"Het stimuleren van de liefde tot en de studie van de historie"

 

Volgens haar statuten heeft de Vereniging als doelstellingen: Het stimuleren van de liefde tot en de studie van de historie en de heemkunde, beide in de ruimste zin genomen, van het gebied, bestreken door de oude gouw Flehite.

 

Doelstelling is:

  • de instandhouding en uitbreiding van het museum Flehite te Amersfoort;
  • zoveel mogelijk medewerking te verlenen tot instandhouding en restauratie van oude gebouwen, historische monumenten en andere oudheidkundige zaken te Amersfoort en in de gouw Flehite;
  • het houden van bijeenkomsten ter bespreking van oudheidkundige onderwerpen ter bevordering van de kennis van geschiedenis en kunst;
  • andere geoorloofde middelen, welke tot het doel dienstig kunnen zijn.

 

De Vereniging telt momenteel ruim 550 leden.

 

 

logo ambi