Voltooide activiteiten

   
Aanvang:  19.00 uur
Spreker:  Burchard Elias
Waar:  Gebouw Amicitia
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 5,00

 

Burchard Elias, oud-directeur van Museum Flehite, houdt op 5 november a.s. een voordracht over zijn nieuwe boek ‘Amersfoort in beeld. Zes eeuwen stadsgezichten’ dat in november verschijnt. Zo’n 500 afbeeldingen van schilderijen, tekeningen en prenten uit de collectie van het Museum zijn in het boek bijeengebracht en worden van een uitgebreide toelichting voorzien.
Elias zal in de lezing nader ingaan op de lotgevallen van deze verzameling, en op de stormachtige ontwikkelingen van de stad in de laatste 50 jaar.
Opmerkelijk is dat in de 17e, 18e en 19e eeuw vooral niet-Amersfoortse kunstenaars zoals Rembrandt de stadsgezichten vastlegden, met als uitzondering op de regel Jordanus Hoorn (1753-1833). In de twintigste eeuw veranderde dat met vooraanstaande kunstenaars als Henk Wolter, Willem van Dam en Sara van Heukelom. In meer recente tijd schonk het oud-hoofd van de Amersfoortse monumentenzorg, Cor van den Braber veel tekeningen van zijn hand aan het Museum waaruit voor het boek ruim kon worden gekozen.
De tekeningen en prenten liggen om redenen van behoud veelal langdurig in de kluis van het Museum, maar met de verschijning van ‘Amersfoort in beeld. Zes eeuwen stadsgezichten’ wordt een groot deel ervan voor iedereen nu permanent toegankelijk!


Deze extra lezing van de OVF wordt gehouden in de Herensociëteit Amicitia Amersfoort, Prins Hendriklaan 15, 3818HK Amersfoort. Amicitia is een van de oudste herensociëteiten in Nederland.
Voorafgaand aan de lezing is er een rondleiding in het recent gerestaureerde sociëteitsgebouw waarin onder meer nog een kegelbaan te bewonderen is.
OVF-leden kunnen met korting intekenen op het boek. Alle intekenaars worden op een inlegvel vermeld. De voorintekenprijs is € 25 per exemplaar, inclusief verzendkosten. Intekenen kan tot en met 5 november op een intekenlijst ter plekke, maar ook vooraf door € 25 over te maken op rekening nummer NL30ABNA0458869287 t.n.v. Bekking & Blitz Uitgever BV o.v.v.: 5248 en uw adresgegevens. Na verschijnen wordt het boek toegestuurd.


Informatie
Datum: 5 november 2019
Adres: Herensociëteit Amicitia Amersfoort, Prins Hendriklaan 15, 3818HK Amersfoort
Start van de rondleiding: 19.30
Start van de lezing: 20.00 uur
Kosten: gratis voor OVF-leden, € 5 voor niet-leden
Parkeren: in de omgeving van Amicitia kunt u parkeren, maar kom bij voorkeur op de fiets of te voet!
Voor meer informatie over activiteiten van de OVF zie: www.historisch-amersfoort.nl

 

 

 

Op dinsdag 29 oktober wordt in het i-Centrum Vathorst een lezing georganiseerd over de ontstaansgeschiedenis van Vathorst. De avond wordt georganiseerd door de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF), in het kader van het Vathorstjaar van de OVF, waarin verschillende aspecten van Vathorst aan de orde komen of zijn gekomen.
In de jaren zeventig is Hoogland (inclusief Hooglanderveen) geannexeerd door de gemeente Amersfoort, die toen zo’n 80.000 inwoners telde. Het grondgebied van de stad Amersfoort werd op die manier flink uitgebreid.

Uitbreidingswijken
Het ontwikkelen van grotere uitbreidingswijken boven het Valleikanaal was het gevolg. In die eerste jaren was de gemeente nog zelf verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp voor deze nieuwe wijken. Vanaf de
jaren tachtig, ten tijde van Wethouder Asselbergs, kwam daar verandering in. Het Zielhorst-Etalageproject en de Vlinderbuurt, gevolgd door de wijk Kattenbroek, zouden op nationaal niveau een nieuwe manier van
ontwerpen inluiden. Externe stedenbouwkundige bureaus werden daarvoor ingeschakeld. Het ontwerp vond vanaf toen niet meer plaats op basis van de beschikbare m², maar op basis van metaforen en inspirerende beelden van elders.

Sprekers
In 2002 werd de eerste woning in Vathorst opgeleverd. Vanzelfsprekend ging daar een hele periode van voorbereiding aan vooraf. Tijdens de lezing wordt stilgestaan bij die ontwikkeling van het huidige Vathorst en de weg daar naartoe. Sprekers zijn Jelle Hekman (voormalig wethouder Vathorst, nu voorzitter van de OVF), Henk van den Broek (betrokken onder andere bij de start van Kattenbroek als directeur SCW; tegenwoordig onafhankelijk voorzitter van Vathorst Beheer, de private
aandeelhouders) en Edzo Bindels (directeur West 8, mede verantwoordelijk voor het Masterplan Vathorst uit 1997). Hij is als stedenbouwkundige nog steeds betrokken bij Vathorst, in het bijzonder bij de ontwikkeling van het gebied De Laak. Zijn bijdrage deze avond zal vooral gaan over de stedenbouwkundige opzet van het gebied De Laak: droom en werkelijkheid.

