Aanvang:  19.00 uur
Spreker:  Burchard Elias
Waar:  Gebouw Amicitia
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 5,00

 

Burchard Elias, oud-directeur van Museum Flehite, houdt op 5 november a.s. een voordracht over zijn nieuwe boek ‘Amersfoort in beeld. Zes eeuwen stadsgezichten’ dat in november verschijnt. Zo’n 500 afbeeldingen van schilderijen, tekeningen en prenten uit de collectie van het Museum zijn in het boek bijeengebracht en worden van een uitgebreide toelichting voorzien.
Elias zal in de lezing nader ingaan op de lotgevallen van deze verzameling, en op de stormachtige ontwikkelingen van de stad in de laatste 50 jaar.
Opmerkelijk is dat in de 17e, 18e en 19e eeuw vooral niet-Amersfoortse kunstenaars zoals Rembrandt de stadsgezichten vastlegden, met als uitzondering op de regel Jordanus Hoorn (1753-1833). In de twintigste eeuw veranderde dat met vooraanstaande kunstenaars als Henk Wolter, Willem van Dam en Sara van Heukelom. In meer recente tijd schonk het oud-hoofd van de Amersfoortse monumentenzorg, Cor van den Braber veel tekeningen van zijn hand aan het Museum waaruit voor het boek ruim kon worden gekozen.
De tekeningen en prenten liggen om redenen van behoud veelal langdurig in de kluis van het Museum, maar met de verschijning van ‘Amersfoort in beeld. Zes eeuwen stadsgezichten’ wordt een groot deel ervan voor iedereen nu permanent toegankelijk!


Deze extra lezing van de OVF wordt gehouden in de Herensociëteit Amicitia Amersfoort, Prins Hendriklaan 15, 3818HK Amersfoort. Amicitia is een van de oudste herensociëteiten in Nederland.
Voorafgaand aan de lezing is er een rondleiding in het recent gerestaureerde sociëteitsgebouw waarin onder meer nog een kegelbaan te bewonderen is.
OVF-leden kunnen met korting intekenen op het boek. Alle intekenaars worden op een inlegvel vermeld. De voorintekenprijs is € 25 per exemplaar, inclusief verzendkosten. Intekenen kan tot en met 5 november op een intekenlijst ter plekke, maar ook vooraf door € 25 over te maken op rekening nummer NL30ABNA0458869287 t.n.v. Bekking & Blitz Uitgever BV o.v.v.: 5248 en uw adresgegevens. Na verschijnen wordt het boek toegestuurd.


Informatie
Datum: 5 november 2019
Adres: Herensociëteit Amicitia Amersfoort, Prins Hendriklaan 15, 3818HK Amersfoort
Start van de rondleiding: 19.30
Start van de lezing: 20.00 uur
Kosten: gratis voor OVF-leden, € 5 voor niet-leden
Parkeren: in de omgeving van Amicitia kunt u parkeren, maar kom bij voorkeur op de fiets of te voet!
Voor meer informatie over activiteiten van de OVF zie: www.historisch-amersfoort.nl