Nieuwsbrief maart 2012

NIEUWSBRIEF, maart 2012

VAN HET BESTUUR

Ledenvergadering

Op 27 maart a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van de OVF worden gehouden. Uiteraard komen dan de verslagen van het bestuur over het afgelopen jaar aan de orde en de voornemens voor de toekomst. De vergaderstukken liggen vanaf 14 maart a.s. ter inzage bij de balie van het museum, terwijl ze ook op de website www.historisch-amersfoort.nl zijn in te zien.

Lees verder “Nieuwsbrief maart 2012”

Nieuwsbrief september 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

Anders dan in de vorige Nieuwsbrief stond vermeld zal de presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zijn op donderdag17novembera.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw).

Brongerslezing 2012

Reserveer alvast de datum vrijdag27april2012! Dan vindt de tweejaarlijkse Brongerslezing plaats. Spreker zal zijn prof. dr. J.C. Kennedy. Nadere mededelingen volgen in een volgende Nieuwsbrief.

Lees verder “Nieuwsbrief september 2011”

Nieuwsbrief augustus 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

Anders dan in de vorige Nieuwsbrief stond vermeld zal de presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zijn op donderdag 17 november a.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw).

Evenementencommissie

Jan Eijsbouts is teruggetreden als lid van de evenementencommissie, de commissie die onze lezingen en de excursie verzorgt. Loes van den Berg is als nieuw lid toegetreden. Maar de commissie kan nog wel versterking gebruiken. Dus schroom niet om contact op te nemen met Henk van Tilburg (info@cultuurverhalen.nl) als u het wel ziet zitten om op dit gebied binnen de vereniging actief te zijn.

Lees verder “Nieuwsbrief augustus 2011”

Nieuwsbrief juli 2011

NIEUWSBRIEF, juli 2011

ZILVEREN ANJER VOOR JOKE SICKMANN

Op 23 juni jl. werd door H.M. de Koningin aan ons lid Joke Sickmann een zilveren anjer uitgereikt. Ze kreeg die onderscheiding voor haar tomeloze, vrijwillige inzet voor het behoud van het cultureel en historisch erfgoed. Naar onze mening heeft ze deze waardering meer dan verdiend. Als voorzitter van Siesta, als de drijvende kracht achter het behoud van de Wagenwerkplaats en vanwege haar betrokkenheid bij het Wijkmuseum Soesterkwartier om maar iets te noemen.Joke, namens ons allen van harte gefeliciteerd!

Lees verder “Nieuwsbrief juli 2011”

Nieuwsbrief juni 2011

UNIEK BEZOEK AAN DE SINT JORISKERK IN RESTAURATIE

De Sint Joriskerk is van binnen onherkenbaar, want hij staat tot de nok in de steigers.Het publiek krijgt de unieke kans van eens in de honderd jaar om de steigers te beklimmen en op ooghoogte bij de gewelven te komen.Gidsen van Gilde Amersfoort bieden een rondleiding aan in samenwerking met de stichting Vrienden van de St. Joriskerk en de aannemer.De kerk wordt betreden via de kosterswoning aan de Zevenhuizen (rechts naast de kerkingang op de Hof). Daarna worden de steigers beklommen en is men ongeveer een uur in de gelegenheid om kapitelen, fresco’s en sleutelstukken van heel dichtbij te bewonderen. Via de ramen heeft men ook een fraai uitzicht op de stad.

Lees verder “Nieuwsbrief juni 2011”