Nieuwsbrief mei 2019

Excursie naar fantasiekasteel ’t Hammetje.

De Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) organiseert op zaterdag 11 mei a.s. een excursie naar ’t Hammetje, een uniek bouwwerk met een bijzonder verhaal. Zo’n 45 jaar geleden had Willem Ham uit Holkerveen acht hectare grond gekocht met een plas die was ontstaan door de aanleg van de Rijksweg A28. De plas is gedeeltelijk gedempt met puin.

Het goede materiaal heeft Ham gebruikt om een folly te bouwen, een project van tientallen jaren. De folly heeft landelijke en zelfs internationale bekendheid gekregen door het boek van Wim Meulenkamp, Follies, bizarre bouwwerken in Nederland en België. OVF wil graag de geschiedenis van Amersfoort delen, ook met nieuwe bewoners. Daarom is een excursie één van de activiteiten die zij onderneemt in Amersfoort Noord. “Eten met een reden” in Hart van Vathorst en een bijeenkomst in het Duysthuisje zijn hier al aan vooraf gegaan.

Lees “Nieuwsbrief mei 2019” verder

Nieuwsbrief april 2019

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2019
Op 19 maart jl. werd de jaarlijkse ALV gehouden, ook deze keer in De Stad van Cahen, Muurhuizen 104. Mogelijk tevens een beetje doordat er exclusief voor elke bezoeker een prachtige A4 reproductie op zwaar karton was van het schilderij “Gezicht op Amersfoort” van Caspar van Wittel, telden we 19 aanwezigen méér dan vorig jaar: 64.
Museumdirecteur Onno Maurer blikte terug op de onstuimige verbouwingsperiode die nu achter de rug is en die een zware wissel op het personeel trok. Inmiddels ziet alles er – zowel van binnen als van buiten – weer uit als nieuw en kunnen we prachtige exposities tegemoet zien. Er ligt nog de wens dat energiezuinige LED-verlichting de mooie gevel ’s avonds fraai gaat accentueren, zoals bij de Koppelpoort of de O.L.V. Toren.
Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite gaf vervolgens een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar en presenteerde een aantal speerpunten voor 2019.  
In dat kader moet het aftreden van hun voorzitter Henk Rooimans genoemd worden vanwege een ernstige ziekte. Dochter Liselot las een brief van hem voor, die de nodige emoties losmaakte en resulteerde in een applaus voor Henk.De laatste presentatie ging over de tentoonstelling met werken van vooral Caspar van Wittel, die nu in KAdE loopt. Na een korte inleiding vertoonde Albert Boersma een verkorte film over deze beroemde schilder, waaraan hij zelf ook meegewerkt heeft.
Ondanks extra uitgaven voor de viering van het 140-jarige bestaan van de vereniging zien de financiën er goed uit, mede door de toestroom van nieuwe leden. Dat waren er in 2018 netto 37, zodat de OVF per 31 december 2018 615 leden telde. De contributie voor 2020 kan hierdoor ongewijzigd € 30,- blijven.

Lees “Nieuwsbrief april 2019” verder

Nieuwsbrief december 2018

VAN HET BESTUUR

Presentatie Historisch Jaarboek 2018
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde presentatie van het Jaarboek 2018. Veel leden waren aanwezig op de inmiddels tot een hoogtepunt in ons verenigingsleven geworden bijeenkomst in de Joriskerk. Dezen waren met elkaar al goed voor de verspreiding van ruim 375 boeken. We hebben daarmee het aantal van vorig jaar ruimschoots overtroffen!
Daarnaast waren weer veel leden bereid om te helpen bij het bezorgen van de overige boeken. Uiteindelijk behoefden maar ca. 50 exemplaren per post te worden verzonden.
Het bestuur is blij met deze inzet en dankt u daarvoor hartelijk.
Mocht u op 15 december uw Jaarboek nog niet hebben ontvangen dan kunt u dat melden bij p.jonkman@kpnmail.nl.

Lees “Nieuwsbrief december 2018” verder

Nieuwsbrief november 2018

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek
Het Historisch Jaarboek Flehite 2018 zal op 22 november a.s. worden gepresenteerd in de Joriskerk. De redactie heeft weer gezorgd voor een gevarieerde inhoud. Allerlei onderwerpen komen aan de orde. Zo schrijft William ten Brink over kazernes en economie, Johan Galjaard over de architect Zuiderhoek en Jos Hilhorst over Willem Rijksz, rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis tussen 1527 en 1531. Ludo Jongen beschrijft de St. Ansfriduskerk, Michelle Meuffels de bioscopen en Saskia Stouten de woonwijk Jeruzalem en Jericho. Dick van Wees levert een artikel over de katholieken rond 1672. En uiteraard zijn er weer de jaarverslagen van de gemeentelijke afdelingen Monumentenzorg en Archeologie.
Bij de presentatie, die om 17.00 uur begint, vertelt Michelle Meuffels iets over de vooroorlogse bioscopen in Amersfoort.

