Nieuwsbrief december 2018

VAN HET BESTUUR

Presentatie Historisch Jaarboek 2018
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde presentatie van het Jaarboek 2018. Veel leden waren aanwezig op de inmiddels tot een hoogtepunt in ons verenigingsleven geworden bijeenkomst in de Joriskerk. Dezen waren met elkaar al goed voor de verspreiding van ruim 375 boeken. We hebben daarmee het aantal van vorig jaar ruimschoots overtroffen!
Daarnaast waren weer veel leden bereid om te helpen bij het bezorgen van de overige boeken. Uiteindelijk behoefden maar ca. 50 exemplaren per post te worden verzonden.
Het bestuur is blij met deze inzet en dankt u daarvoor hartelijk.
Mocht u op 15 december uw Jaarboek nog niet hebben ontvangen dan kunt u dat melden bij p.jonkman@kpnmail.nl.

Lees “Nieuwsbrief december 2018” verder

Nieuwsbrief november 2018

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek
Het Historisch Jaarboek Flehite 2018 zal op 22 november a.s. worden gepresenteerd in de Joriskerk. De redactie heeft weer gezorgd voor een gevarieerde inhoud. Allerlei onderwerpen komen aan de orde. Zo schrijft William ten Brink over kazernes en economie, Johan Galjaard over de architect Zuiderhoek en Jos Hilhorst over Willem Rijksz, rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis tussen 1527 en 1531. Ludo Jongen beschrijft de St. Ansfriduskerk, Michelle Meuffels de bioscopen en Saskia Stouten de woonwijk Jeruzalem en Jericho. Dick van Wees levert een artikel over de katholieken rond 1672. En uiteraard zijn er weer de jaarverslagen van de gemeentelijke afdelingen Monumentenzorg en Archeologie.
Bij de presentatie, die om 17.00 uur begint, vertelt Michelle Meuffels iets over de vooroorlogse bioscopen in Amersfoort.

Lees “Nieuwsbrief november 2018” verder

Nieuwsbrief oktober 2018

VAN HET BESTUUR


Presentatie Jaarboek
Het Historisch Jaarboek Flehite 2018 zal op 22 november a.s. worden gepresenteerd in de Joriskerk. De redactie heeft weer gezorgd voor een gevarieerde inhoud. Allerlei onderwerpen komen aan de orde. Zo schrijft William ten Brink over kazernes en economie, Johan Galjaard over de architect Zuiderhoek en Jos Hilhorst over Willem Rijksz, rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis tussen 1527 en 1531. Ludo Jongen beschrijft de St. Ansfriduskerk, Michelle Meuffels de bioscopen en Saskia Stouten de woonwijk Jeruzalem en Jericho. Dick van Wees levert een artikel over de katholieken rond 1672. En uiteraard zijn er weer de jaarverslagen van de gemeentelijke afdelingen Monumentenzorg
en Archeologie.
Bij de presentatie, die om 17.00 uur begint, vertelt Michelle Meuffels iets over de vooroorlogse bioscopen in Amersfoort.
Reserveert u die datum? We hopen net als voorgaande jaren dat veel leden hun boek komen halen (en waar mogelijk voor anderen meenemen).

Lees “Nieuwsbrief oktober 2018” verder

Nieuwsbrief september 2018

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek
Het Historisch Jaarboek Flehite 2018 zal op 22 november a.s. worden gepresenteerd in de Joriskerk. De redactie heeft weer gezorgd voor een gevarieerde inhoud. Allerlei onderwerpen komen aan de orde. Zo schrijft William ten Brink over kazernes en economie, Johan Galjaard over de architect Zuiderhoek en Jos Hilhorst over Willem Rijksz, rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis tussen 1527 en 1531. Ludo Jongen beschrijft de St. Ansfriduskerk, Michelle Meuffels de bioscopen en Saskia Stouten de woonwijk Jeruzalem en Jericho. Dick van Wees levert een artikel over de katholieken rond 1672. En uiteraard zijn er weer de jaarverslagen van de gemeentelijke afdelingen Monumentenzorg en Archeologie.
Bij de presentatie, die om 17.00 uur begint, vertelt Michelle Meuffels iets over de vooroorlogse bioscopen in Amersfoort.

Ledenwerving
De OVF groeit voorspoedig in ledental. Daar kunt u ook aan bijdragen door nieuwe leden te werven. Vanaf september geldt dat nieuwe leden voor de rest van het jaar maar € 15 hoeven te betalen. Dus een mooie gelegenheid om met dit aanbod in uw omgeving aan de gang te gaan!

