Voltooide activiteiten

dinsdag 29 november 2011

Icoon AmersfoortLocatie: (ICOON, Leeghwater 1-3, vlak bij station Vathorst), van 20.00 tot 22.00 uur.

 

Gratis voor leden, € 3,50 voor niet-leden.

 

Jan Poolen, architect/stedenbouwkundige en eigenaar van Zeep Architecten, over ‘Bouwen architecten van nu de monumenten van de toekomst?’

 

Jan Poolen is één van de initiatiefnemers van de ontwikkeling van het Oliemolenkwartier en is zeer betrokken geweest bij de aanwijzing van gebouw Rohm & Haas (Kleine Koppel) tot gemeentelijk monument. In deze lezing stelt hij de vraag welke criteria er zijn voor de aanwijzing van een gebouw tot gemeentelijk of rijksmonument en bespreekt hij een paar voorbeelden uit de 20ste eeuw in Amersfoort. Daarna bespreekt hij gebouwen van nu en stelt hij de vraag of deze in aanmerking komen voor het predicaat ‘monument’.
De lezing wordt georganiseerd in ICOON onder het motto ‘De OVF komt naar u toe’.

 

dinsdag 26 februari 2013

 

Locatie: Museum Flehite.

Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Spreker is Alex Luigjes, hij vertelt over verschillende aspecten van het glazeniersvak:

Ontwerpen en uitvoeren van nieuw glas in lood
Restaureren van glas-in-lood en gebrandschilderd glas
Ontwerpen en uitvoeren van kunstopdrachten in glas

 

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

 

 

dinsdag 29 januari 2013

 

Locatie: Museum Flehite.

Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Spreker is J. Ayolt Brongers, auteur van onder meer het boek 'Druk werk in Amersfoort' (1996) en het artikel 'Van verlichting tot Zonnehof; lenend lezen in Amersfoort' (Tijdschrift Flehite maart 1995 3/4, p. 56/60)

 

In 1913 werden er in Amersfoort zowel een neutrale Openbare Bibliotheek en Leeszaal als een Rooms-Katholieke pendant opgericht. Na enige verhuizingen en vooral financiële moeilijkheden fuseerden beide organisaties.

Zij kwamen in 1975 onderdak als ‘Openbare Bibliotheek Amersfoort’ in een nieuw gebouw aan de Zonnehof. Thans staat zij op het punt een modern onderkomen te betrekken aan het Eemplein. In vogelvlucht zal tijdens de voordracht het lenend lezen van boeken in Nederland vanaf 1382 tot heden worden besproken. Er wordt ingegaan op de problemen betreffende de selectie van de titels en beheer van de collectie van een openbare bibliotheek. Een en ander om tegemoet te komen aan de steeds wisselende doelstellingen van zo’n bibliotheek.
 

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

 

 

(De Oranjes en de regio)

 

dinsdag 27 november 2012

 

Locatie: Museum Flehite.

Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Spreker is Edwin van Meerkerk, universitair docent van het instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef 'Willem V en Wilhelmina van Pruisen. de laatste stadhouders' (2009).

 

In het kader van het OVF-lezingenthema 2012-2013 'De Oranjes en de regio'.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het einde van de achttiende eeuw: de patriottentijd, de Franse revolutie en de Bataafse omwenteling. Met de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in aantocht zal dat alleen maar meer worden. Op het hoogtepunt van de patriottentijd, 1781-1787, toen de basis werd gelegd voor alles wat daarna nog komen zou, speelde Amersfoort een cruciale rol voor stadhouder Willem V en zijn aanhangers. Deze laatste stadhouder is door tijdgenoten en historici verguisd. Zijn nazaat koningin Wilhelmina noemde hem een 'sufferd'. Toch is zijn rol in in de aanloop naar de revolutiejaren van niet te onderschatten betekenis geweest. Toen hij in 1787 zijn kamp opsloeg bij Amersfoort stond de Republiek der Nederlanden op een kruispunt: was er nog een toekomst voor Oranje in Nederland?

Op 27 november zal dr. Edwin van Meerkerk, in Museum Flehite, het verhaal vertellen achter het verblijf van de prins in Amersfoort.

Toegang voor leden van de OVF is gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

 
 

 

dinsdag 30 oktober 2012

 

Locatie: Museum Flehite

Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Sprekers zijn Yvonne Tanke en Ton Reichgelt.

Historica Yvonne Tanke schreef  'St. Pieters- en Bloklandsgasthuis. Zes eeuwen zorg voor ouderen'. (2010)

en archivaris Ton Reichgelt maakte de archiefbeschrijving.

 

In het kader van het thema 'Arm en Rijk' van de Maand van de Geschiedenis houden Ton Reichgelt en Yvonne Tanke op dinsdag 30 oktober een lezing over zes eeuwen ouderenzorg in het St. Pieters- en Bloklandsgasthuis in Amersfoort. Hoe weerspiegelt zich de verhouding tussen arm en rijk in de geschiedenis van het gasthuis?

Het St. Pieters- en Bloklandsgasthuis is een van de eerste liefdadigheidsinstellingen van de stad. Het is gesticht in de 14e eeuw door rijke burgers. In het gasthuis werden ouderen opgevangen die totaal verpauperd waren. De sprekers gaan onder andere in op het ontstaan van het gasthuis, hoe het aan zijn inkomsten en bezittingen kwam, de regenten die het voor het zeggen hadden en het eentonige en strenge leven van de gastelingen. Alleenstaande ouderen die niet meer voor zichzelf konden zorgen, waren tot ver in de 20e eeuw overgeleverd aan de liefdadigheid van hun rijkere medeburgers. In die afhankelijke verhouding komt pas verandering na de Tweede Wereldoorlog.

 

Toegang is gratis.