Lees “Nieuwsbrief november 2018” verder

Nieuwsbrief oktober 2018

VAN HET BESTUUR


Presentatie Jaarboek
Het Historisch Jaarboek Flehite 2018 zal op 22 november a.s. worden gepresenteerd in de Joriskerk. De redactie heeft weer gezorgd voor een gevarieerde inhoud. Allerlei onderwerpen komen aan de orde. Zo schrijft William ten Brink over kazernes en economie, Johan Galjaard over de architect Zuiderhoek en Jos Hilhorst over Willem Rijksz, rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis tussen 1527 en 1531. Ludo Jongen beschrijft de St. Ansfriduskerk, Michelle Meuffels de bioscopen en Saskia Stouten de woonwijk Jeruzalem en Jericho. Dick van Wees levert een artikel over de katholieken rond 1672. En uiteraard zijn er weer de jaarverslagen van de gemeentelijke afdelingen Monumentenzorg
en Archeologie.
Bij de presentatie, die om 17.00 uur begint, vertelt Michelle Meuffels iets over de vooroorlogse bioscopen in Amersfoort.
Reserveert u die datum? We hopen net als voorgaande jaren dat veel leden hun boek komen halen (en waar mogelijk voor anderen meenemen).

Lees “Nieuwsbrief oktober 2018” verder

Nieuwsbrief september 2018

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek
Het Historisch Jaarboek Flehite 2018 zal op 22 november a.s. worden gepresenteerd in de Joriskerk. De redactie heeft weer gezorgd voor een gevarieerde inhoud. Allerlei onderwerpen komen aan de orde. Zo schrijft William ten Brink over kazernes en economie, Johan Galjaard over de architect Zuiderhoek en Jos Hilhorst over Willem Rijksz, rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis tussen 1527 en 1531. Ludo Jongen beschrijft de St. Ansfriduskerk, Michelle Meuffels de bioscopen en Saskia Stouten de woonwijk Jeruzalem en Jericho. Dick van Wees levert een artikel over de katholieken rond 1672. En uiteraard zijn er weer de jaarverslagen van de gemeentelijke afdelingen Monumentenzorg en Archeologie.
Bij de presentatie, die om 17.00 uur begint, vertelt Michelle Meuffels iets over de vooroorlogse bioscopen in Amersfoort.

Ledenwerving
De OVF groeit voorspoedig in ledental. Daar kunt u ook aan bijdragen door nieuwe leden te werven. Vanaf september geldt dat nieuwe leden voor de rest van het jaar maar € 15 hoeven te betalen. Dus een mooie gelegenheid om met dit aanbod in uw omgeving aan de gang te gaan!

Lees “Nieuwsbrief september 2018” verder

Nieuwsbrief augustus 2018

Van het bestuur

OVF 140 jaar 1 en 2 september 2018
Op 2 september 2018 bestaat de OVF 140 jaar. Dat vieren we door in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september 12 mini-excursies voor 140 cent aan te bieden. De excursies duren 1 à 1,5 uur. Zie voor de excursies en de wijze van aanmelding het onlangs verzonden Nieuwsbericht. In dat overzicht is een fout geslopen. De excursie naar het depot Flehite is op vrijdag 31 augustus.

Historische Borrel 1 september 2018 (vooraankondiging)
Op 2 september bestaat de Oudheidkundige Vereniging Flehite 140 jaar. Naast de mini excursies voor leden, vieren we dat met een “historische borrel” op zaterdagmiddag 1 september.
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie:
Rietveldpaviljoen – Zonnehof 8 Amersfoort
Nadere mededelingen volgen.

OVF begroet het 600ste lid
Voorzitter Jelle Hekman en secretaris Jan Carel van Dijk hebben Marga Lagrand begroet als 600st lid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Het nieuwe lid ontving een mand met bloemen van de voorzitter en de secretaris bood haar een tasje met historische publicaties van de OVF aan.
Mevrouw Lagrand is 1,5 jaar geleden verhuisd van het centrum van Amsterdam naar Amersfoort. Aanleiding voor de verhuizing was het feit dat haar dochter al acht jaar in Amersfoort woont. De kennissenkring in Amsterdam werd kleiner en de reis naar dochter en kleinkind was soms te omslachtig. Ze praat met enthousiasme over haar nieuwe woonplaats. Ze woont in een comfortabel appartement met aan de achterzijde uitzicht op de Amersfoortse berg en aan de voorzijde uitzicht op de Nieuwe Stad (voorheen
Erdal-complex) en de noordelijke wijken.
Hoewel ze al vele tientallen jaren regelmatig in Amersfoort kwam, heeft ze nu de stad pas echt ontdekt. Ze typeert Amersfoort als een echt historische stad; een stad met een hart.
Het ledenaantal van de OVF groeit gestaag, mede door enkele ledenwerfacties van het bestuur. Eind 2016 waren er 550 leden. Het bestuur hoopt dat door de activiteiten in het kader van het 140 jarig bestaan de groei zich zal voortzetten.

Lees “Nieuwsbrief augustus 2018” verder