Nieuwsbrief augustus 2018

Van het bestuur

OVF 140 jaar 1 en 2 september 2018
Op 2 september 2018 bestaat de OVF 140 jaar. Dat vieren we door in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september 12 mini-excursies voor 140 cent aan te bieden. De excursies duren 1 à 1,5 uur. Zie voor de excursies en de wijze van aanmelding het onlangs verzonden Nieuwsbericht. In dat overzicht is een fout geslopen. De excursie naar het depot Flehite is op vrijdag 31 augustus.

Historische Borrel 1 september 2018 (vooraankondiging)
Op 2 september bestaat de Oudheidkundige Vereniging Flehite 140 jaar. Naast de mini excursies voor leden, vieren we dat met een “historische borrel” op zaterdagmiddag 1 september.
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie:
Rietveldpaviljoen – Zonnehof 8 Amersfoort
Nadere mededelingen volgen.

OVF begroet het 600ste lid
Voorzitter Jelle Hekman en secretaris Jan Carel van Dijk hebben Marga Lagrand begroet als 600st lid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Het nieuwe lid ontving een mand met bloemen van de voorzitter en de secretaris bood haar een tasje met historische publicaties van de OVF aan.
Mevrouw Lagrand is 1,5 jaar geleden verhuisd van het centrum van Amsterdam naar Amersfoort. Aanleiding voor de verhuizing was het feit dat haar dochter al acht jaar in Amersfoort woont. De kennissenkring in Amsterdam werd kleiner en de reis naar dochter en kleinkind was soms te omslachtig. Ze praat met enthousiasme over haar nieuwe woonplaats. Ze woont in een comfortabel appartement met aan de achterzijde uitzicht op de Amersfoortse berg en aan de voorzijde uitzicht op de Nieuwe Stad (voorheen
Erdal-complex) en de noordelijke wijken.
Hoewel ze al vele tientallen jaren regelmatig in Amersfoort kwam, heeft ze nu de stad pas echt ontdekt. Ze typeert Amersfoort als een echt historische stad; een stad met een hart.
Het ledenaantal van de OVF groeit gestaag, mede door enkele ledenwerfacties van het bestuur. Eind 2016 waren er 550 leden. Het bestuur hoopt dat door de activiteiten in het kader van het 140 jarig bestaan de groei zich zal voortzetten.

Ledenstand:

Per 1 augustus heeft de OVF 604 leden.

Lees meer: Nieuwsbrief augustus 2018

Meer artikelen...