Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Jan Carel van Dijk
Waar:  Stad van Cahen; Muurhuizen 104; Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

Lezing “De Amersfoortse horeca in de afgelopen 140 jaar”

door Jan Carel van Dijk

De horeca in Amersfoort kent een lange geschiedenis. Onder andere vanwege de doorgaande route van West- naar Oost-Nederland waren er al gauw meerdere herbergen en logementen. Rond de vorige eeuwwisseling raakte alles in een stroomversnelling. De stad groeide dankzij het spoor plus de komst van een groot garnizoen en werd door toenemende mobiliteit van de burger zelfs een populaire vakantiebestemming. Het verhaal van de afgelopen 140 jaar (met een knipoog naar 140 jaar OVF) wordt verteld aan de hand van prachtige oude ansichten. Deels is er nog het nodige te herkennen, maar veel beroemde zaken zijn verdwenen. De mooie plaatjes daarvan brengen de herinnering weer helemaal terug en wekken nostalgische gevoelens op.