Voltooide activiteiten

 

dinsdag 25 november 2014

 

Op dinsdag 25 november om 20:00 uur spreekt Guido Delahaye in Museum Flehite over '200 jaar katholiek lager onderwijs in Amersfoort (1814-2014)'. De lezing wordt georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).
In 1814 stichtten de parochies St. Franciscus Xaverius en O.L. Vrouwe Hemelvaart een roomskatholieke armenschool die werd ondergebracht in een lokaal op de burgerschool van Andries Vlaming.
Zo begint de historie van 200 jaar katholiek lager onderwijs in Amersfoort. Guido Delahaye - zelf bijna veertig jaar werkzaam geweest in het katholieke onderwijs in Amersfoort - vond in de archieven van de scholen een schat aan documenten en informatie over de katholieke scholen, de bestuurders, de kinderen en de leerkrachten. Aan de hand van deze vondsten neemt hij de lezer met veel gevoel voor detail mee door de rijke historie van het katholiek lager onderwijs in Amersfoort.


Die bronnen variëren van stoffige financiële stukken, van dorre notulen en innemende officiële brieven aan schoolopziener of burgemeester, tot briefjes van ouders die vonden dat hun kind thuis nodig was voor werk in huis of op de boerderij. Bij de beschrijving van het lager onderwijs, van die ene armenschool tot de huidige 16 katholieke basisscholen in 2014, geeft hij tevens een beeld van de ontwikkeling van de stad Amersfoort in de afgelopen 200 jaar tussen 1814 en 2014.


Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas? Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.

 

Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort

Aanvang: 20.00 uur.

Einde: 22.00 uur.

 

 'Het Joodse leven in Amersfoort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog’

 

dinsdag 30 september 2014

 

Locatie: Museum Flehite

Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur

 

Op dinsdag 30 september om 20.00 uur spreekt Betsie van Ravenhorst in Museum Flehite over 'De Struikelstenen. Het Joodse leven in Amersfoort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog'. Deze lezing opent het seizoen 2014-2015 van Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) en staat in het teken van het thema ‘Oorlog en vrede’.

 

De herinnering aan de meer dan vierhonderd Amersfoortse Joden, verzetsstrijders en Jehovah’s Getuigen die zijn vermoord moet levend blijven. Betsie van Ravenhorst vertelt hoe dat kan en over het onderzoek naar de levens van de Joodse mensen, die zijn vergast of zijn terechtgekomen in een massagraf. De meeste Joden zijn al eeuwenlang gewoon een steentje op het graf aan het leggen om hun doden te eren en om aan ze te blijven denken. Nu is er voor veel nazislachtoffers meestal geen persoonlijk graf. Nabestaanden willen graag een tastbare gedenkplek of steen voor hun dierbaren. De stichting Struikelstenen helpt erbij, ook voor degenen die geen nabestaanden hebben. Het is de bedoeling dat de namen van alle omgekomen Amersfoorters worden vereeuwigd in een steen dicht bij de woning waar deze burgers van Amersfoort hebben gewoond voor ze werden gedeporteerd. Door middel van deze stenen wordt aan de Amersfoortse oorlogsdoden getoond dat ze worden geëerd en niet vergeten.

 

Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas?

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50. Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.

 

Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort

 

 

dinsdag 28 oktober 2014

 

Locatie: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort

Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur

 

Op dinsdag 28 oktober om 20.00 uur spreekt Gerard Raven in Museum Flehite over zijn tentoonstelling 'Belgen op de vlucht: gastvrij Amersfoort 1914-1918'.

Dit is een ander verhaal dan Evelyn de Roodt begin dit jaar hield in Museum Flehite. Zo gaat Gerard Raven in op de vraag of Amersfoort inderdaad gastvrij was. In de pauze is de tentoonstelling 'Belgen op de vlucht' in Museum Flehite te zien, die een beeld schetst van het leven van Belgen in en om Amersfoort, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.

De lezing wordt georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) en staat in het teken van het seizoensthema 'Oorlog en vrede' in 2014-2015.

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

 

Denkt u aan uw ledenpas? Beschikt u over een Museumkaart of een Rembrandtkaart, dan bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Voor anderen geldt een entreeprijs van € 10.

Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.

 

 

dinsdag 27 mei 2014

 

Locatie: Museum Flehite

Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur

 

Op dinsdag 27 mei om 20.00 uur spreken architectuurhistoricus Michiel Kruidenier en restauratie-architect Bastiaan van de Kraats
in Museum Flehite over 'De voormalige kleurstoffenfabriek aan de Eem - Verleden en toekomst'. De lezing wordt georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).

De voormalige kleurstoffenfabriek Warner Jenkinson op de hoek van de Kleine Koppel en de Geldersestraat kent een lange geschiedenis. Het complex werd gebouwd in 1881-1883 door de Amsterdamse architect G.B. Salm als ‘stoomluciferfabriek’. Met behulp van stoommachines werden hier lucifers gemaakt. Het hout werd aangevoerd over de Eem.
Het bedrijf heeft niet lang bestaan. Na een fusie werd de vestiging in 1888 verkocht aan de Duitse industriëlen Pick, Lange en Cornheim die er een kleurstoffenfabriek begonnen. Het bedrijf maakte vooral kleurstoffen voor de textielindustrie. De fabriek zou ruim een eeuw lang deze functie behouden, ondanks de vele naamswijzigingen, overnames en fusies. In 2001 verplaatste de firma Warner Jenkinson de productie naar Mexico en werd de fabriek gesloten. Het terrein en de opstallen werden gekocht door de Gemeente, die de ruimten sindsdien verhuurt aan diverse bedrijven, waaronder kunstenaars, een cateringfirma en een sportschool.
De laatste jaren speelt de vraag of er nog toekomst is voor het vervallen gebouwencomplex. Ooit lag het in de bedoeling om het af te breken en er nieuwbouw te realiseren. Maar de tijden zijn inmiddels veranderd. Bijna niemand waagt zich nog aan grootschalige nieuwbouwprojecten. Ook de publieke opinie is veranderd. Het overgrote deel van het Amersfoorts industrieel erfgoed is inmiddels afgebroken. Moeten we dit oudste fabriekscomplex van de stad niet sparen?

De lezing wordt gehouden door architectuurhistoricus drs. Michiel Kruidenier van De Onderste Steen en restauratie-architect ir. Bastiaan van de Kraats van het bureau 1meter98. Michiel Kruidenier zal ingaan op het verleden van het complex, de gebouwen en de vele aanpassingen en uitbreidingen. Bastiaan van de Kraats zal de toekomstmogelijkheden van het complex toelichten aan de hand van plannen die hij recentelijk heeft ontwikkeld.

Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas? Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.