13 april a.s. Deze tweejaarlijkse gebeurtenis beoogt een ontmoetingsplatform te bieden aan geïnteresseerden in historie en erfgoed in de regio Eemland. Zowel leden van de OVF als van de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden, de Historische Vereniging Soest-Soesterberg en de Historische Vereniging Bunscote zijn hierbij van harte welkom.

Luc Panhuysen (Den Haag, 1962), journalist en historicus, zal de Brongerslezing verzorgen. Hij hoopt te spreken over Johan van Oldenbarnevelt, een geniaal en al te menselijk politicus.
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) is misschien wel de bekendste zoon van Amersfoort, zeker is dat hij de meest invloedrijke persoon uit de stad is geweest. Wat was het belang van Oldenbarnevelt?

In de Brongerslezing neemt historicus Luc Panhuysen u mee naar het begin van de Tachtigjarige Oorlog, een periode waarin een handvol opstandelingen het heeft opgenomen tegen Spanje, de militaire supermacht van die tijd. Het is een chaotische periode, vol list en bedrog, geluk en toeval, waarin dringende behoefte bestond aan leiderschap en visie. Eerst leverde Willem van Oranje die, maar nadat hij was vermoord de improvisatiekunstenaar Oldenbarnevelt.

Oldenbarnevelt heeft als Landsadvocaat van Holland zo’n dertig jaar lang de scepter gezwaaid, drie decennia waarin de basis van het tegenwoordige Nederland werd gelegd. Vaak wordt de nadruk gelegd op zijn bloedige einde op het schavot, maar zijn grote belang ligt aan de voorkant van zijn lange regeertermijn. De staat die hij heeft vormgegeven groeide uit tot een enclave van gelijkheid en welvaart in monarchaal Europa, en betekende niets minder dan een staatkundige revolutie. Vreemdgenoeg begon hij zelf koninklijke trekjes te vertonen. Over Oldenbarnevelt dus, een geniaal en al te menselijk politicus.

De Brongerslezing vindt plaats op vrijdagavond 13 april a.s. in het gebouw van de RCE, Smallepad 5 te Amersfoort, aanvang 20.00 uur.
Voorafgaand aan de lezing, vanaf 18.30 uur, is er een ontmoeting, waarbij gezorgd wordt voor “soep en brood”. Ook kunt u dan kennis maken met de activiteiten van de historische verenigingen in onze regio.

Deelname is gratis voor leden van de OVF en de andere historische verenigingen uit de regio Eemland. Wel moet u zich aanmelden als deelnemer door middel van een (e-mail)bericht aan P. Jonkman, Ternatestraat 38, 3818 CR Amersfoort / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarbij vermelden met hoeveel personen u komt, of u gebruik maakt van de maaltijd en van welke vereniging u lid bent.

Inschrijving is gesloten daar het aantal aanmeldingen de maximaal toegestane zaalcapaciteit heeft overschreden.

   ADC=> Archelogisch Diensten Centrum
Aanvang:  14.00 - 16.00 uur
Spreker:  n.v.t.
Waar:  Nijverheidsweg-Noord 114, Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie ook  http://www.archeologie.nl/