Informatie
Datum:    29 oktober, start om 20.00 uur.
Duur:      ongeveer 2 uur, afsluiting met een drankje.
Kosten:   deelname is gratis en er is plek voor maximaal 120 personen.
Adres:     i-Centrum Vathorst, Veenslagen 2, 3825 RV Amersfoort.

Voor meer informatie over activiteiten van OVF: www.historisch-amersfoort.nl

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Josine Pouwels
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 5,00

 

Titia Bergsma, vrouw van Jan de Cock Blomhoff. 

Oktober is de maand van de geschiedenis. Het Thema van de maand van de Geschiedenis is in 2019 :Zij/Hij


De verhoudingen tussen de seksen staan op scherp. In tijden van #MeToo, #HeForShe en de eerste moslima’s in het Amerikaanse Congres kijkt de Maand van de Geschiedenis terug: hoe zijn genderverschillen historisch gevormd? Vrouwen hebben altijd zo’n vijftig procent van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten we vooral de namen van mannen uit het verleden. Als we de vrouwen niet ook kennen, hoe kunnen we de wereld om ons heen dan begrijpen?

Josine Pouwels wil op 15 oktober onder andere inzoomen op Titia Bergsma, de echtgenote van een machtige man die in Amersfoort op landgoed Birkhoven stichtte, dochter van een lid van wat tegenwoordig de Hoge raad genoemd zou worden.

Het Parool schrijft in 2015 nog over Titia Bergsma: “Titia Bergsma (echtgenote van Jan de Cock Blomhoff) vertrok in 1816 op een Amsterdams schip naar Japan. Ze was de eerste westerse vrouw in eeuwen die voet op Japans grondgebied zette. Haar beeltenis is nu op zo'n vier miljoen Japanse voorwerpen te vinden. “ Wie was Titia Bergsma? In welke tijden omgeving leefde zij?

De lezing wordt gegeven door Josine Pouwels. Drs. Josine Pouwels is geboren in Tubbergen. Tegenwoordig woont zij afwisselend in Amersfoort en Ootmarsum. Zij studeerde Nederlands en Geschiedenis in Groningen en Utrecht.

Naast schrijven is geschiedenis haar grote liefde en geeft zij cursussen en lezingen over diverse historische en kunsthistorische onderwerpen, bv. Over de oude Republiek, De Hohenzollerns, De Italiaanse Renaissance, De Gouden Eeuw. Daarnaast schreef zij artikelen, o.a. voor ‘KRONIEK’ het tijdschrift voor historisch Amersfoort. Haar passie voor geschiedenis leidde tot het schrijven van historisch geïnspireerde romans.

In 2018 verscheen haar derde boek: ITCHYCOOPARK.

 

Max. 70 bezoekers i.v.m expositie

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Inge de Bruyne
Waar:  Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 5,00

 

In deze lezing vertelt Inge De Bruyne, aan de hand van tientallen exclusieve foto’s, de indringende familiegeschiedenis van haar grootmoeder Maria. Ze laat hierin de hoogte- en dieptepunten zien uit het leven van slechts een van die duizenden anonieme Vlaamse gezinnen, waarvan het bestaan door de Eerste Wereldoorlog volledig werd ontwricht.
Aan het begin van de 20ste eeuw was België, net als Nederland, neutraal. Op 4 augustus 1914 viel Duitsland het land binnen en rukte vanuit het zuiden op naar de kust. De gevechten waren uitermate hevig, steden stonden in brand en de bevolking sloeg massaal op de vlucht. Een miljoen burgers vluchtten naar Nederland, een half miljoen zochten hun toevlucht in Frankrijk en Engeland.
Alles gaat opperbest! beperkt zich niet tot de ervaringen van de soldaten aan het front, maar schenkt aandacht aan iedereen die met de verwoestende kracht van de oorlog wordt geconfronteerd: uit elkaar geslagen gezinnen, getraumatiseerde kinderen, rouwende moeders, aan hun lot overgelaten grootvaders en hele dorpsgemeenschappen die op de vlucht slaan voor het oorlogsgeweld.
Dit verhaal over geloof en wanhoop, verlangen en verdriet, over alles verliezen en weer helemaal van voren af aan beginnen, is nog steeds pijnlijk actueel en laat niemand onberoerd. Het laat zien wat de Grote Geschiedenis kan doen met gewone mensen.

Inge De Bruyne is geboren in Brugge. Ze studeerde Moderne Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Sinds 1987 woont en werkt ze in Nederland. In 2007 verscheen haar eerste boek: We zullen ze krijgen. Brancardiers aan het IJzerfront, 1914-1918, bij Uitgeverij Davidsfonds.

 

Max. 70 bezoekers i.v.m expositie

   
Aanvang:  20.00 uur
Spreker:  Addy Schuurman
Waar:  Stad van Cahen, Muurhuizen 104, Amersfoort
Toegang:  OVF-leden gratis; niet leden € 3,50

 

In de jaren 1880-1900 deed de moderne sport in Amersfoort zijn intrede. Jongeren beoefenden cricket, wielrennen en voetbal. Zij waren echter niet de allereersten die sportieve activiteiten uitoefenden in de stad. We weten uit verschillende bronnen dat in vroeger tijden onder andere kolven, zwemmen en gymnastiek in de stad populair waren.

Addy Schuurman vertelt over het ontstaan van de sport in Amersfoort. Wat voor soort sporten werden er beoefend? En door wie? De lezing is gebaseerd op het boek ‘Glorie wordt duur gekocht. Sport in Amersfoort in de negentiende eeuw.’ ISBN 978-90-826269-0-2, 220 pagina’s, eigen beheer, Amersfoort 2017. Prijs € 25,00.