Voltooide activiteiten

(De Oranjes en de regio)

 

dinsdag 27 november 2012

 

Locatie: Museum Flehite.

Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Spreker is Edwin van Meerkerk, universitair docent van het instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef 'Willem V en Wilhelmina van Pruisen. de laatste stadhouders' (2009).

 

In het kader van het OVF-lezingenthema 2012-2013 'De Oranjes en de regio'.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het einde van de achttiende eeuw: de patriottentijd, de Franse revolutie en de Bataafse omwenteling. Met de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in aantocht zal dat alleen maar meer worden. Op het hoogtepunt van de patriottentijd, 1781-1787, toen de basis werd gelegd voor alles wat daarna nog komen zou, speelde Amersfoort een cruciale rol voor stadhouder Willem V en zijn aanhangers. Deze laatste stadhouder is door tijdgenoten en historici verguisd. Zijn nazaat koningin Wilhelmina noemde hem een 'sufferd'. Toch is zijn rol in in de aanloop naar de revolutiejaren van niet te onderschatten betekenis geweest. Toen hij in 1787 zijn kamp opsloeg bij Amersfoort stond de Republiek der Nederlanden op een kruispunt: was er nog een toekomst voor Oranje in Nederland?

Op 27 november zal dr. Edwin van Meerkerk, in Museum Flehite, het verhaal vertellen achter het verblijf van de prins in Amersfoort.

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

 
 

 

dinsdag 30 oktober 2012

 

Locatie: Museum Flehite

Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Sprekers zijn Yvonne Tanke en Ton Reichgelt.

Historica Yvonne Tanke schreef  'St. Pieters- en Bloklandsgasthuis. Zes eeuwen zorg voor ouderen'. (2010)

en archivaris Ton Reichgelt maakte de archiefbeschrijving.

 

In het kader van het thema 'Arm en Rijk' van de Maand van de Geschiedenis houden Ton Reichgelt en Yvonne Tanke op dinsdag 30 oktober een lezing over zes eeuwen ouderenzorg in het St. Pieters- en Bloklandsgasthuis in Amersfoort. Hoe weerspiegelt zich de verhouding tussen arm en rijk in de geschiedenis van het gasthuis?

Het St. Pieters- en Bloklandsgasthuis is een van de eerste liefdadigheidsinstellingen van de stad. Het is gesticht in de 14e eeuw door rijke burgers. In het gasthuis werden ouderen opgevangen die totaal verpauperd waren. De sprekers gaan onder andere in op het ontstaan van het gasthuis, hoe het aan zijn inkomsten en bezittingen kwam, de regenten die het voor het zeggen hadden en het eentonige en strenge leven van de gastelingen. Alleenstaande ouderen die niet meer voor zichzelf konden zorgen, waren tot ver in de 20e eeuw overgeleverd aan de liefdadigheid van hun rijkere medeburgers. In die afhankelijke verhouding komt pas verandering na de Tweede Wereldoorlog.

 

Toegang is gratis.

 

 

(De Oranjes en de regio)

 

dinsdag 25 september 2012

 

Locatie: Museum Flehite

Aanvang 20.00 uur.

 

De lezing zal worden gegeven door Bart Wiekart en is een samenwerking met de Stichting Johan van Oldenbarnevelt Comité.

 

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

 

 

 

 

dinsdag 28 februari 2012

 

Locatie Museum Flehite aanvang 20.00 uur.

 

Lezing 'De knopenfabriek in de omgeving van Amersfoort’.

Spreker: J.T. te Gussinklo, ‘Dutch Button Works’.

 

In dit verhaal over de knopenfabriek in de regio Amersfoort (Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk) komt de vraag naar voren, waarom deze industrietak vrijwel geheel uit Nederland is verdwenen. Er zijn tijden geweest waarin duizenden Nederlandse gezinnen voor hun inkomen geheel of gedeeltelijk afhankelijk waren van de knoop. In verschillende audio- en videofragmenten geven betrokkenen daarover hun mening.

Kunnen ook voor deze tijd nog lessen worden getrokken uit dit verleden?

Door het bestuderen van de opkomst en neergang van de voormalige Dutch Button Works uit Aalten, de firma die in haar nadagen nog een samenwerkingsverband heeft gehad met de Nijkerkse knopenfabriek, probeert de spreker deze vraagstelling in een breder perspectief te plaatsen.

 

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

 

 

 

dinsdag 22 mei 2012

 

Locatie Museum Flehite aanvang 20.00 uur.

 

OVF Lezing mw. C. Oldenburger:

 

‘De groene historie van de buitenplaatsen Randenbroek en Nimmerdor’
Lezing in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. Ook aandacht voor het cultuurhistorisch onderzoek naar de buitenplaatsen in opdracht van de gemeente Amersfoort.

 

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.