Lees “Nieuwsbrief september 2018” verder

Nieuwsbrief augustus 2018

Van het bestuur

OVF 140 jaar 1 en 2 september 2018
Op 2 september 2018 bestaat de OVF 140 jaar. Dat vieren we door in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september 12 mini-excursies voor 140 cent aan te bieden. De excursies duren 1 à 1,5 uur. Zie voor de excursies en de wijze van aanmelding het onlangs verzonden Nieuwsbericht. In dat overzicht is een fout geslopen. De excursie naar het depot Flehite is op vrijdag 31 augustus.

Historische Borrel 1 september 2018 (vooraankondiging)
Op 2 september bestaat de Oudheidkundige Vereniging Flehite 140 jaar. Naast de mini excursies voor leden, vieren we dat met een “historische borrel” op zaterdagmiddag 1 september.
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie:
Rietveldpaviljoen – Zonnehof 8 Amersfoort
Nadere mededelingen volgen.

OVF begroet het 600ste lid
Voorzitter Jelle Hekman en secretaris Jan Carel van Dijk hebben Marga Lagrand begroet als 600st lid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Het nieuwe lid ontving een mand met bloemen van de voorzitter en de secretaris bood haar een tasje met historische publicaties van de OVF aan.
Mevrouw Lagrand is 1,5 jaar geleden verhuisd van het centrum van Amsterdam naar Amersfoort. Aanleiding voor de verhuizing was het feit dat haar dochter al acht jaar in Amersfoort woont. De kennissenkring in Amsterdam werd kleiner en de reis naar dochter en kleinkind was soms te omslachtig. Ze praat met enthousiasme over haar nieuwe woonplaats. Ze woont in een comfortabel appartement met aan de achterzijde uitzicht op de Amersfoortse berg en aan de voorzijde uitzicht op de Nieuwe Stad (voorheen
Erdal-complex) en de noordelijke wijken.
Hoewel ze al vele tientallen jaren regelmatig in Amersfoort kwam, heeft ze nu de stad pas echt ontdekt. Ze typeert Amersfoort als een echt historische stad; een stad met een hart.
Het ledenaantal van de OVF groeit gestaag, mede door enkele ledenwerfacties van het bestuur. Eind 2016 waren er 550 leden. Het bestuur hoopt dat door de activiteiten in het kader van het 140 jarig bestaan de groei zich zal voortzetten.

Lees “Nieuwsbrief augustus 2018” verder

Nieuwsbrief juli 2018

VAN HET BESTUUR

OVF 140 jaar 1 en 2 september 2018
Op 2 september 2018 bestaat de OVF 140 jaar. Dat vieren we door in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september 14 mini-excursies voor 140 cent aan te bieden. De excursies duren 1 à 1,5 uur. Per excursie zijn er meestal 8-10 deelnemers.
In deze Nieuwsbrief presenteren we 9 excursies. In de Nieuwsbrief van volgende maand volgen nog 5 mini-excursies. Elk OVF-lid mag een introducé meenemen.

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen aan jellehekman@xmsnet.nl en te vermelden aan welke excursie u wilt deelnemen en of u een introducé wilt meenemen. U kunt ook een “2e keus” aangeven.
Plaatsing volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Na inschrijving volgt binnen twee weken een bevestiging van de plaatsing. Na de bevestiging dient u € 1,40 per deelnemer over te maken op de bankrekening van de OVF. Het bankrekeningnummer wordt vermeld in de bevestiging.
Pas als betaald is, is de inschrijving definitief.

Lees “Nieuwsbrief juli 2018” verder

Nieuwsbrief juni 2018

VAN HET BESTUUR

Wie wordt het 600ste lid van de OVF?
Naar verwachting zal binnen niet al te lange tijd het 600ste lid van onze vereniging verwelkomd mogen worden. Uiteraard zal de OVF daar een klein feestje van maken met wat leuke cadeautjes voor de persoon in kwestie. Helpt u ons om dit bijzondere moment zo gauw mogelijk te laten plaatsvinden? Als u vrienden of bekenden vertelt over de leuke zaken van de OVF en het voordeel van een lidmaatschap, dan kan de kans de 600ste te zijn hen misschien makkelijker over de drempel trekken!

