Nieuwsbrief januari 2019

VAN HET BESTUUR

 

 Met bovenstaand ansichtkaartje uit de vijftiger jaren wenst het bestuur u een héél goed 2019. Met veel geplande activiteiten hopen we er weer een boeiend verenigingsjaar van te maken!

AFRONDING VIERINGEN ROND 140-JARIG BESTAAN VAN DE OVF OP 5 JANUARI 2019
Op zaterdag 5 januari sluiten we ons 140-jarig bestaan af met een Historische Boekenkraam in het Eemhuis en twee korte lezingen. Tevens is er de laatste kans om de kleine tentoonstelling in het Archief te bekijken

Succesvol jaar
De OVF bestond op 2 september 140 jaar. We organiseerden in dat weekend twaalf mini-excursies voor de leden, waarbij introducees welkom waren. Ruim 120 personen namen daaraan deel. Op 1 september, tijdens de “historische borrel”, liep de Zonnehof vol met OVF-leden. Onze leden Hans van der Hooft en Jan-Willem van Lieshout hielden een Lofzang op Amersfoort in 26 gebeurtenissen, personen of verenigingen van A t/m Z. Mede door deze activiteiten steeg ons ledenaantal met 10% en kwamen we ruim boven de 600.

Afsluiting tentoonstelling met twee korte lezingen
Op zaterdag 5 januari wordt de tentoonstelling over 140 jaar OVF in Archief Eemland (3e etage van het Eemhuis) afgesloten. Dit is de laatste kans om onder andere de historische filmpjes te bekijken uit het begin van de 20e eeuw en de foto’s van oud en nieuw Amersfoort. De twaalf korte historische filmpjes zijn aan elkaar “geplakt” tot een boeiend tijdsbeeld. Vooral de wat langere film over de St Nicolaasviering in 1930 is de moeite waard.

Op die dag worden in de Keizaal van het Eemhuis (2e etage) verder twee korte lezingen van 30 à 45 minuten gehouden:
11.00 uur Jan Carel van Dijk over de Erdalfabriek;
14.30 uur Gerard Raven over 140 jaar Oudheidkundige Vereniging.

Lees meer: Nieuwsbrief januari 2019

Meer artikelen...