Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Dirk de Vries
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50 te  Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

In het vlakke Nederland springen torens in het oog, ook al zijn ze niet eens zo hoog. Vanouds tekenen torens het landschap, dienen zij als oriëntatiepunten en als tijd- en richtingwijzers die ver boven bomen en bebouwing uitsteken. Op oude prenten staan ze extra hoog afgebeeld om het aanzien van een stad te versterken, zoals ook de bijna 100 meter hoge O.L.-Vrouwetoren  van Amersfoort. Tijdens de lezing vergelijken we ambities met de gerealiseerde werkelijkheid in een aantal verschillende steden.

Waarom de keuze voor een tweetorenfront of één enkele toren? Hoe lang werkte men aan zo’n toren, wat weten we van de bouwers en de symboliek die in het bouwwerk besloten ligt? We kijken naar bewaard gebleven ontwerpen en maquettes en behandelen bouwhistorische aspecten van de Amersfoortse toren: materiaalgebruik, steenhouwersmerken, sculptuur van kraag- en sluitstenen, aansluitingen, kelders, kokers, verborgen ruimten, galerijen, wenteltrappen, klokkenstoelen en het ‘Utrechtse schema’. In Amersfoort is de bijbehorende kerk helaas verdwenen maar het had slechter kunnen aflopen met de toren die er gelukkig nog staat als één van de fraaiste en hoogste van Nederland. De le

Prof.dr. Dirk J. de Vries is senior architectuur- en bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, tevens als bijzonder hoogleraar Bouwhistorie en Erfgoed verbonden aan de Universiteit Leiden.   

In principe is er vrije inloop, maar onder andere in verband met de brandveiligheid is de maximale zaalcapaciteit 80 personen. Heel af en toe dreigt dit maximum overschreden te worden. Toegang vindt dan plaats in volgorde van binnenkomst.