OVF 140 jaar 1 en 2 september 2018
Dit jaar bestaat de Oudheidkundige Vereniging 140 jaar. In het weekend van 1 en 2 september vieren we ons ‘verjaardagsfeest” door exclusief voor onze leden kleinschalige excursies aan te bieden naar historische plekken waar men anders niet zo snel komt.
Het bestuur wil 14 excursies aanbieden. Inmiddels is de helft definitief geregeld. Maar ideeën zijn nog welkom. Weet u nog een leuke bijzondere plek en kunt u zelf als gids optreden? Dan kunt u dat doorgeven aan voorzitter Jelle Hekman (jellehekman@xmsnet.nl).

Voorlopige lijst met excursies:
1. Joriskerk (toren en zolder)
2. Dieventoren
3. De Beiaard in de OLV-toren
4. OLV-klooster Daam Fockemalaan
5. Archeologische wandeling grafheuvels
6. Gildewandeling “Tussen de muren”
7. Museum Grombaard (op “Zon en Schild”)
Vanaf eind juni kunt u inschrijven voor een van de excursies en een introducé meenemen. De kosten per persoon bedragen 140 cent.

Lees “Nieuwsbrief juni 2018” verder

Nieuwsbrief mei 2018

VAN HET BESTUUR

Brongerslezing
We kunnen terugzien op een geslaagde Brongerslezing. Luc Panhuysen nam de ruim 140 aanwezigen mee in een boeiend verhaal over Johan van Oldenbarnevelt. Onder hen meerdere leden van onze zusterverenigingen in Leusden, Soest en Hoogland. We konden kennisnemen van de activiteiten van “Leusden” en “Soest”, zodat ook de doelstelling “ontmoeting” goed uit de verf kwam. En zoals we gewoon zijn, de verzorging bij het RCE was weer uitstekend.
Vanuit onze leden is de vraag gekomen of de tekst van de Brongerslezing gehouden op de site van de OVF kan worden gepubliceerd.
Helaas moeten wij daarop antwoorden dat dit niet mogelijk is.

Lees “Nieuwsbrief mei 2018” verder

Nieuwsbrief april 2018

VAN HET BESTUUR


Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op 20 maart jl. werd de jaarlijkse ALV gehouden, waarbij inclusief het bestuur 45 leden aanwezig waren. Plaats van handeling was nu eens niet de traditionele “voorzitterszaal” van Museum Flehite, maar vanwege de bouwactiviteiten aldaar was gekozen voor De Stad van Cahen, Muurhuizen 104. Lang niet iedereen kende dit opmerkelijke gebouw van binnen, zodat er het nodige extra te beleven viel.
De commissies keken terug op het afgelopen jaar en presenteerden hun ideeën voor 2018. In dat verband verwijzen wij graag naar hun jaarverslagen op de OVF-website.
Bijzonder was de presentatie van de voorzitter van de collectiecommissie, Ger de Ree. Hij toonde het prachtige gobelin van Parsifal met als achtergrond de graalburcht van de hand van de Belgische kunstenaar Edmond de Cneudt, die geruime tijd in Eemland woonde en werkte. Dankzij de bemoeienis van Ger kon dit bijzondere stuk aan de museumcollectie worden toegevoegd. Het zal een prominente plek krijgen!

Lees “Nieuwsbrief april 2018” verder

Nieuwsbrief maart 2018

VAN HET BESTUUR

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 20 maart 2018 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. Deze wordt gehouden in de Stad van Cahen, Muurhuizen 104, 3811 EL te Amersfoort en begint om 20.00 uur.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter.
2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van de agenda.
4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2017.
5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
    • Jaarverslag 2017
    • Jaarrekening 2017
    • Verslag Kascommissie
    • Benoeming Kascommissie.
    • Begroting 2018
    • Voorstel de contributie voor 2019 niet te verhogen
6. Presentaties e.d.:
    • De Collectiecommissie aan het woord
    • Het Forum Ruimtelijk Erfgoed aan het woord
    • Presentatie over de Stichting Flehite Publicaties (SFP)
    • Presentatie over de OVF jubileumexpositie Expo 140
    • Museumdirecteur Onno Maurer spreekt over de laatste nieuwtjes.
7. Bestuurssamenstelling. Voorstel om tijdig te voorzien in de vacature voor penningmeester per 2019 vanwege statutair aftreden van de heer Martin Palte.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Lees “Nieuwsbrief maart 2018” verder