Voltooide activiteiten

 

dinsdag 25 februari 2014

 

Locatie: Museum Flehite.

 

Op dinsdag 25 februari om 20.00 uur spreekt Ton Reichgelt in Museum Flehite over 'Oud schrift'. De lezing wordt georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).

Het lezen van oud schrift geeft een directe toegang tot de geschiedenis, een veel opener en rijkere wereld dan u uit de geschiedenisboeken kent. Het kost wel wat moeite, maar het is een verrijking van de geschiedenisbeleving.

Na een overzicht van de ontwikkeling van het schrift in Europa vanaf de Romeinse tijd tot de negentiende eeuw volgt een overzicht van bijzondere archiefstukken uit Archief Eemland. Niet alleen officiële oorkonden maar ook meer informele teksten, die verrassende doorkijkjes op de geschiedenis in Amersfoort leveren, zoals het verraad in 1536, een verliefde en rijmelende klerk op het stadhuis of een huisvredebreuk bij een predikant.

Oud schrift kunnen lezen verruimt de mogelijkheden voor het voorouderonderzoek en maakt het veel leuker.

De lezing houdt kennismaking met het oud schrift in en is geen cursus.

Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas? Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.

 

 

vrijdag 27 april 2012

 

Locatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Vanaf 18.00 uur bent u welkom bij de RCE aan het Smallepad, waar soep en broodjes voor u klaar staan.

Wanneer u wilt deelnemen dan dient u zich aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van naam/adres/lid van welke vereniging.

 

Spreker is prof. dr. J.C. Kennedy, die zijn lezing de (werk)titel meegaf:

HeeftdeOVFnogtoekomst?Nederlandsemaatschappelijkeorganisatiesopdetweesprong

 

Nederland is lange tijd het land van de vereniging geweest en volgens de statistiek is het dat nog steeds: in vergelijking met de meeste andere Europese landen blijft Nederland koploper als het gaat om maatschappelijke inzet van haar organisaties en haar burgers.

Maar toch wringt het, er is een sterk beleefd gevoel dat het allemaal wat minder wordt, dat de bezielende verbanden losser geworden zijn, dat burgers meer dan voorheen consumenten geworden zijn.

Deze lezing schetst de geschiedenis van de maatschappelijke organisaties en de belangrijke overgangen die ze hebben ondergaan. Biedt de geschiedenis soelaas voor de toekomst, of is er inderdaad gegronde reden tot zorg?

 

Leden van de OVF, de Historische Vereniging ‘Bunscote’, de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden en de Historische Vereniging Soest-Soesterberg hebben gratis toegang. Anderen betalen € 5,-, contant te voldoen bij de lezing.


 

 

 

zaterdag 12 april 2014

 

 'IN HET VOETSPOOR VAN DE MODERNE DEVOTIE'

Bijna alle middeleeuwse religieuze instellingen in Amersfoort zijn
ontstaan onder invloed van de Moderne Devotie, de religieuze
vernieuwingsbeweging in de 14e en 15e eeuw, waarvan Geert Grote de
stichter was.
Op zaterdag 12 april organiseert de OVF een wandeling o.l.v. Jacques Koekkoek
langs plaatsen in de Amersfoortse binnenstad waar kloosters, kapellen enz. staan en gestaan
hebben, waarbij de Moderne Devotie een rol heeft gespeeld.

Plaats van samenkomst: voor de deur van de St. Joriskerk (naast de fietsenstalplek).

Tijdstip : 11:00 uur. Duur wandeling : ca. 1 1/2 uur. Graag opgeven via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.%20">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas? Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.'

 

 

vrijdag 25 april 2014


Brongerslezing
Op 25 april 2014 zal de derde Brongerslezing zijn. Dr. Anton J.L. van Hooff hoopt dan te spreken over het onderwerp “een Republiek van Bataven”.

Locatie: Gebouw RCE, Smallepad 5, Amersfoort.
Voorafgaande aan de lezing, die omstreeks 19.30 uur begint, is er een ontmoeting, waarbij gezorgd wordt voor “soep en brood”. U bent welkom vanaf 18.00 uur.

Een Republiek van Bataven
Toen de opstandige noordelijke Nederlanden zowel in Frankrijk als in Engeland nul op het rekest kregen bij het zoeken naar een nieuwe landsheer daagde bij Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en andere politieke en intellectuele leiders het besef dat ‘we’ het dan maar zonder vorst moesten stellen. Op zoek naar historische legitimatie kwamen ze natuurlijk bij Rome terecht. Ook dat had het koningschap afgeschaft en liet burgers door gekozen magistraten regeren, De Nederlanden waren dus eigenlijk een herleefde Res Publica met een gemengde constitutie. Volgens Hugo de Groot was dat bij de oude Bataven al niet anders geweest: hun krijgsheren werden door het volk aangesteld. Ook in de middeleeuwen waren volgens De Groot Nederlanders steeds wars geweest van autocratische vorsten.
De mythe van de Res Publica en die van de continuïteit met de Bataven vormde een politieke ideologie die nog doorwerkte in de Bataafse Republiek.
In de voordracht zal de spreker aan de hand van antieke en zeventiende-eeuwse teksten, ondersteund door beeldmateriaal, de mythe van een Republiek van Bataven tot leven roepen.

Over de spreker
Dr. Anton J.L. van Hooff (*1943) is klassiek historicus. Als hoofddocent antieke geschiedenis was hij tot zijn pensionering in 2008 aan de Universiteit van Nijmegen werkzaam. Hij publiceerde onder meer over antieke zelfdoding, Spartacus’ voortleven, en Polybios. In de laatste jaren verschenen van hem bij Ambo: Nero & Seneca. De despoot en denker (2010), Athene. Het leven van de eerste democratie (2011), Marcus Aurelius. De keizer-filosoof (2012) en in september 2013 Klassiek. Geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld, dat in december al aan een vierde druk toe was. In september 2014 verschijnt Keizer van het Colosseum. Hij is lid van het Republikeins Genootschap, dat het herstel van de Nederlandse vrijstaat nastreeft. Sinds 2009 is hij voorzitter van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte (sinds 1856).

Aanmelden
Voorafgaande aan de lezing is er een ontmoeting, waarbij gezorgd wordt voor “soep en brood”. Deelname is gratis voor leden van de OVF, de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden en de Historische Vereniging Soest-Soesterberg. Wel moet u zich aanmelden als deelnemer door middel van een (e-mail)bericht aan dhr. J.C. van Dijk, Toscastraat 1, 3816 TH Amersfoort, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarbij vermelden met hoeveel personen u komt, of u gebruik maakt van de maaltijd en van welke vereniging u lid bent.

 

dinsdag 28 januari 2014


Locatie: Museum Flehite.
Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

 


OVF-lezing door Evelyn de Roodt: ‘Amersfoort als Belgenhoofdstad van Nederland (1914-1918)’ 

'Een overvolle barak in het interneringskamp

Zeist voor Belgische militairen'.
 

Het neutrale Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog een toevluchtsoord voor ruim één miljoen Belgische burgers en uitgeweken buitenlandse militairen. Verder vonden Duitse deserteurs en ontsnapte of uitgewisselde Britse en Duitse krijgsgevangenen een veilig heenkomen in Nederland. Bestuurders én bevolking stonden voor de gecompliceerde opgave om in moeilijke omstandigheden al die oorlogsgasten een veilig en menswaardig bestaan te bieden.


Daarbij verwierf Amersfoort een bijzondere positie door de ligging van een aantal internerings- en gezinskampen voor Belgische militairen, in en om de stad. Daardoor kon Amersfoort uitgroeien tot de officieuze ‘Belgenhoofdstad’ van Nederland.


Toegang voor leden van de OVF is gratis. Denkt u aan uw ledenpas?

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Om 20.00 uur sluiten de deuren en begint de lezing.